Andelen mennesker som ble drept av skytevåpen i USA er ti ganger høyere enn i andre rike land. Men vi vet lite om årsakene til problemet og hvilke tiltak som er best for å bekjempe det. (Foto: a katz / Shutterstock / NTB scanpix)

Amerikanske forskere får ikke studere skytevåpen og vold

De siste 20 årene har USA hatt lover som hindrer finaniering av forskning på våpen og vold. 

USA står i særklasse når det gjelder voldsepisoder med skytevåpen.

Landet har ikke bare rekordtall for masseskytinger på skoler og andre offentlige steder. De har et kjempeproblem med skytevold generelt.

En undersøkelse fra 2016 viste at andelen mennesker som ble drept av skytevåpen i USA er ti ganger høyere enn i andre rike land.

Likevel har landet altså strenge regler for å begrense forskning på skytevåpen. Og nå protesterer Alan Lashner, tidligere øverste sjef for vitenskapstidsskriftet Science og Victor Dzau, president i det amerikanske National Academy of Medicine.

På lederplass i Science argumenterer de: Skal man treffe gode tiltak for å redusere antall drepte, må man vite noe om hvorfor volden skjer og hva som virker mot den.

Men for øyeblikket har vi ikke særlig mye kunnskap om noen av delene. Det er fordi USA faktisk har lover som forbyr finansiering av forskning på skytevold, skriver Lashner og Dzau.

Innførte forbud

I 1996 kom det såkalte Dickey Amendment, skriver forskerne. Dette tillegget til grunnloven forbød kjempeinstitusjonen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) å finansiere aktiviteter som talte til fordel for mer våpenkontroll.

Lovtillegget ble tolket som et direkte forbud mot CDC-støtte til enhver forskning på skytevåpen. 

Fra 1996 til 2013 ble CDCs finansiering av forskning på våpenvold redusert med 96 prosent, skriver Lacey Wallace fra Pennsylvania State University i The Conversation.

I 2011 kom enda en lov som la lignende restriksjoner på Department of Health and Human Services.

I etterkant av skyteepisoden i Sandy Hook, ga Obama en presidentordre om at institusjonene igjen skulle forske på skytevold. Det ble satt ned en komité som la fram en plan for videre forskning, men Kongressen satte en stopper for gjennomføringen.

Resultatet er altså at vi vet svært lite om hvilke tiltak som virker. I stedet risikerer vi at beslutningene tas ut fra ideologi og intuisjon, skriver de to forskerne, og oppfordrer:

Hvis vi virkelig mener at skytevold er en stor trussel, la oss reise oss og møte utfordringen med evidensbaserte skritt.

Referanse:

A. I. Leshner & V. J. Dzau, Good gun policy needs research, Science, mars 2018. 

Powered by Labrador CMS