Hvor er geriaterne?

Flere partier vil øke satsingen på geriatri i eldreomsorgen, men feltet sliter med rekruttering, finansiering av stillinger og et lavstatusstempel.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Hva er geriatri?

Geriatri er den medisinske spesialiseringen som har å gjøre med sykdommer som oppstår hos gamle.

For å kunne bli spesialist i geriatri må man først være spesialist i indremedisin.

Geriatere samarbeider ofte med psykiatere, allmennleger og nevrologer.

For å bli geriater må man ha fullført et seksårig medisinstudium med turnusperiode på et og et halvt år og så må man jobbe ved en indremedisinsk avdeling i seks år.

Kilder: uio.no og utdanning.no
 

Høyre, Venstre og Senterpartiet vil alle ha økt satsing på geriatrifeltet.

Kristelig Folkeparti går hardest ut, og i partiprogrammet skriver de at ”alle som bor på sykehjem, skal følges opp av faste sykehjemsleger med spesialisering i allmennmedisin eller geriatri.”

Ifølge Legeforeningen fantes det per i fjor bare 85 yrkesaktive geriatere her i landet, og feltet sliter fortsatt med rekruttering. Til sammenligning hadde vi i fjor høst 1128 psykiatere og 891 kirurger.

For å bli geriater kreves 6 års spesialisering på toppen av et vanlig legestudium. Det betyr en høyere utdanning på over 12 år.

- Flere geriatere er urealistisk

Professor ved geriatrisk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus, Torgeir Bruun Wyller, mener det kan ta lang tid før det er realistisk med flere geriatere ved sykehjemmene, fordi behovet er så skrikende ved sykehusene.

- Geriatri er mer en sykehusspesialitet, og akutt syke gamle som legges inn på sykehus trenger hjelp fra geriatere.

- Dette behovet vil nok absorbere alle geriaterne vi utdanner de neste årene, sier Bruun Wyller til forskning.no.

- Feil fokus

Professor ved geriatrisk seksjon ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Olav Sletvold, mener valgkampens fokus på geriatri på sykehjemmene er feil.

"Professor Torgeir Bruun Wyller mener det er et skrikende behov for geriatere ved sykehus, men ikke nødvendigvis ved sykehjem. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)"

- Temaet eldre handler nesten bare om sykehjem, og det er etter min mening gamle toner. Den økte fokuseringen er vel og bra, men blir også litt feil når det er sykehjem som igjen står i sentrum.

- Jeg har en uggen følelse av at det viktigste er å holde gamle pasienter utenfor sykehusene. Hvis man sa at det var viktig å holde de unge utenfor sykehusene, ville det blitt ramaskrik, sier Sletvold til forskning.no.

Han mener at en mer praktisk løsning på sikt er at legetilsynet på sykehjem gjøres av allmennpraktikere med kompetanse i geriatri.

- Det er et spill for galleriet å si at geriatere kan ta over tilsynet i sykehjem, sier han.

- Trenger satsing på to fronter

Sletvold forteller at pasientene som kommer til sykehjem ofte ikke er godt nok utredet før de legges inn, til tross for at de svært ofte har vært innom sykehuset først.

- Vi har dokumentasjon på at gamle pasienter i sykehus generelt sett ikke får det tilbudet de skal ha. Man bør derfor styrke den geriatriske kompetansen i sykehusene.

Bruun Wyller er enig i at det bør satses på geriatri på sykehusene, men mener også at sykehjemmene har godt av et kompetanseløft.

- Det trengs satsing på to fronter, både sykehus og sykehjem. Det er et desperat behov for å gjøre noe med den medisinske kompetansen i sykehjemmene, men det er ikke sikkert den typen geriatere som utdannes til sykehustjeneste nødvendigvis er de rette, fordi sykehjemsleger ikke nødvendigvis trenger en like sterk indremedisinsk forankring, sier han.

"Professor Olav Sletvold mener vi også må satse på forebygging av sykdom hos eldre. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)"

Lav status og halvhjertet satsing

Men hvor skal alle geriaterne komme fra? Geriatrispesialisering sliter med både lavstatusstempel og rekruttering. I tillegg er det svært få overlegestillinger å ta av for de få som tenker på et slikt studium, så jobbutsiktene ser i dag ikke spesielt gode ut.

- I tillegg satser helsemyndighetene bare halvhjertet på dette området.

- Det blir ofte til at utdanningsstillinger for geriatri blir brukt til noe annet enn det skulle brukes til, eller at man ikke får finansiert de stillingene man har, på grunn av knapp økonomi. Slik er det i alle fall på St. Olavs Hospital, forteller Sletvold.

Svært krevende utdanning

Han mener også at geriatri er en såpass krevende utdanning at det å rekruttere krever konkrete stimuleringsmidler og klare føringer fra myndighetene.

- Medisinsk sett er dette definitivt det mest utfordrende området som finnes, og i praksis er det vanskelig for de fleste.

- Det er enkelt å begynne som hjertespesialist i forhold til å være geriater. Da har man stort sett ”bare et hjerte” å forholde seg til.

- Må forske mer på forebygging

Et annet problem med satsing på eldreforskning i valgkampen, ifølge Sletvold, er at livsløpsperspektivet blir borte.

- Vi må også forske mer på forebygging, for eksempel når det gjelder ernæring og fysisk aktivitet. Det trengs forskning på eldre i ulike situasjoner, ikke nødvendigvis kun på pasienter.

- Man må spørre hva det er som gjør at eldre må på sykehjem, og hva man kan gjøre for å unngå dette, avslutter han.

Powered by Labrador CMS