DENNE ARTIKKELEN ER PRODUSERT OG FINANSIERT AV STAMI - LES MER.

Selv om du har jobbet i støy tidligere i livet, vil du ikke få en raskere forverring av hørselen senere, viser en ny studie. (Illustrasjonsfoto: STAMI)

Hørselsskader på jobb: – Dette er gode nyheter 

Hva skjer med hørselstap når støyen stopper? Forskere har undersøkt hvordan støyskade tidlig i livet påvirker hørselen senere i livet.

Hørselstap er en vanlig kronisk funksjonshemming. Totalt oppgir ni prosent av sysselsatte at de i sitt daglige arbeid er utsatt for sterk støy. Det tilsvarer 235.000 personer.

Det vil si at de i en fjerdedel av arbeidstiden eller mer, må stå inntil hverandre og rope for å bli hørt.

Lisa Aarhus, forsker på STAMI.
Har støy en slags seneffekt selv etter at støyen slutter? Det var et av spørsmålene forskerne ville finne svar på. Lisa Aarhus, forsker på STAMI, har gode nyheter til de som har støyskader.

Å bli utsatt for støy på jobben er fortsatt en viktig risikofaktor for hørselstap. Sterk støy er høyere i yrker der de sysselsatte arbeider med eller nær maskiner, kjøretøy og verktøy.

En tidligere STAMI-studie har vist at 5,9 prosent voksne er rammet av invalidiserende hørselstap.

Utsatte næringer er:

  • sjøfart og luftfart
  • industri
  • fiske, jordbruk, skogbruk og akvakultur
  • bygg og anlegg
  • bilverksteder

Seneffekt av støy?

Det har lenge vært diskutert om en støyskade tidlig i livet kan påvirke hørselen senere i livet. Altså at støy kan ha en slags seneffekt og være skadelig selv etter at støyeksponeringen er avsluttet.

Det finnes få studier der deltakerne følges over en lengre periode og undersøkes flere ganger. Og resultatene som er ikke konsekvente.

– I denne nye studien undersøkte vi  langvarig hørselsnedgang hos personer med og uten tidligere yrkesmessig støyeksponering. Dette for å vurdere risikoen for fortsatt hørselsnedgang etter at yrkesmessig støyeksponering har opphørt. 

Det forteller forsker Lisa Aarhus på STAMI.

Forskerne rettet oppmerksomheten mot personer som hadde vært utsatt for støy på arbeidsplassen. Målet var å undersøke om hørselsnedgangen fortsatte i årene etter at de hadde avsluttet denne spesifikke eksponeringen.

Studien er utført som en del av HUNT-studien i samarbeid med STAMI. Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning.

Gode nyheter for personer med støyskade

Når vi blir eldre får vi dårligere hørsel, men resultatene i denne studien tyder på at det ikke går raskere for personer som har vært utsatt for støy. Med andre ord: de negative effektene på hørselen fortsetter ikke etter at støyeksponeringen er avsluttet.

–  Dette er gode nyheter til personer som har en støyskade. Det støtter ikke teorien om at disse ørene er mer sårbare for aldring senere i livet, understreker Aarhus.

Studien gir et viktig bidrag til arbeidsmiljøforskningen og forståelsen av langsiktige effekter av yrkesmessig støyeksponering på hørselshelsen.

Referanse:

Lisa Aarhus mfl.: No accelerated 20-year hearing decline after occupational noise exposure has ceased: The HUNT study. American Journal of Industrial Medicine, 2023. Doi.org/10.1002/ajim.23543

Powered by Labrador CMS