Vet for lite om eldres psykiske lidelser

Det finnes få relevante studier om psykiske plager og lidelser blant eldre mennesker. Det gjør at vi har mangelfull kunnskap om emnet i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Det er hovedkonklusjonen i en rapport fra Folkehelseinstituttet, skrevet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Behov for flere studier

– Det ble avdekket da vi gjorde litteratursøkene som danner grunnlaget for rapporten, sier Ellinor Major.

Hun er direktør ved divisjon for psykisk helse og har vært prosjektleder og veileder for rapporten.

– Det ble enda mer tydelig fordi resultatene fra de ulike studiene som ble gjennomgått hadde så ulike tall på forekomster, hadde undersøkt så ulike utvalg og benyttet så ulike målemetoder at det heller ikke var mulig å gjøre en metaanalyse, eller gjennomføre egne beregninger, sier hun.

Færre lidelser for hjemmeboere

I rapporten kommer det også frem at det blant eldre som bor på ulike former for institusjoner er høyere forekomster av psykiske plager og lidelser.

– Eldre som bor på institusjon er jo der fordi de i utgangspunktet er for syke til å bo hjemme.

– De er derfor å regne som et klinisk utvalg og vil ha høyere forekomst av både somatiske og psykiske lidelser – inkludert demens, sier Major.

Omsorgsplanen

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Tone Toften sier på regjeringens hjemmeside at de er opptatt av å styrke tilbudet til eldre mennesker med psykiske problemer.

Blant annet er det laget en nasjonal strategi for spesialhelsetjeneste for eldre.

– Her er psykisk helse en del av denne strategien, sier Toften.

– Vi har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å komme med anbefalinger om hvordan det psykiske helsetilbudet til eldre skal utvikles. Vi har også som mål at alle kommuner skal ha et dagtilbud til demente innen 2015.

Veien videre

Ellinor Major, Direktør i Divisjon for Psykisk helse ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt

– Det er behov for å gjennomføre studier som er spesielt designet på å fange opp psykiske plager og lidelser hos eldre, sier Ellinor Major.

– Vi vet for eksempel ikke om eldre er mindre åpne om psykiske lidelser, eller om lidelsene kan få andre kvaliteter med økende alder, slik at de metodene vi bruker kanskje ikke er så godt egnet, forteller hun.

– Eldre kan også ha svekket hukommelse og dermed underrapportere psykiske plager og lidelser tidligere i livet.

– Det kan være at eksistensielle faktorer som tap av nære pårørende, nærhet til døden, tap av viktige funksjoner har særlig betydning for utvikling av psykiske lidelser hos eldre, avslutter Major.

Referanse:

Ellen Melbye Langballe og Miriam Evensen: Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser (PDF); rapport fra Folkehelseinstituttet, april 2011.

Lenker:

Folkehelseinstituttet: Rapport om forekomsten av psykiske plager og lidelser blant eldre i Norge

Helse- og omsorgsdepartementet: Mottok rapport om eldreomsorg

 

Powered by Labrador CMS