Amming reduserer hiv-smitte

Ny forskning viser at barn av hiv-positive mødre i Afrika har størst sjanse for å overleve dersom de blir ammet. Å utelukkende amme barnet heller enn å blande med annen drikke eller føde, reduserer dessuten smitterisikoen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rundt 700 000 barn blir hvert år smittet med hiv av mødrene sine. Dette skjer under svangerskapet, under fødselen og via morsmelk.

I Europa og USA anbefaler man derfor hiv-positive mødre ikke å amme. I Afrika stiller det seg annerledes.

Forsøk på å få afrikanske, hiv-positive mødre til å gi barna sine morsmelkserstatning i stedet for ekte varer, slik man det siste tiåret har gjort i for eksempel Sør-Afrika og Botswana, har fått katastrofale følger.

50 000 spedbarn fikk diaré

I 2005 fikk over 50 000 spedbarn diaré i en epidemi i Botswana, mest sannsynlig som følge av regjeringens morsmelkserstatningsprosjekt. Over 500 døde.

Uten rent vann, kokemuligheter, kjøleskap og kunnskap om tilbereding av erstatning fører det å ikke amme til større fare for sykdom og død enn å amme, til tross for at man er hiv-positiv.

Morsmelk hjelper

En forskningsgruppe som ble satt ned for å vurdere ulike tiltak for å redusere barnedødelighet. The Bellagio Child Survival Study Group påviste at morsmelk var den mest betydningsfulle enkeltfaktoren.

Hele 13 prosent av alle dødsfall blant barn under fem år kan forhindres ved fullamming det første halv året og deretter delvis amming. Årsaken er en bedre ernæring og mindre risiko for dødelige infeksjonssykdommer.

Risiko for hiv-smitte var tatt med i denne i beregningen, og morsmelk reduserte altså barnedødeligheten til tross for at risikoen for hiv-smitte ved amming er rundt 10-15 prosent dersom det ikke blir satt inn forebyggende tiltak.

Fullamming reduserer risikoen for hiv-smitte

I en artikkel som nylig ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet tidligere i år, blir det fastslått at fullamming faktisk reduserer risikoen for hiv-smitte fra mor til barn.

Fullamming innebærer at barna utelukkende får morsmelk og ikke annen føde eller drikke ved siden av. Betingelsen er, viser studien, at de hiv-positive mødrene fullammer barna de første seks månedene for deretter å slutte brått og gi barna fast føde og annen drikke.

Studien, som ble utført i Sør-Afrika, viser at risikoen for hiv-smitte ble redusert fra 16 prosent til 4 prosent dersom barna bare fikk morsmelk i seks måneder og deretter ingen morsmelk, sammenlignet med den vanlige måten å gjøre det på i dette området hvor barna ble ammet delvis de første to årene.

Årsakene til at fullamming reduserer risikoen for smitte, er ikke slått fast enda, men en teori er at tarmslimhinnen hos barn som bare har fått morsmelk har en barrierefunksjon som hindrer overføring av hiv-viruset. Dersom barnet for annen føde eller drikke kan denne barrieren svekkes og hiv-viruset som er i melken får lettere tilgang til barnets blod.

10 ganger så stor risiko ved blanding

Dersom barna som ble ammet så lenge fikk annen drikke ved siden av ammingen, ble risikoen for hiv doblet. Og fikk de fast føde ved siden av ble risikoen hele 10 ganger så stor, viser studien.

Trolig skjer mer enn to tredjedeler av morsmelkoverført hiv-smitte etter barnas første seks levemåneder, og forskerne som stod bak studien anbefaler derfor fullamming første seks måneder og så annen føde og drikke.

Forskerne oppfordrer WHO og andre om å endre sine anbefalinger om amming etter disse funnene. Flere studier har vist det samme, og WHO anbefaler i dag fullamming de første seks måneder for alle.

Kilde:

Mother-to-child transmission of HIV-1 infection during exclusive breastfeeding in the first 6 months of life: an intervention cohort study. Hoosen M Coovadia, Nigel C Rollins, Ruth M Bland, Kirsty Little, Anna Coutsoudis, Michael L Bennish, Marie-Louise Newell
The Lancet - Vol. 369, Issue 9567, 31 March 2007, Pages 1107-1116

Powered by Labrador CMS