Med mobil trygghetsalarm kan eldre opprettholde sin selvstendighet, nyte sin frihet og fortsette sine utendørs aktiviteter. (Foto: Bærum kommune)

Mobil trygghetsalarm slår an hos eldre

Tolv eldre i hjemmetjenesten i Bærum kommune har prøvd ut mobil trygghetsalarm med svært godt resultat.

Brukerne sier seg meget fornøyde med den mobile trygghetsalarmen og opplever at den gir den tryggheten de forventet. Dette kommer fram i intervjuer som er gjort med de eldre før og etter prøveperioden.

– Brukere og ansatte opplever mestring, og alarmen gir de eldre større frihet og mulighet for et mer aktivt liv utenfor hjemmet. Det har vært færre utfordringer knyttet til lading og det å bære alarmen enn det vi forventet, forteller Dag Ausen ved Sintef.

Forsøkene startet i 2013 og ble avsluttet i april 2015. Det ble tatt inn seks brukere i juni 2014 og seks nye i august 2014. Alle er eldre som mottar hjemmetjenester i Høvik i Bærum.

Hva er en mobil trygghetsalarm?

Norske kommuner tilbyr i dag en analog trygghetsalarm til brukerne sine. Alarmen har en enhet med en alarmknapp som kan stå på et bord i boligen – i tillegg til en ekstern alarmenhet som festes på armen til den eldre. Denne alarmen fungerer bare i boligen eller i umiddelbar nærhet.

En mobil trygghetsalarm benytter seg derimot av mobilnettet for å kommunisere og bruker ofte GPS-teknologi for å finne ut hvor brukeren er når alarmen utløses. 

Alarmen kan være aktiv; det vil si at brukeren selv utløser den ved på trykke på alarmknappen. Eller den kan utløses passivt ved at brukeren går utenfor et område som er definert på forhånd.

Fordeler

– Trygghetsalarmen kan brukes utenfor boligen, og når brukere føler seg trygge utenfor hjemmet, tør de også være mer fysiske og sosialt aktive, sier Ausen.

– Mange eldre som bor hjemme, har sluttet å gå turer på grunn av skrøpelighet. Alarmen kan gi dem frihet til å prøve seg på turer igjen, og den gir også brukere mulighet til å bo lenger hjemme, fordi de opplever frihet og trygghet.

Hjemmetjenesten opplever at den mobile trygghetsalarmen kan fungere bra for rehabilitering av personer i alle aldre i tillegg til å bli et nyttig verktøy for eldre som bor hjemme. Tryggheten alarmen gir, kan bidra til at mange kommer raskere i gang med fysisk og sosial aktivitet etter en operasjon eller innleggelse.

Alarmen kan også redusere behovet for praktisk bistand, som for eksempel hjelp til å hente post og kaste søppel. Nå har brukerne mulighet til å mestre dette selv. Ansatte i hjemmetjenesten antyder også at antall besøk kan reduseres noe dersom brukerne blir mer aktive og er ute på egen hånd.

Litt opplæring er viktig

Erfaringene fra Bærum viste at det er viktig med motivasjon og opplæring for at de eldre skal ta den mobile alarmen ordentlig i bruk. Det kan også være behov for jevne påminnelser den første tiden for å etablere ny praksis.

Forsøkene viser også at for mange kan mobil trygghetsalarm erstatte dagens analoge alarm, men dette vil blant annet være avhengig av sikkerhet knyttet til mobildekning.

Forskerne anbefaler derfor at norske kommuner vurderer å etablere en mobil tjeneste for trygghetsalarm som en del av videreutviklingen og digitaliseringen av dagens analoge tjeneste.

Powered by Labrador CMS