Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høyskolen Kristiania - les mer.

En ny studie gir gryende bevis for at akupunktur virker positivt for å behandle kronisk tretthet hos overlevende etter brystkreft.

Akupunktur kan hjelpe mot kronisk tretthet

Folk som sliter med kronisk tretthet som følge av brystkreft eller behandling for dette, har få tilbud å velge mellom. Kan akupunktur være det pasientene trenger?

En ny studie gir gryende bevis for at akupunktur virker positivt for å behandle kronisk tretthet hos overlevende etter brystkreft. Tilstanden kronisk tretthet omtales ofte også som fatigue.

Professor Terje Alræk har sammen med forskerkolleger gått igjennom forskningen som finnes på feltet. Studiene viser at akupunktur virker. Men Kristiania-professoren er likevel forsiktig med å slå konklusjonen helt fast:

– Forskningen preges dessverre av lav kvalitet. Den vitenskapelig metoden er svak. Ofte er det med for få deltagere. Det er også problematisk å sammenligne ekte akupunktur med såkalt narreakupunktur, sier Alræk.

I narreakupunktur brukes narrenåler som for eksempel berører huden i de samme anatomisk definerte punktene som ekte akupunktur bruker, eller vilkårlig på huden. Narrenålene trenger imidlertid ikke gjennom overflaten i det som normalt er anbefalt dybde.

Terje Alræk leder en studie hvor 250 norske kvinner deltar. Forskerne skal vurdere om akupunkturbehandling kan redusere kronisk tretthet etter brystkreftbehandling.

Det finnes dermed ikke noe entydig svar på hvorvidt akupunktur bør brukes for å behandle tilstanden.

Første studie i Norge

Det er i det hele tatt få studier som undersøker akupunkturbehandling av kronisk tretthet for brystkreftoverlevere. Alræk leder den første studien som ser på virkningen av behandlingen i den norske befolkningen. Prosjektet går under navnet AcuBreast.

– I studien deltar 250 norske kvinner. I forskningen vi har gått igjennom, er det varierende antall deltagere, som oftest under 100. Resultatene fra den norske studien vil derfor bli lagt merke til, sier han.

Det er fortsatt mulig å bli deltager i studien (se eget skjema).

Forskerne undersøker også eventuelle endringer i angst og depresjon, hetetokter, søvn og søvnighet, smerte og livskvalitet. Dette er alle tilstander som kan påvirke fatigue.

Akupunktur

Akupunktur er en alternativ behandlingsform der tynne nåler stikkes i spesifikke punkter i hud og underliggende vev, i forebyggende og terapeutisk hensikt. Akupunktur baseres på kinesisk medisinsk eller vestlig medisinsk forståelse av helse og sykdom.

Kilde: sml.snl.no

Bedre kvinnehelse

Menn kan bli rammet av brystkreft, men de aller fleste som blir rammet av sykdommen, er kvinner. I 2022 fikk 4.224 kvinner brystkreft. Det er den vanligste kreftformen blant kvinner. 

Ni av ti overlever kreftsykdommen. Men å være kreftfri er ikke det samme som å være frisk. 

I ettertid plages opp til 30 prosent av pasientene med kronisk tretthet. Det finnes lite sikker kunnskap om hvorfor plagene oppstår. Derfor er det også få behandlingstilbud.

Dersom akupunktur viser seg å virke, kan det være et godt håp for mange overlevende kvinner for å oppnå høyere livskvalitet.

Kronisk tretthet

Kronisk tretthet eller fatigue, er en følelse av total utmattelse og mangel på energi. Det kan ligne på utmattelse man kjenner ved influensa. Du kan våkne om morgenen etter å ha sovet hele natten og føle det som om du ikke har sovet. Du kan være for utmattet til å utføre vanlige, dagligdagse gjøremål. Kronisk tretthet er et symptom med mange mulige årsaker og ikke en definert tilstand eller diagnose. 10–35 prosent av alle kreftoverlevere har fatigue.

Kilder: AcuBreast / nhi.no

Anbefalt behandling i USA

For senskader etter kreft, slik som kronisk tretthet, er ikke akupunktur blant anbefalingene på norske sykehus. Men behandlingsformen anbefales i Norge for kronisk lave ryggsmerter, ved kjemoterapi- og anestesiindusert kvalme, ved svangerskapskvalme og i behandling av kjevesmerter. 

På de store kreftsykehusene i USA blir derimot akupunktur brukt i rehabiliteringen også etter kreftsykdom. 

Kommer Norge etter?

Hvordan vet de om det virker?

Men en av grunnene til at forskerne diskuterer om akupunktur faktisk virker, er at de har funnet små forskjeller på virkningen av ekte akupunktur og narreakupunktur.

Professor Alræk mener sammenligningen ikke beviser om akupunktur virker eller ikke. Han er del av en internasjonal forskergruppe som har diskutert problemet med narreakupunktur i en rekke publikasjoner.

