Bein fra et 11 500 år gammelt laksemåltid har blitt funnet i Alaska. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

Indianere spiste laks for over 10 000 år siden

Det viser utgravninger fra steinalderboplasser i Alaska.

Laks er noe mennesker har satt pris på i tusenvis av år. Den er næringsrik og fet, samtidig som den er lett å få øye på mens den går oppover elver for å gyte.

Amerikanske forskere har undersøkt gamle fiskerester fra steinalderboplassen Upward Sun River i Alaska i USA. Funnstedet ligger ved en elv, rundt 140 mil fra kysten.

Forskerne har brukt DNA-analyse på fiskebeinrester som ble funnet på en bålplass, og det viste seg at det var snakk om laks.

Denne boplassen har tidligere blitt utgravd, og amerikanske arkeologer fant to begravde spedbarn på dette stedet for noen år siden. Funnene blir anslått å være rundt 11 500 år gamle, og forskerne tror fiskebeina er fra samme periode.

Indianerstammer

Funnene viser at laks var sannsynligvis en matfisk for nordboere i Amerika den gangen. Laksefunnet betyr også at laksen vandret oppover elvene i Alaska på denne tiden. Den siste istiden sluttet for mellom 11 000 og 12 000 år siden, og forskerne tror laksevandringen i disse elvene begynte på denne tiden.

Forskerne bak den nye rapporten mener at dette funnet sier noe mer om indianerstammene som levde i denne delen av Nord-Amerika.

– De blir vanligvis framstilt som spesialister på storviltjakt, men funnet av lakserester endrer dette bildet, skriver forskerne i artikkelen, som er publisert i tidsskriftet PNAS.

Forskerne kan ikke være sikre på indianerne i området spiste mye laks, men andre funn viser at indianerne i området sannsynligvis hadde et ganske variert kosthold. Det er kanskje ikke så overraskende, med tanke på at urfolket levde som jegere og sankere.

Funnstedet ligger ved Tanana-elven i innlandet i Alaska. (Foto: US military)


Mye eldre i Europa

– Laks og ørret er faktisk noen av de eldste fiskeartene vi vet at mennesker fisket, sier Axel Mjærum til forskning.no. Han er arkeolog ved Kulturhistorisk museum, men han har ikke vært med på den nye studien.

Mjærum forteller at de eldste funnene av laks- og ørret-rester på boplasser i Europa er mellom 15 000–20 000 år gamle. Disse restene skal ha blitt funnet i Spania.

– Mennesker har sannsynligvis fanget laks i veldig lang tid. Den er relativt lett å fange mens den går opp i elver for å gyte.

Det har blitt funnet fiskeredskaper i Skandinavia som er omtrent like gamle som de nye amerikanske funnene, men rester av selve fangsten kan være vanskelige å finne.

– Laksefisk har en beintype som brytes raskere ned enn andre fiskearter, forklarer Mjærum.

De amerikanske forskerne har dermed hatt hellet på sin side siden de fant så gamle bein.

De eldste lakserestene som har blitt funnet i Norge kommer fra en boplass i Porsgrunn i Telemark, opplyser Mjærum. De skal være rundt 9600 år gamle.

– Det er sannsynlig at det har blitt fisket laks helt siden bosetningstiden i Norge, for mellom 11 000–11 500 år siden, men det mangler beviser, sier Mjærum.

Referanser:

Carrin M. Halffman mfl: Early human use of anadromous salmon in North America at 11,500 y ago. PNAS, september 2015. DOI: 10.1073/pnas.1509747112. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS