Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Ved å plassere kaffekoppen på brikker, som kommuniserer med en app på et nettbrett, kan eldre utvide vennekretsen.
Ved å plassere kaffekoppen på brikker, som kommuniserer med en app på et nettbrett, kan eldre utvide vennekretsen.

Sett kaffekoppen ned, så kontakter den en venn

Eldre kan bruke noe så enkelt som en kaffekopp til å ta kontakt og få venner på internett.

Forskere ved OsloMet har utviklet et brukergrensesnitt som kan gjøre det lettere for eldre å bruke ny teknologi. Målet er bedre sosial samhandling for de eldre og dermed bedre livskvalitet.

De kaller nyvinningen «The Tangible Cup», en såkalt håndgripelig, samhandlende kopp.

Alt personen trenger er en helt vanlig kopp. Under koppen blir det satt på en såkalt RFID-leser, som ligner en rund liten kjøleskapsmagnet. Med fem brikker til å plassere koppen på og et nettbrett med en app er systemet klart til bruk.

Koppen gjør jobben

Nå skal det være enkelt å søke opp og kontakte venner på nettet.

De fem brikkene har enkle funksjoner: logg på, logg av, start samtale, avslutt samtale og søk etter kontakter.

Når den eldre plasserer koppen på brikken «Søk etter kontakter», viser skjermen en liste over brukere på nettet.

Ved å flytte koppen og plassere den på de forskjellige brikkene blir de ulike handlingene aktivert.

Under koppen sitter en sender som virker med de fem brikkene og en app på et nettbrett.
Under koppen sitter en sender som virker med de fem brikkene og en app på et nettbrett.

Bra for eldre med lave teknologiferdigheter

– Slike løsninger kan egne seg for eldre med lite teknisk kunnskap eller ferdigheter fordi de ikke er vant til å bruke smarttelefoner, iPader og lignende utstyr som yngre mennesker er, sier Way Kiat Bon, en av forskerne ved OsloMet som står bak en undersøkelse.

Forskeren mener at når eldre bruker gjenstander som de er fortrolige med, så øker aksepten for den nye teknologien. I studien deltok 20 eldre deltakere som over tre måneder, brukte Tangible Cup for å ringe og snakke med hverandre.

Lite brukt system

Å koble digital informasjon til hverdagslige fysiske objekter som brukeren kan ta og føle på, kan være mer intuitivt og brukervennlig for eldre. I fagspråket kalles dette «Tangible User Interface» (TUI) – et håndgripelig brukergrensesnitt.

Slike grensesnittet ble lansert allerede i 1998, men fram til nå har de vært lite brukt til å bedre sosial samhandling og livskvalitet hos eldre.

Mange eldre har problemer med å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Det kan skyldes svekket syn, hukommelse eller muskulatur, men også at eldre er mer skeptiske til ny teknologi.

For at IKT skal kunne bidra til sosialt samspill og trivsel, har de eldre behov for teknologi som de kan beherske til tross for enkelte svekkelser.

Morsomt og enkelt å være sosialt aktiv og få nye venner

Vanlige telefonsamtaler er basert på telefonnumre. Her er det bare internett og registrering av bruker som skal til for å få nye venner, helt uten å kjenne til telefonnummer.

– Man kan bruke koppen for å få nye venner og være sosialt aktiv. Det kan være veldig nyttig, spesielt om vinteren i Norge når eldre er mindre mobile og må være mye hjemme, sier Way Kiat Bong.

Nyttig for Alzheimer-pasienter

Han mener at systemet også kan være til nytte for personer med Alzheimer på et tidlig stadium, så lenge de er i stand til å huske hvordan de skal plassere koppen og gjenkjenne symbolene på brikkene.

På den måten får de hjelp til å gjøre ting enklere, som de vil gjøre ofte, fordi IKT-systemet og hverdagsgjenstander hjemme er koblet sammen.

Kan tilpasses forskjellige brukere

Eldre mennesker er en mangfoldig brukergruppe. Det er ingen løsning som passer for alle.

– IKT-kompetansen blant eldre mennesker vil kanskje være bedre om ti år. Da vil det vel være flere på 80 år som har bedre IKT-kompetanse enn i dag?

– Ja, i framtiden vil dette designet ikke bare hjelpe eldre mennesker med lave IKT-ferdigheter, men kan også være til nytte for brukere med lave kognitive eller motoriske ferdigheter.

– Eldre mennesker kan bruke en kopp de kan holde i, mens barna og barnebarna bruker app-versjonen.

Personalisering

Det er mulig å skifte ut symboler og bilder på brikkene etter hva brukerne har behov for. En med kognitiv svikt, vil kanskje ha et bilde av sønnen eller datteren på en av brikkene, slik at det er lett å velge kontakt.

– Mitt ønske er at den samhandlende koppen også kan brukes med andre IKT-enheter, for eksempel smart-TV og andre internettløsninger i et smarthjem, sier forskeren.

Håndgripelige brukergrensesnitt har potensiale

Way Kiat Bong ser optimistisk på videre forskning om hverdagslige gjenstander koplet til informasjonsteknologi.

IKT i dag kommer i forskjellige varianter som kan dekke behovene til brukerne.

– Håndgripelige brukergrensesnitt bygger bro mellom den digitale verden og dagligdagse fysiske objekter, noe som gjør samspillet mer intuitivt. Derfor har det et stort potensial for å møte behovene til spesielle brukergrupper, sier han.

Skreddersydd for eldre

Forskerne involverte de eldre deltakere gjennom hele forskningsprosessen for å designe og evaluere bruk av koppen. De tok også imot alle innspill for utforming av brukergrensesnitt.

Noen ønsket en typisk kaffekopp, passe stor og godt håndtak. Festet av leseren under koppen var også inspirert av gjenstander som ofte finnes på kjøkkenet, i dette tilfellet kjøleskapsmagneter.

Tilbakemeldingene fra deltakerne, som handlet om å integrere IKT-bruken i eldre sin hverdag var tydelig: Ha minimalt med funksjonalitet, kun nødvendige instruksjoner og unngå overfylte grensesnitt.

Om forskningen

Fakultet for teknologi, kunst og design på OsloMet har delvis finansiert forskningen med såkalte fyrtårnmidler.

Professor Weiqin Chen og professor Astrid Bergland har vært veiledere for Way Kiat Bong, som hadde dette som en del av sin doktorgradsutdanning

Referanser:

Way Kiat Bong mfl.: Exploring tangible user interface for social interaction and quality of life: The experiences of home-dwelling older adults. Gerontechnology, 2020. Doi.org/10.4017/gt.2020.20.003.08

Way Kiat Bong mfl.: Technology acceptance and quality of life among older people using a TUI application. International Journal of Environmental Research and Public Health: Special Issue Quality of Life: The Interplay between Human Behaviour, Technology and the Environment) , 2019. Doi.org/10.3390/ijerph16234706

Way Kiat Bong og Weiqin Chen: Tangible Cup for Elderly Social Interaction: Design TUI for & with Elderly. The Journal on Technology and Persons with Disabilities, 2019. Hdl.handle.net/10211.3/210391

Way Kiat Bong mfl.: Tangible User Interface for Social Interactions for the Elderly: A Review of Literature. Advances in Human-Computer Interaction, 2018. Doi.org/10.1155/2018/7249378

Powered by Labrador CMS