Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk Polarinstitutt - les mer.

På polarinstituttets siste tokt til Sørishavet i Antarktis var fem av syv deltakere kvinner. Du møter en av dem og fire andre i denne artikkelen.

Møt fem av polarinstituttets kvinner: – Mangfold er nøkkelen til suksess

Jo større mangfold blant de ansatte, jo bedre blir vi på å løse de viktige oppgavene våre, mener polarinstituttets kvinner.

– Vårt største oppdrag som forskere og forvaltere er å formidle kunnskap om de truslene polarområdene står overfor. For å gjøre dette best mulig trenger vi et mangfold av kloke hoder og forskjellige synspunkter, sier planktonforsker Megan Lenss. 

Hun kom nylig hjem fra toktet Troll Transekt i Sørishavet i Antarktis.

Kvinner i nord og sør

På dette toktet var fem av sju deltakere kvinner. Det står i kontrast til den tiden da nordmenn begynte å dra på ekspedisjoner til Antarktis på slutten av 1800-tallet. For først i 1984–85 var en kvinnelig forsker med.

Norsk Polarinstitutt har hatt omtrent 40 prosent kvinnelige feltassistenter, faste og midlertidige ansatte i gjennomsnitt de siste åra. I 2024 har instituttet kvinnelige ansatte på alle kontorer og forskningsstasjoner – fra Troll i sør til Ny-Ålesund i nord. Siden forrige kvinnedag har Norsk Polarinstitutt fått sin første kvinnelige direktør. 

I denne artikkelen møter du:

  • Megan Lenss, planktonforsker
  • Camilla Brekke, direktør i Norsk Polarinstitutt
  • Ingrid Kjerstad, forskningskoordinator, Ny-Ålesund forskningsstasjon, Svalbard
  • Hege Beate Fredriksen, klimaforsker
  • Julie Syltern, ekspedisjonslege og overvintrer på Troll forskningsstasjon i Antarktis, 2023–2024

Megan Lenss, planktonforsker: Empati er en viktig egenskap

Megan Lenss på havisen utenfor kysten av Dronning Maud Land hvor Norsk Polarinstitutt studerer hvordan smeltevann fra isbreer i Antarktis påvirker det marine økosystemet.
Megan Lenss på havisen utenfor kysten av Dronning Maud Land, hvor Norsk Polarinstitutt studerer hvordan smeltevann fra isbreer i Antarktis påvirker det marine økosystemet.

– Opplever du kjønnsforskjeller i jobben din?

– Jeg kom som student fra USA for tre år siden. Jeg ble positivt overrasket hvor stor andel kvinner som jobber i Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og på UiT Norges arktiske universitet. Flertallet av biologistudentene er kvinner. Det får meg til å tenke at vi må kanskje jobbe litt mer med å få flere menn til å studere biologi. Samtidig som det er overvekt av menn som studerer fysikk og ingeniørfag, som vi ser for eksempel ved at det er få kvinner i mannskapet på forskningsskipet Kronprins Haakon og på Troll forskningsstasjon i Antarktis.

– Har du en kampsak?

– Min kampsak er at vi begynner å se på vitenskapen som noe mer enn bare datainnsamling, gjøre eksperimenter og publisere artikler.

– Jeg mener at den sterkeste kvaliteten til forskere og forvaltere er en respektfull, ydmyk og empatisk tilnærming i arbeidet med å ta vare på de verdifulle og sårbare økosystemene. I praksis betyr det at vi må bedrive forskning på en måte som ikke skader økosystemene mer enn nødvendig

– Polarforskeren Hanna-Resvoll Holmsen mante også til måtehold i omgang med naturen og skrev om ukontrollert jakt blant fangstfolk. Hun skrev også at vi «(...) botanikere røver jo ogsaa», men at forskerne samler kunnskap som var av «mer varig berikelse enn penger». 

Camilla Brekke, direktør i Norsk Polarinstitutt: Vi trenger alle kloke hoder

Camilla Brekke startet som Norsk Polarinstitutts direktør høsten 2023. Hun er den første kvinnen i ei rekke på ni menn som har sittet i direktørstolen siden polarinstituttets tilblivelse i 1928.
Camilla Brekke startet som Norsk Polarinstitutts direktør høsten 2023. Hun er den første kvinnen i ei rekke med tidligere ni menn som har sittet i direktørstolen siden polarinstituttets tilblivelse i 1928.

 – Hvor viktig er kvinnedagen for deg?

– Likestilling er viktig både i jobbsammenheng og i privatlivet. Kvinnedagen er en viktig markør i kampen for rettferdighet og likeverd over hele kloden.

– Hvor viktig er kvinner og mangfold for at Norsk Polarinstitutt skal få løst sine oppdrag?

– Kvinner besitter halvparten av hjernekraften i dette landet. Kjønn setter ingen grense for hvem som er den rette for en stilling ved Norsk Polarinstitutt. Mangfold tjener i tillegg oppdraget vårt.

– Hva vil du si til unge kvinner som går i fotsporene bak oss, som skal inn i forskning, forvaltning og logistikk?

– Til alle, uansett kjønn og bakgrunn, så vil jeg si at du kan nå så langt du vil med engasjement, målrettet arbeid, respektfull opptreden, saklig retorikk og en inkluderende innstilling i arbeidslivet. Stå på – vi trenger deg!

Ingrid Kjerstad, forskningskoordinator, Ny-Ålesund forskningsstasjon, Svalbard: Ta alle på alvor – uansett alder, stilling eller kjønn

– Hva betyr kvinnedagen for deg?

