Aggressive ungdommer drikker mer

Ungdommer som drikker mye krangler, mobber og bryter regler mer enn andre. Og verst er jentene, ifølge finsk studie.

De finske forskerne ble overrasket når de fant ut hvor mye alkohol ungdommene fikk i seg. (Foto: Microstock)

Mens norske studier tyder på at drikking blant ungdommer har gått ned de siste årene, har en ny finsk undersøkelse avdekket overraskende høyt alkoholkonsum.

Studien tar for seg over 4000 ungdommer mellom 13 og 18, og forskerne fokuserer på forbindelsen mellom psykososiale problemer og alkoholinntak.

Seksti prosent av deltakerne i undersøkelsen meldte om at de drakk alkohol. Selv blant 15-åringene var det over halvparten som drakk. Forskerne fant ingen forskjell mellom gutter og jenter i alkoholinntak.

Drakk mer enn risikonivå

Flere av funnene fra undersøkelsen er overraskende, særlig hvor mye alkohol ungdommene drikker, ifølge professor Eila Laukkanen, overlege i ungdomspsykiatri ved Kuopio Universitetssykehus, Østre Finland Universitet.

Hun var del av forskergruppa som også omfattet forskere fra Tampere Universitet og Päijät-Häme Sentralsykehus.

- Andelen ungdommer som drikker alkohol har ikke økt i forhold til tidligere studier, men mange ungdommer konsumerer store mengder alkohol – selv i overkant av risikonivåer, konstaterer forskerne i rapporten.

Hvis man begynner å drikke tidlig i tenårene kan det hemme hjerneutvikling og øke risikoen for å bli avhengig eller få mentale helseproblemer.

Aggressivitet og drikking

Undersøkelsen avdekker også en sammenheng mellom aggressivitet og drikking.

- Aggressiv oppførsel var assosiert med alkoholbruk og høyt alkoholinntak, mens internalisering av problemer ikke var assosiert med alkoholbruk, skriver forskerne.

Med internalisering mener de innadvendt reaksjonsmønster, som for eksempel depresjon og angst.

- Aggressiviteten handler ikke om brutal vold, men andre ting som krangling, mobbing eller å bryte regler, forklarer professor Laukkanen i en pressemelding.

Men selv om forskningen viser en kobling mellom aggressivitet og alkoholbruk, er det uklart hva som fører til hva, tilføyer hun.

- Vi vet ikke ut fra undersøkelsen hvorvidt alkoholbruk fører til aggressiv oppførsel, eller om atferdsforstyrrelser fører til større alkoholbruk.

Mer aggressive jenter enn gutter

Et av funnene i studien er at den aggressive oppførselen er mer utbredt blant jenter enn gutter.

De finske jentene har lettere for å krangle, mobbe og bryte regler når de er fulle, ifølge ny studie. (Foto: Microstock)

- Funnene setter søkelys på mulige atferdsendringer hos tenåringsjenter og sårbarhet når det gjelder sosial og følelsesmessig utvikling, sier Laukkanen.

Andre faktorer som øker sannsynligheten for alkoholbruk er røyking og konsentrasjonsvansker, og for jenter også skilte foreldre og tidlig første menstruasjon.

Mer drikking blant de populære

Resultatene fra undersøkelsen tyder på at ungdommer med et stort sosialt nettverk generelt drikker mer enn de som er mindre sosiale. Dette er i tråd med tidligere forskning på effekten av vennepress på drikking, og funn som viser at alkoholbruk kan øke status og popularitet i vennegjengen.

For de med  sosiale problemer er derimot alkoholkonsumet lavere, konstaterer forskerne i rapporten.

Neste steg i undersøkelsen blir å se på hvilke utslag det store alkoholkonsumet gir.

- Det nye prosjektet vil undersøke effekten av stordrikking på hjernen, forteller Eila Laukkanen.

Referanse:

Petri Kivimäki m.fl: Alcohol use among adolescents, aggressive behaviour, and internalizing problems, Journal of Adolescence, Volume 37, Issue 6, August 2014

Powered by Labrador CMS