Lektorer og lærere i høyere utdanning tok i gjennomsnitt ut 68 dager med foreldrepenger i 2017. Det er 20 prosent lengre enn gjennomsnittet, som var 56 dager.

Lærere tar lengst pappaperm

Fedre i undervisningsyrker tar lengst pappaperm, mens ledere skynder seg litt mer tilbake til kontoret.

Det viser SSB -undersøkelser for 2017. For øvrig er det små yrkesvariasjoner i lengden på foreldrepermisjonen: Mens fedre i lederyrker i gjennomsnitt tok 53 dager med foreldrepenger, tok fedre i akademiske yrker ut 60.

Ved å studere de ulike yrkesgruppene enda nærmere fant man at lektorer og lærere i høyere utdanning i gjennomsnitt hadde 68 dager med foreldrepenger. Det er 20 prosent lengre enn gjennomsnittet, som var 56 dager. Lærere i grunn- og førskole tok i gjennomsnitt ut 61 dager, mens administrasjonsrådgivere tok 62.

Renholdere dropper pappaperm

Det er imidlertid verdt å merke seg at tallene gjelder antallet dager hvor en far mottok foreldrepenger i det hele tatt – det er det ikke alle som gjør. Når en ser på andelen fedre som ikke tar ut foreldrepenger, er det store forskjeller mellom yrkesgrupper. Mens 90 prosent av fedrene i akademiske yrker mottok foreldrepenger, var det kun halvparten av fedrene i renholdsyrker som gjorde det samme.

Rettighetene til foreldrepenger er knyttet til krav om inntekt i forkant av foreldrepengeperioden, og variasjoner avhenger av tilknytningen til arbeidsmarkedet. Mange fedre mister retten på uttak av foreldrepenger når mødre, uten rett på foreldrepenger, mottar engangsstønad fra Nav.

Fedrekvoten styrer varigheten

SSB har sett på årene 2009–2017. I denne tidsperioden har det vært flere endringer av regelverket for foreldrepenger, deriblant antall dager med fedrekvote. Ifølge SSB endrer den gjennomsnittlige uttaksperioden for fedre og mødre, og fordelingen mellom dem, seg i takt med endringene i regelverket.

I første halvdel av 2009 gjaldt regelverket med 30 dagers fedrekvote. Da tok fedre i gjennomsnitt ut 37 dager med foreldrepenger. Tre reformer med økning av fedrekvote senere, var gjennomsnittet økt til 72 dager i 2013. Samtidig sank antallet dager mødrene tok ut.

SSB peker også på at tredelingen av foreldrekvoten, som ble innført i juli 2014, ble etterfulgt av en reduksjon i fedrenes gjennomsnittlige uttak av dager. Kvoten for mødre og fedre ble kortet ned til 50 dager, og fedrenes gjennomsnitt sank til 56 dager. Dermed var fordelingen tilbake rundt 2009-nivå.

Jurist-mødre tar kortest permisjon

Blant kvinner er det også ledere som i gjennomsnitt tar færrest antall dager med foreldrepenger, med 200 – under gjennomsnittet på 204. For mødre i akademiske yrker er snittet 201 dager. Mødrene som tar ut flest foreldredager, 214, arbeider som prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere og lignende.

Mødre i juridiske yrker tar i gjennomsnitt ut 191 dager med foreldrepenger, færrest av yrkesgruppene.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS