Aldri har forholdet mellom tenåringer og foreldre vært bedre enn det er i dag. Dette er en viktig forklaring på hvorfor stadig færre unge drikker alkohol, mener finske forskere. (Foto: Lopolo / Shutterstock / NTB scanpix)

Hvorfor drikker ungdom mindre?
Finske forskere mener de nærmer seg et svar

Forskere har klødd seg i hodet. Hvorfor er det en nedgang i alkoholbruk blant ungdom over store deler av verden? Nå mener finske forskere at de har kommet litt nærmere et svar.

Siden årtusenskiftet skjedde det noe på samme tid i mange forskjellige land: Bruken av alkohol falt gikk kraftig blant de yngste ungdommen.

Størst har nedgangen vært i Norden.

Blant islandske 15–16-åringer sank andelen som hadde drukket alkohol den siste måneden fra 43 prosent i 1999 til 8 prosent i 2015.

Island er et ekstremt eksempel, men også i de andre nordiske landene, med unntak av Danmark, har nedgangen vært stor.

Det er flere ting som gjør trenden interessant.

For det første skjer det motsatte i den voksne delen av befolkningen. I mange av landene som har hatt nedgang i ungdomsdrikking, drikker voksne drikker stadig mer.

For det andre skjer den samme utviklingen i land som har helt forskjellig alkoholpolitikk.

Nyheter fra Finland

Forskerne leter etter forklaringer.

Så langt har de fleste teorier om den sterke nedgangen i ungdomsdrikking vært basert på spekulasjoner. Det er ikke mye forskning på området. Men nå begynner de første studiene å komme her i Norden.

Den finske forskeren Kirsimarja Raitasalo var i Norge nylig og presenterte en ny studie om ungdomsdrikking i Finland. Mer ID-kontroller og mer foreldrekontroll forklarer mye av nedgangen i drikking av alkohol blant 15-16-åringer, mener hun. (Foto: Siw Ellen Jakobsen)

Kirsimarja Raitasalo, forsker ved National Institute for Health and Welfare i Finland, presenterte en ny undersøkelsen på et møte Nordens Velferdssenter arrangerte i Oslo nylig.

Her har forskere spurt finske ungdommer i alderen 15–16 år en rekke spørsmål om alkohol i perioden 1999 til 2015.

Undersøkelsen viser at også i Finland drikker denne aldersgruppen langt mindre alkohol nå.

Vanligere å sjekke ID-er

Ungdommene i Finland mener selv at det har blitt vanskeligere å få tak i alkohol i 2015 enn det var i 1999. Dette mener forskerne kanskje er den viktigste forklaringen til nedgangen i alkoholbruk.

Dette skyldes flere ting. Foreldre har blitt mer tilbakeholdne med å servere eller kjøpe alkohol til barna sine. Venner, som vanligvis er de som skaffer mindreårige alkohol, drikker også mindre og er derfor ikke lenger opplagte «langere».

Men aller viktigst er kanskje at det har blitt mye vanligere å sjekke ungdommens ID i butikker som selger alkohol, mener Raitasalo.

Nå er det også mange flere ungdommer som oppfatter det som risikabelt å drikke minst seks enheter alkohol hver helg sammenlignet med i 1999.

Foreldrene har mer oversikt

En annen viktig forklaring er at foreldre har mer kontroll med hvor barna er til enhver tid, sier Raitasalo.

– Dette handler ikke bare om kontroll. Det handler også om en ny form for samkvem mellom foreldre og barn. Andre studier har vist at dynamikken i familier har endret seg. Foreldre og barn har et bedre og mer respektfullt forhold til hverandre.

Den store veksten i kommunikasjonsteknologi i perioden gjør det også mye enklere å ta kontakt og bli kontaktet. Dermed er det også mye enklere for foreldre å kontrollere hvor barna er og hva de gjør til enhver tid, mener forskeren.

Teknologien har også gjort at barn sjeldnere går ut for å møte venner. Å «gå ut med venner» krever ikke ansikt-til-ansikt-kontakt i den digitale verden.

Årsaken til at tenåringer har blitt mer skikkelige kan også handle om at det er sterkere konkurranse i utdannings- og arbeidsmarkedet, mener de finske forskerne.

En rapport som også inkluderer data fra Norge og Sverige kommer fra Nordens Velferdssenter til våren, forteller Raitasalo.

– Uten å avsløre for mye ser det foreløpig ut til de tre landene ikke skiller seg så mye fra hverandre, sier hun.

Hvorfor har foreldre forandret seg?

Forskere ved Folkehelseinstituttet i Norge har gransket den internasjonale forskningslitteraturen på dette området. De fant 65 vitenskapelige artikler om den nye trenden i ungdomsdrikking.

Etter gjennomgangen konkluderte forskerne med at den viktigste faktoren for nedgangen i ungdomsdrikking var foreldres grensesetting og oppdragelsesstil.

I mange land har tenåringsforeldre blitt mer restriktive i forhold til barnas alkoholbruk, og stadig færre unge får alkohol hjemmefra når de skal på fest.

Samtidig har kvaliteten av foreldre-barn relasjonen blitt bedre.

Dagens tenåringsforeldre er «tettere på» og har et nærere forhold til barna sine enn før. At en god relasjon til foreldrene beskytter mot fyll og høykonsum av alkohol i tenårene, er veldokumentert fra før, skrev rusforsker Hilde Pape på forskning.no nylig.

Hvorfor foreldre i helt ulike deler av verden har forandret seg til det bedre, framstår som gåtefullt, mener Pape.

Det er heller ikke mulig å fastslå at disse endringene er en av årsakene til at ungdom drikker mindre enn før, fastslår hun i kronikken.

Kilde:

Raitasalo, K: What is going on in underage drinking? Reflections on Finnish European school survey project on alcohol and other drugs data 1999-2015, Drug and Alcohol Review, april 2018

Powered by Labrador CMS