Alkoholens ofre

Ett av 25 dødsfall på verdensbasis kan tilskrives alkohol, ifølge ny studie. I Norge står unge kvinner for den største økningen i alkoholkonsumet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Unge norske kvinner drikker stadig mer. Alkoholskader rammer også de yngre årsklassene, og ett av 25 dødsfall på verdensbasis kan relateres til alkoholkonsum. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Unge kvinners alkoholforbruk

Andelen kvinner på 20-30 år som har vært beruset mer enn 50 ganger har økt fra 35 prosent (1998) til 47 prosent (2006).

Tilsvarende har andelen for unge menn ligget stabilt på rundt 65 prosent.

Kvinner har relativt sett økt sitt forbruk mer enn menn. Alkoholforbruket er størst blant kvinner under 30 år.

Likevel; fortsatt drikker menn over dobbelt så mye.

Kilde: SIRUS
 

Forskere fra canadiske Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) i Toronto står bak forskningsarbeidet, som er publisert i The Lancet.

At det siden år 2000 har vært en økning i alkoholrelaterte dødsfall, kan i hovedsak forklares med at stadig flere kvinner drikker, heter det videre. 

CAMH-lege Jürgen Rehm og kolleger fant at sykdommer forårsaket av alkohol er blant de som er mest ødeleggende for helsetilstanden til verdens befolkning.

- Øker mest i Kina og India

- På verdensbasis er sykdomsbyrden knyttet til alkohol omtrent like stor som den var for sigarettrøyking i 2000.

- Alkoholproblemene er størst i land med økonomier på frammarsj. Konsumet øker i hele verden, særlig i de to mest folketette landene; India og Kina, sier Rehm i et presseskriv fra CAMH.

De fleste dødsfall som kan relateres til alkohol, skyldes fysiske skader, kreft, hjerte- og karsydom og skrumplever.

I kontrast til andre mer tradisjonelle risikofaktorer for sykdom, rammer alkohol i større grad yngre mennesker enn eldre, ifølge CAMH. 

Europeere drikker mer

Studien viser at Europa har en høy andel av dødsfallene som kan relateres til alkoholkonsum: Ett av ti dødsfall skyldes drikking. For landene som omfatter det tidligere Sovjetunionen er andelen 15 prosent.

Det er også slik at europeere drikker mer enn for eksempel folk i Nord-Amerika. I Europa er gjennomsnittlig konsum 13 enheter per uke.

I Amerika drikkes det 10-11 enheter ukentlig, mens canadiere (15 år og eldre) inntar nær 9 enheter i uken, ifølge presseskrivet fra CAMH.

Alkoholinnholdet i en standard enhet kan variere. Folkehelseinstuituttet opplyser at i Storbritannia inneholder en slik enhet eksempelvis cirka 8 gram ren alkohol, i USA 14 gram og i Japan 20 gram.

Ser vi på hele kloden, er det ukentlige inntaket rundt 7 enheter alkohol i uken, til tross for det faktum at store deler av verdens befolkning er avholds.

Full mer enn 50 ganger

Nordmenn, da særlig nordkvinner, drikker stadig mer. Andelen unge kvinner som har vært beruset mer enn 50 ganger økte kraftig fra 1998 (35 prosent) til 2006 (47 prosent) her i landet.

Forskere som står bak en ny rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), mener dette antyder at et høyt konsum og beruselse blir stadig mer normalt.

Andelen kvinner som har dukket seg fulle mer enn 50 ganger, har økt med 12 prosentpoeng i periden 1998-2006, til 47 prosent i 2006, viser tall fra SIRUS. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

- Det kan tyde på at drikkemønsteret hos unge kvinner begynner å nærme seg mennenes, selv om unge kvinner fremdeles drikker klart mindre enn unge menn.

- Unge kvinners opplevde problemer knyttet til alkohol har også økt fra 1998 til 2006.

Det sier forskningsleder Astrid Skretting ved SIRUS, ifølge instituttets nettside. Hun står bak rapporten sammen med stipendiat Tord Finne Vedøy.

Sammenlignet med resten av Vest-Europa har Norge fortsatt et lavt alkoholkonsum. I 2006 inntok vi 4,9 liter ren alkohol, noe som er lavest blant 20 land i Vest- og Mellom-Europa, het det i en NTB-melding i juni.

Powered by Labrador CMS