Vitenskapen er ikke helt enig med seg selv om hvorvidt statiner også senker risikoen for demens. (Illustrasjonsfoto: design56 / Shutterstock / NTB scanpix)

Kan statiner senke risikoen for Alzheimer?

En ny studie antyder at de kolesterolsenkende medisinene kan gi folk litt lavere risiko for å få Alzheimer. Men statinene virker ikke for alle.

Dette er slett ikke første gangen vi hører om demens og statiner – kolesterolsenkende medisiner som ifølge Reseptregisteret brukes av en halv million nordmenn.

Noen husker kanskje VG-oppslaget i 2013, da en oppsummering av forskningen på feltet konkluderte med at statiner faktisk reduserte risikoen for demenssykdom.

Men vitenskapen er ikke enig med seg selv om saken.

Noen enkeltstudier viser at det finnes en liten beskyttende effekt, mens andre ikke finner noen. Og når forskerne forsøker å oppsummere alle studiene, havner de i samme problem.

Noen oppsummeringer konkluderer med effekt, mens andre ikke gjør det.

I 2016 kom en Cochrane-oppsummering – slike studier anses som svært grundige – som konkluderte med at statiner etter all sannsynlighet ikke beskytter mot demens.

Nå publiseres imidlertid en ny undersøkelse som utdyper saken en smule. Den viser at ulike statiner gir forskjellig effekt på mennesker fra ulike grupper.

Litt mindre risiko

Julie Zissimopoulos og kollegaene hennes har gått igjennom data fra rundt 400 000 pasienter som brukte statiner. Forskerne sammenlignet mennesker som tok lite statiner med de som tok mye, for å se om de hadde ulik risiko for å utvikle Alzheimer.

I tillegg delte forskerne opp pasientene i undergrupper etter kjønn og etnisk bakgrunn. De så også på effekten av ulike typer statiner.

Det ga et nytt bilde av saken.

Resultatene viste generelt at et høyt forbruk av statiner så ut til å gi litt mindre risiko for Alzheimer for alle unntatt svarte menn. Men det var forskjell mellom typene.

Noen senket risikoen bare hos hvite kvinner

Simvastatin så ut til å redusere risikoen for Alzheimer hos alle unntatt svarte menn. Atorvastatin ga litt beskyttelse hos hvite og svarte kvinner og latinamerikanere av begge kjønn. Men ikke hos svarte og hvite menn.

Pravastatin og rosuvastatin senket derimot risikoen bare hos hvite kvinner.

Riktig type statiner til rett person på rett tid kan vise seg å være en billig måte å redusere Alzheimer-byrden på, konkluderer forskerne.

Noen svakheter

De medgir imidlertid at det også er en del svakheter ved studien deres. Ulike typer målefeil kan for eksempel ha påvirket resultatet.

Dessuten kan andre forskjeller ved folk med lavt og høyt statinforbruk virke forstyrrende. De som bruker mye, har kanskje høyere risiko for å dø tidligere av hjerteproblemer og dermed ikke bli gamle nok til å utvikle demens?

Samt at denne typen studier kan si noe om hvilke faktorer i folks liv som ser ut til å henge sammen, men ikke om den ene faktoren faktisk forårsaker den andre. 

Sett i lys av tidligere diskusjoner og den lite oppmuntrende konklusjonen i Cochrane-oppsummeringen i 2016 kan vi kanskje gjette på at denne saken ikke er helt avgjort ennå.

Referanse:

J. M. Zissimopoulos, D. Barthold, R. D. Brinton, G. Joyce, Sex and Race Differences in the Association Between Statin Use and the Incidence of Alzheimer Disease, JAMA Neurology, desember 2016. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS