Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høyskolen Kristiania - les mer.

Det å samarbeide godt med kolleger, gjerne med en god dose humor, gjør at vi trives på jobben.

Seks kilder til at du opplever arbeidsglede

En ny studie viser hva som gjør at vi føler glede og tilfredshet på arbeidsplassen.

Ler du sammen med kollegene dine? Er dere flinke til å dele med hverandre? Føler du at jobben din gir mening for andre? Utvikler du deg? Blir du verdsatt? 

Hvis du svarer ja på de fleste av disse spørsmålene, er sjansen god for at du er blant dem som gleder seg til å gå på jobben. Du opplever arbeidsglede.

Professor Rune Bjerke peker på at det å oppleve glede på jobben ikke bare handler om positive følelser. Opplevelsen fremmer også god helse.

– Vi vet fra før at humørfylte relasjoner, som også består av latter, styrker hverdagsenergien og den mentale helsen vår. Latter produserer endorfiner som gir en følelse av velvære og reduserer stresshormonet kortisol, sier han.

Dersom ledere og medarbeidere gjør seg bevisst betydningen av og hva som skaper arbeidsglede – og hvilke følelser arbeidsglede utløser – får vi kanskje flere til å stå i jobb. 

Psykisk helse er i dag en av de to store driverne for sykefravær i Norge.

Fellesskapet er viktig

Funnene fra studien til Bjerke og kollega Sindre Olafsrud ble nylig presentert på Arendalsuka. De to forskerne har funnet seks kilder som skaper arbeidsglede:

  1. Samarbeid om å nå mål
  2. Humørfylte relasjoner
  3. Mening for andre og meg
  4. Autonomi
  5. Egenutvikling
  6. Anerkjennelse

– I disse kildene ser vi et «jeg» og et «vi». Det handler om muligheter til å utvikle seg selv, til å påvirke eget arbeid, og at den enkeltes bidrag blir verdsatt. Men like viktig er det å oppleve fellesskapet gjennom humørfylte relasjoner som gir energi, understreker Bjerke.

Han mener vi bør begynne å snakke om jeg-et i vi-et hvor organisasjonens «vi» omslutter den enkelte.

– Det er i hvert fall sånn det må oppleves av medarbeiderne. For de fleste vil nok ikke bare autonomi, egenutvikling og avstands-anerkjennelse være tilstrekkelig til å skape arbeidsglede hvis medarbeideren føler seg utenfor, sier han.

Dette vi-et som forskerne snakker om, handler også om at jobben skaper mening for andre og opplevelsen av å bidra til bærekraftig verdiskapning for egen organisasjon og samfunnet som helhet.

Rune Bjerke presenterte nylig funn fra studien på Arendalsuka i august.



Jublet over funn

For Bjerke var disse funnene i seg selv en sterk kilde til glede på jobben. 

Han jublet da han oppdaget hvor sterk forklaringskraft de seks kildene faktisk har på følelser som å glede seg til å gå på jobben, indre ro og følelsen av å være fri for stress.

– Funnene bidrar til egenutvikling og mening for andre og meg. Men vel så viktig for meg er samarbeidet med kollega Sindre Olafsrud om dette prosjektet. Vi er tydelig på felles mål og relasjonen er full av humor, sier han.

Arbeidsglede, hva er det?

I forskningslitteraturen er arbeidsglede ulikt beskrevet og definert. Blant annet er begrepet knyttet til jobbtilfredshet, engasjement og følelsesmessig tilknytning til arbeidsplassen.

– Utgangspunktet da vi utviklet spørreskjemaet, var å grave dypere og annerledes, nemlig å lete etter kilder til arbeidsglede og følelser som utløses, sier Bjerke.

I prosjektet svarte rundt 800 medlemmer av arbeidsgiverorganisasjonen Parat på et spørreskjema knyttet til begrepet arbeidsglede.

I forkant hadde Bjerke og Olafsrud gjort en forundersøkelse blant tillitsvalgte i Parat, som deltok i et kurs om arbeidsglede, ledelse og selvledelse. 

De tillitsvalgte fikk i oppgave å beskrive opplevelsen og følelsene de hadde i situasjoner hvor de opplevde arbeidsglede.

Beskrivelsene ble deretter omformet til påstander og sendt ut som spørreskjema til Parat-medlemmene i juni 2023.

Om studien

Studien er en del av et forskningssamarbeid mellom Høyskolen Kristiania og Parat. Analysen er ferdig, men studien er enda ikke publisert.

Powered by Labrador CMS