Bildet viser isforskere fra NTNU, Unis og Russland utenfor Svea på Svalbard. (Foto: Nancy Baazilchuk/NTNU)
Bildet viser isforskere fra NTNU, Unis og Russland utenfor Svea på Svalbard. (Foto: Nancy Baazilchuk/NTNU)

– Manglende interesse for å bruke Ny-Ålesund for å utdanne neste generasjons polarforskere

– Det er vanskeligere å bruke Ny-Ålesund til forskningsbasert undervisning, sier professor Geir Johnsen. Problematikken ble nylig tatt opp i Stortinget.

Geir Johnsen er Prof II på Universitetssenteret på Svalbard (Unis), og også professor i marin biologi ved NTNU.

Han mener det har blitt stadig vanskeligere å bruke Ny Ålesund og fasilitene der til forskningsbasert undervisning.

– Det gjelder spesielt for MSc-studenter, PhD-kandidater og Unis-kurs, sier Johnsen.

Måling av isbreer

Ny-Ålesund ligger nordøst på Brøggerhalvøya, på sydsiden av Kongsfjorden på Spitsbergen. Ny-Ålesund er bygd opp som et senter for internasjonal arktisk forskning og miljøovervåkning.

Flere land har forskningsstasjoner her. Norsk Polarinstitutt er den største forskningsinstitusjonen i Ny-Ålesund, og de biologiske studiene inkluderer overvåkning av isbjørn og marine pattedyr og fugler. Måling av effektene av miljøgifter på arktiske økosystemer er en viktig aktivitet. Det er også målingen av isbreer på Svalbard, som er blitt gjort i Ny-Ålesund-området siden 1967.

Langitidsovervåkning av meteorologiske data og daglige observasjoner av atmosfærisk ozon og UV-stråling gjøres også her, ifølge Norsk Polarinstitutts hjemmeside.

– Manglende interesse

Johnsen er leder for to UNIS-kurs, «Light climate and primary production in the Arctic» og «Underwater robotics for polar night studies».

– Det har blitt vanskeligere å bruke Ny-Ålesund i disse kursene, sier han.

Hovedårsaken til det er økonomi, ifølge Johnsen.

– Dernest er det manglende interesse for å bruke Ny-Ålesund for å utdanne neste generasjons polarforskere – naturvitere og geologer. UNIS blir tilført for lite statlige penger til å bruke Ny-Ålesund som infrastruktur til både forskning og undervisning, sier Johnsen.

Mener undervisning ikke bør satses på

– I tillegg er min vurdering av situasjonen at Norsk Polarinstitutt mener at undervisning ikke bør satses på i Ny-Ålesund og har her en annen holdning enn fastlandsuniversitetene i Norge og UNIS, sier han.

Spesielt har Marin Lab i Ny-Ålesund en helt unik infrastruktur og lokalitet for kurs, mener Johnsen.

– Det er ingen andre plasser på Svalbard eller i Arktis hvor vi har alle disse fasilitetene til å utføre målinger i havvann på denne måten. Vi har publisert grensesprengende forskning som vi ikke kunne ha gjort andre plasser enn i Ny-Ålesund, sier han.

Han viser til at det er helt unik at man kan jobbe i polarnatten i desember til februar fra Ny-Ålesund, og med svært høy sikkerhet for de som opererer der.

– Per i dag finnes det ikke alternativer, og AS Norge burde ta tak i dette, sier Johnsen.

Henvendelser fra forskermiljø

I november stilte Eirik Sivertsen (A) et skriftlig spørsmål om forskningsaktiviteten i Ny-Ålesund. Han lurte på om statsråden var enig i at studenter på master og doktorgradsnivå skal kunne ta i bruk disse fasilitetene som en del av sin utdanning.

I utkastet til forskningsstrategi for Ny-Ålesund 2019-2029 kan det synes som om det legges opp til en innstramming i disse mulighetene, skriver Sivertsen.

– Bakgrunnen for spørsmålet var henvendelser fra forskermiljø som oppfatter at dette er en innstramming i mulighetene for gradsstudenter til å drive forskning i Ny-Ålesund, sier Sivertsen til Universitetsavisa.

«Ingen betydelig aktivitet»

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø svarte på spørsmålet.

Hun viser til regjeringens Strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard, som ble lagt fram i april i år.

Der står det at regjeringen ikke ønsker at utdanning skal utgjøre noen betydelig aktivitet i Ny-Ålesund, men at det fortsatt skal være anledning til å ta med studenter som er knyttet til forskningsprosjekter i Ny-Ålesund.

Regjeringen har bedt Norges forskningsråd om å utvikle en forskningsstrategi for Ny-Ålesund på bakgrunn av dette.

I utkastet står det blant annet: «Ny-Ålesund should contribute to the recruitment of a new generation of polar researchers by hosting master's and doctoral fellowship-holders in connection with research projects. However, education is not intended to become a significant activity in Ny-Ålesund

Det står også at forskningsaktivitet vil bli prioritert over kursaktivitet.

«Etter min mening følger Forskningsrådet opp de rammene som regjeringen har satt i sitt utkast til forskningsstrategi for Ny-Ålesund, der det fortsatt er åpent for å ta med master- og doktorgradsstudenter tilknyttet forskningsprosjekter…», svarer Nybø på det skriftlige spørsmålet fra Sivertsen.

- Ikke avklarende svar

Eirik Sivertsen sier til Universitetsavisa at han ikke synes svaret fra statsråden avklarer hva som vil bli den praktiske konsekvensen, altså om det vil bli vanskeligere for gradsstudenter å drive forskning i Ny-Ålesund eller ikke.

– Jeg vil fortsatt følge utviklingen og forventer at Forskningsrådet klargjør mulighetene for gradsstudenter i forskningsstrategien for Ny-Ålesund etter høringen. Hvis Norge skal opprettholde sin status som ledende polarnasjon, er vi også avhengig av å utdanne nye polarforskere og andre kandidater med inngående kjennskap til arktiske forhold. Ny-Ålesund er en unik plattform for forskning og utdanning, og en sentral del av utdanningen bør vel være å ha vært i polare strøk, tilføyer han.

Norsk Polarinstitutt har fått mulighet til å kommentere saken, men ønsker ikke å si noe på nåværende tidspunkt, siden strategien ennå er ute på høring.

Denne saken ble først publisert i Universitetsavisa.

Powered by Labrador CMS