– Kvinnedagen har bidratt til at jeg opplever at vi står mer sammen som gruppe, og at det er lov å snakke om kvinners rettigheter på tvers av alle felt.

– Opplever du kjønnsforskjeller på jobb?

– Jeg opplever ingen eksplisitte fordeler eller ulemper med å være kvinne i min jobb. Likevel vil jeg benytte anledningen til å minne om at man skal ta hverandre på alvor og behandle hverandre med respekt, uansett kjønn, alder og stilling.

– Hva vil du si til andre kvinner som vil jobbe med det samme som deg?

– Jeg sier: Kjør på! Innenfor miljøforskning som Norsk Polarinstitutt driver med, er det mange muligheter, og man møter mange spennende prosjekter og mennesker i et godt arbeidsmiljø. Jeg er overbevist om at kvaliteten på arbeidet og i arbeidsmiljøet blir mye bedre med mangfold på tvers av kjønn, orientering, bakgrunn og alder blant de ansatte.

– Har du en kampsak? 

– Lik lønn for likt arbeid og nulltoleranse for seksuell trakassering.

Hege Beate Fredriksen, klimaforsker: Vi trenger kvinnelige programmerere

Klimaforsker Hege Beate Fredriksen ombord på forskningsskipet Kronprins Haakon (september 2023) hvor hun laster ned data fra en CTD, et instrument som har gjort målinger i Framstredet mellom Svalbard og Grønland. Fredriksen skal prosessere dataene som brukes i klimaforskning.
Klimaforsker Hege Beate Fredriksen ombord på forskningsskipet Kronprins Haakon i fjor høst, hvor hun laster ned måledata fra Framstredet mellom Svalbard og Grønland. Dataene brukes i klimaforskning.

– Opplever du kjønnsforskjeller i jobben din?

– I jobben min har det ikke så mye å si hvilket kjønn jeg har, og jeg opplever en god kjønnsbalanse her. Men under utdanninga mi merket jeg godt at de matematiske realfagene er veldig mannsdominerte. 

– Hva vil du si til andre kvinner som vil jobbe med klimaforskning?

– Jeg vil oppfordre flere kvinner til å ta utdanning innen realfag, særlig innen fag som innebærer mye programmering. Det gir svært gode jobbmuligheter. I en stadig mer digital verden er det dumt om bare halvparten av befolkningen får bestemme innholdet i det som programmeres. 

Julie Syltern, ekspedisjonslege og overvintrer på Troll forskningsstasjon i Antarktis:  Personlighet og kompetanse trumfer kjønn

Ekspedisjonslegen på Troll forskningsstasjon har ansvaret for å overvåke bestandene med snøpetrell som hekker i nærheten av stasjonen. Her er Julie Syltern på fugletelling på nunataken Klovningen i januar 2024.
Ekspedisjonslegen på Troll forskningsstasjon har ansvaret for å overvåke bestandene med snøpetrell som hekker i nærheten av stasjonen. Her er Julie Syltern på fugletelling på nunataken Klovningen i januar 2024.

– Hva betyr kvinnedagen for deg?

– Kvinnedagen for meg symboliserer likestillingskamp, og den ser veldig annerledes ut avhengig av hvor du befinner deg i verden. Vi har noen generasjoner med modige kvinner og menn før oss å takke for at dette er et tema vi har lett for å snakke om hjemme i Norge, selv om vi fortsatt har en vei å gå før vi når likestilling. Internasjonalt ser vi en bekymringsfull utvikling mange steder. Det viser at grunnleggende menneskerettigheter er noe vi må fortsette å kjempe for.

– Opplever du kjønnsforskjeller på jobb?

– Kjønn har ikke spilt noen stor rolle i denne eller tidligere jobber jeg har hatt. Riktig person til riktig jobb handler om hva du har av kompetanse og har sjelden noe med kjønn å gjøre. Personlighet spiller også en svært viktig rolle på Troll forskningsstasjon. Vi skal tross alt leve tett på hverandre i lang tid.

  – Min erfaring er at arbeidsplasser med mangfold har bedre arbeidsmiljø. Her på Troll forskningsstasjon jobber vi på tvers av fag, geografi, kompetanse og erfaring. Det synes jeg er stimulerende!

– De ansatte på Troll forskningsstasjon denne sommersesongen, november til mars, har bestått av ti prosent kvinner på det meste, fire av 40. Jobben er vanskelig å kombinere med familieliv, og ingen av de kvinnelige ansatte har små barn, for eksempel. Samtidig er mange av stillingene knyttet til det som tradisjonelt er mannsdominerte yrker. Men det skal sies at alle damene på Troll har mange timer i tunge kjøretøy. 

– Opplever du fordeler eller ulemper ved kjønnet ditt i jobben?

– For å nevne noen ulemper så er det meste av arbeidstøy ikke laget for små mennesker. Det samme gjelder en del verktøy og utstyr, både på anleggsplasser og på sykehus. Er man ute i felt her i Antarktis, kan det være litt av et styr å få gjennomført toalettbesøk med så mange lag med klær. Menstruasjon under dårlige sanitærforhold oppleves også som en ulempe, men fullt gjennomførbart.

– Jeg har også opplevd noen fordeler med å være én av få kvinner, blant annet er det veldig lett å få hjelp om man trenger det! 

– Har du en kampsak?

– På generelt grunnlag heier jeg veldig på alle som tør å ta utradisjonelle valg. De som tør å følge sine interesser, ønsker og behov, i stedet for å strebe etter det de tror er andres og samfunnets forventninger til en.

Les også disse artiklene om polarpioneren Hanna Resvoll-Holmsen:

Powered by Labrador CMS