– Det denne type studier sier noe om, er om nålebehandling virker eller ikke virker når nålen stikker overflatisk på huden eller dypere. Problemet er at begge typer behandlinger er virksomme, sier han.

Når en forsker skal finne ut om en behandling er placebo, må placebo-behandlingen være uvirksom. Placebo er når den positive virkningen hos en pasient skyldes forventningen om et heldig resultat.

– Men studiene som bruker narreakupunkturnåler, virker på kroppen. De fyller derfor ikke kravene til placebo-studier. Per i dag har det ikke blitt gjennomført en placeboundersøkelse på virkningen av akupunktur i sin helhet, sier han.

Bruker ikke narreakupunktur

AcuBreast er en såkalt pragmatisk studie. I slike studier får én gruppe deltagere den nye behandlingen – i dette tilfellet akupunktur – og en annen gruppe den behandlingen som helsevesenet bruker i dag.

Alle deltagerne får tilgang til de samme anbefalingene for fatigue, som blant annet er knyttet til søvn, kosthold og trening. Dette er altså anbefalingene som brukes av helsevesenet i dag.

Dersom akupunktur ser ut til å virke, må resultatene fra studien vise at behandlingen bidrar til en betydelig bedring av tilstanden, som også gir bedre livskvalitet, sammenlignet med dagens behandling. 

Kvinnene skal heller ikke plages med noen særlige bivirkninger av akupunkturen, slik at behandlingen kan anes som trygg.

Og sparer samfunnet penger på en slik behandling? Det er også noe forskerne forsøker å finne ut av.

Får ikke tilgang

Selv om prosjektet har pågått en stund allerede, kan ikke Alræk si noe om resultatene.

Noe av grunnen er at han vil sikre god vitenskapelig metode: Ingen av dataene som blir samlet inn, vil bli tilgjengelig for forskerne før tre måneder etter at behandlingen er avsluttet.

Gullstandarden innen medisinsk forskning er dobbelblindende forsøk. Det betyr at verken behandler eller pasient vet om behandlingen er placebo eller ekte. Altså vet ingen av dem om pillene som blir gitt inneholder noe eller om de er tomme.

– Dette er selvfølgelig helt umulig innen akupunktur. Nåler enten stikkes inn, eller de blir ikke stukket inn, sier Alræk. 

Men statistikeren som skal analysere dataene, får ingen informasjon om hvem som har gått igjennom behandlingen og ikke. 

Statistikeren er altså det som omtales som blindet.

Forskning underveis

Usikkerheten er altså fortsatt stor. Men hvilke forklaringer finnes det i dag om hvorfor akupunktur virker positivt på kronisk tretthet?

En antagelse handler om å senke kroppens stressnivå. Når en person blir rammet av kreft, skaper opplevelsen en stressreaksjon i kroppen. Vanligvis går det over. Men enkelte opplever at stresset fortsetter å sitte i kroppen.

– Akupunktur kan bidra til å skru stresset tilbake til normalen. Da sover pasientene dypere og bedre. De får mer krefter til å møte hverdagen, sier Alræk.

Forskerne i AcuBreast undersøker også endringer i noe som heter interleukiner, som kanskje gjenspeiler en slags kronisk betennelse. Det gjør oss trøtte. Kanskje kan akupunktur påvirke betennelsen?

Uansett vil ikke akupunktur fungere som eneste løsning. Men det kan bli en behandling som sammen med andre tiltak hjelper brystkreftoverlevere tilbake til hverdagslivet.

Om prosjektet

I forskningsprosjektet AcuBreast skal de vurdere om akupunkturbehandling kan redusere kronisk tretthet etter brystkreftbehandling. 

Forskergruppa fikk i august 2019 tildelt 4,7 millioner kroner fra Kreftforeningens og Brystkreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon 2018.

Referanser:

Stephen Birch,  Terje Alræk mfl.: Historical perspectives on using sham acupuncture in acupuncture clinical trials. Integr Med Res., 2022. Doi.org/10.1016/j.imr.2021.100725

Tae-Young Choi, Terje Alræk mfl.: Acupuncture for Managing Cancer-Related Fatigue in Breast Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-AnalysisCancers, 2022. Doi.org/10.3390/cancers14184419

Tae-Hun Kim,  Terje Alræk mfl.: Plausible Mechanism of Sham Acupuncture Based on Biomarkers: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Front Neurosci., 2022. Doi.org/10.3389/fnins.2022.834112

Arne Johan Norheim,  Terje Alræk mfl.:  Virker akupunktur? Tidsskriftet den norske legeforening, 2023.

Tae-Hun Kim, Terje Alræk mfl.: Methods matters: comments on the currently published article in Pain Medicine, «Effect of sham acupuncture on chronic pain: a Bayesian network meta-analysis». Pain Medicine,  2023.  (Sammendrag) Doi.org/10.1093/pm/pnad023

Powered by Labrador CMS