Det er vanskelig å oppdage andre sykdommer hos personer med demens. Derfor får de også sjeldnere andre diagnoser. Dette må vi gjøre noe med, ifølge forsker. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Personer med demens får sjeldnere andre diagnoser

Jo mer alvorlig demens, jo lavere er sjansen for å få diagnose.

Personer med demens har ofte også somatiske, det vil si fysiske, sykdommer. Demens og somatisk sykdom er de vanligste årsakene til at folk blir lagt inn på sykehjem.

– Det er viktig å vite hvordan utredning, diagnostisering og behandling i sykehjem skjer når disse sykdommene opptrer samtidig slik at vi kan tilby de rette tjenestene, sier forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse.

En ny norsk studie viser at det er utfordrende å utrede og diagnostisere somatisk sykdom hos personer med demens i sykehjem, særlig ved alvorlig demens.

– Personer med demens får sjeldnere en diagnose enn personer uten demens. Sjansen for å få en diagnose blir mindre, jo mer alvorlig demens sykehjemsbeboerne har.

– Funnene blir forsterket av at de som bor på spesialavdeling for personer med demens også sjeldnere får somatisk diagnose, fortsetter forskningssjefen.

Er folk med demens mindre syke?

– En forklaring kunne ha vært at personer med demens sjeldnere har somatiske sykdommer, men det stemmer dårlig med tidligere studier, sier Selbæk.

– En annen forklaring er at helsepersonell ikke er klar over at personer med demens har andre sykdommer, enten fordi utredning av dem ikke blir prioritert eller fordi utredning er vanskelig, sier han.

– Trolig er det både et spørsmål om for lite kompetanse og for lav oppmerksomhet, sier han.

Medisinerstudentene Berit Marie Thorleifsson og Live Bredholt Jørgensen forsker på demens. (Foto: Privat)

Studien bekrefter også funn utenfor Norge, ifølge Selbæk.

Språkproblemer gjør det vanskelig

Han frykter også at en holdning om «at det uansett er så lite man kan gjøre» fører til mangelfull utredning av personer med demens.

– Samtidig må vi huske at det er krevende å identifisere fysiske symptomer hos personer med demens. Det skyldes språkproblemer, eller at symptomene kan oppleves annerledes enn hos personer uten demens, sier han.

Han mener uansett at helsemyndighetene må ta grep.

– I første omgang må vi øke bevisstheten om dette hos helsepersonell i sykehjem. Dernest må vi sette inn målrettede tiltak for å heve kompetansen om samtidig demens og somatisk sykdom, avslutter han.

Studien inkluderer 3000 personer på sykehjem

I studien ble totalt 2983 sykehjemsbeboere inkludert. De var rekruttert fra to tidligere undersøkelser, en i 2004/2005, som inkluderte 1163 beboere og en i 2010/2011, som inkluderte 1820.

Studien undersøkte om demens eller grad av demens hang sammen med hvor mange diagnoser for kroppslig sykdom som var registrert.

Også hvilke typer kroppslig sykdom ble kartlagt.

Studien er gjennomført av medisinerstudentene Berit Marie Thorleifsson og Live Bredholt Jørgensen. Den et samarbeid mellom Aldring og helse, Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Referanse:

Live Bredholt Jørgensen og Berit Marie Thorleifsson m.fl: Physical diagnoses in nursing home residents - is dementia or severity of dementia of importance? BMC Geriatrics. 2018. doi:10.1186/s12877-018-0943-8.

Powered by Labrador CMS