Promillekjører på impuls

Impulsive personer er mer tilbøyelige til å kjøre i beruset tilstand enn folk med høy grad av selvkontroll.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sammenhengen mellom alkoholbruk og promillekjøring var dobbelt så sterk blant de som skåret høyt på impulsivitet sammenlignet med de som skåret lavt. (Foto: Sirus)

Om metoden

To måletidspunkt fra Ung i Norge longitudinell ble brukt som datagrunnlag.

De som svarte var i gjennomsnitt 17 år (i 1994) og 28 år (i 2005).

Det er hovedkonklusjonen i en studie fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus).

Tidligere forskning på impulsivitet – eller svak selvkontroll, tyder på at folk som er impulsive er mer tilbøyelige til å ta risiko sammenlignet med personer med høy grad av selvkontroll.

Derfor er det mer sannsynlig at de impulsive utfører kriminelle handlinger, slik som å kjøre bil i beruset tilstand.

Men ikke alle som drikker alkohol, kjører i fylla. Noe mer må til.

– Alkoholkonsum er en forutsetning for promillekjøring, men siden kun en liten andel av alle drikkesituasjoner fører til promillekjøring er det sannsynlig at sammenhengen er betinget av andre forhold, sier forsker Inger Synnøve Moan.

– Vi ønsket derfor å undersøke om sammenhengen mellom alkoholbruk og promillekjøring er betinget av impulsivitet. Det vil si at sammenhengen mellom alkoholbruk og promillekjøring er sterkere for personer som er impulsive enn for de med høy grad av selvkontroll.

Dermed analyserte forskerne svar fra en spørreundersøkelse der impulsivitet og alkoholvaner blant 2600 unge voksne var kartlagt.

Deltakerne svarte også på spørsmål om de hadde kjørt i beruset tilstand.

Analysene viste at gruppen med svært impulsive personer var langt mer tilbøyelige til å kjøre når de hadde drukket.

– Sammenhengen mellom alkoholbruk og promillekjøring var dobbelt så sterk blant de som skåret høyt på impulsivitet sammenlignet med de som skåret lavt, sier Moan.

Menn kjører oftere med promille enn kvinner

Hun forteller at sammenhengen mellom alkoholbruk og promillekjøring var sterkere blant menn enn kvinner.

Dette stemmer med tidligere forskning som viser at unge menn oftere enn kvinner er involvert i risikofylt atferd.

– Det er flest menn som arresteres for promillekjøring. Det henger nok sammen med at menn drikker mer enn kvinner, og at det er mer sannsynlig at menn kjører etter å ha drukket, forteller Moan.

– Tallene våre tyder på at en 10 prosents økning i antall tilfeller av beruselse vil gi en to prosents økning i promillekjøring.

Disse tallene sier noe om hva som kan skje med promillekjøring blant unge voksne dersom alkoholforbruket øker i denne gruppen.

Studien identifiserer unge mannlige sjåfører og impulsive personer som særlige risikogrupper.

– Det er viktig kunnskap i arbeidet med forebygging av promillekjøring, understreker Moan.

Referanse:

Moan, Norström & Storvoll: Alcohol use and drunk driving: the modifying effect of impulsivity, Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 74 2013, 114–119.

Powered by Labrador CMS