Motivasjon slår lønn

Indre motivasjon er viktigere enn lønn og prestisje - også i rutinejobber, viser ny studie av kommunalt ansatte.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Medarbeidere som opplever tilfredshet, glede og mening når de utfører arbeidsoppgavene sine, skaper de beste resultatene.

De er indre motiverte, i motsetning til de som først og fremst ser jobben som et middel til å oppnå noe, som for eksempel lønn og prestisje.

Når det er jobben i seg selv som skal motivere, er det nærliggende å tenke seg at indre motivasjon er en luksus som er forbeholdt medarbeidere med høy utdanning og utfordrende og morsomme arbeidsoppgaver. Men indre motivasjon er like viktig i rutinejobber.

Gir bedre prestasjoner

Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en omfattende studie blant nærmere 800 ansatte i tre norske kommuner. Studien er gjort på tvers av ulike sektorer i kommunen som administrasjon, kultur, teknisk, helse og sosial, pleie og omsorg, barn og unge og undervisning.

Resultatene av studien er nylig publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Employee Relations.

Kuvaas finner at høyt indre motiverte medarbeidere leverer bedre arbeidsprestasjoner enn de som er ytre motiverte, det vil si motivert av lønn og prestisje.

- Indre motivasjon er en meget sentral kilde til gode arbeidsprestasjoner, fremholder Bård Kuvaas, som er professor i organisasjonspsykologi.

Dette gjelder ikke bare for dem som har de mest spennende og morsomste jobbene. BI-forskeren har kontrollert for hvilken sektor medarbeiderene jobber i, og forhold som lønn, utdanningsnivå, lederansvar og ansiennitet.

Høyt indre motiverte medarbeidere presterer bedre også når de har stillinger og oppgaver som kanskje ikke virker fullt så spennende i utgangspunktet. 

Selvbestemmelse gir økt motivasjon

Organisasjonsforskeren har også undersøkt hva det er som kjennetegner arbeidstakere med høy indre motivasjon.

Kuvaas viser at høyt indre motiverte medarbeidere opplever stor grad av frihet til å planlegge og utføre arbeidsoppgaven på sin egen måte.

De høyt motiverte medarbeiderne opplever at lederne deres styrker deres følelsen av å være kompetent i jobben og oppfordrer til selvstendighet og utvikling.

Utstrakt samhandling med kolleger virker også positivt inn på de ansattes indre motivasjon.

Råd til kommunene

BI-forskeren presenterer ny kunnskap om kilder til og effekter av indre motivasjon og gode arbeidsprestasjoner blant offentlige ansatte.

- Mer selvbestemmelse på jobben kan være godt egnet som jobbmotivasjon også for ansatte uten det vi vanligvis forbinder med veldig spennende jobber, foreslår han.

Kuvaas advarer mot den utstrakte bruken av målstyring og detaljerte kontroll- og rapporteringsregimer som har fulgt i kjølvannet av den såkalte New Public Management-bølgen som har skylt inn over kommunesektoren.

- Mer kontroll og rapportering vil neppe ha positive effekter på medarbeidernes motivasjon og prestasjoner, snarere tvert i mot, påpeker Kuvaas.

Referanse:

Kuvaas, Bård (2009): A test of hypotheses derived from self-determination theory among public sector employees. Employee Relations. Volume: 31 Issue: 1.

Powered by Labrador CMS