Reiserestriksjoner i Kina bremset spredningen av coronaviruset i noen dager eller uker, men hadde ingen stor effekt i lengden, ifølge en ny studie.

Skjult smitte kan ha drevet spredningen av Covid-19 i Kina

Det var i hovedsak mennesker med uoppdaget sykdom som spredte koronaviruset i Kina, ifølge en ny studie. Forskere tror likevel reiserestriksjoner alene bare vil ha beskjeden effekt på videre spredning.

Vi aner ikke hvor mange mennesker i Norge og andre land som er smittet av det nye koronaviruset.

For selv om Folkehelseinstituttet rapporterer at 1169 mennesker i Norge var smittet mandag 16. mars, advarer de også om at det kan finnes mange tilfeller som ikke er testet og registrert. Hos mange mennesker gir viruset bare svake symptomer. Eller ingen i det heletatt.

Da alle medlemmene av fotballaget Valencia FC nylig ble testet for viruset, viste det seg for eksempel at en tredel av laget faktisk var smittet. Og det til tross for at ingen hadde nevneverdige symptomer, ifølge avisa The Guardian.

Nå antyder en ny studie at hele 86 prosent av de smittede i Kina var uregistrerte, i tida før myndighetene satte inn svært strenge reiserestriksjoner i Wuhan.

Uregistrerte stod for det meste av spredningen

Ruiyun Li fra Imperial College London, og kollegaene har analysert data fra både smitteregistreringer og reisemønster i Kina, og brukt dette til å lage en modell over spredningen av viruset.

Resultatene er nå publisert i forskningstidsskriftet Science.

De antyder altså at en stor del av de smittede var uregistrerte, trolig fordi de hadde milde eller ingen symptomer. Modellen viser at disse menneskene bare var halvparten så smittsomme som de dokumentert syke.

Men siden det var så mange av dem, sto de uregistrerte smittede for mesteparten av spredningen fra Wuhan til andre deler av Kina. To tredeler av de med dokumentert sykdom, ble smittet av uregistrerte, ifølge den nye studien.

– Eksplosjonen av Covid-19-tilfeller i Kina var for en stor del drevet av individer med milde, begrensede eller ingen symptomer som forble uoppdaget, sier Jeffrey Shaman fra Columbia University, en av forskerne bak undersøkelsen, ifølge en pressemelding.

Han tror slik usynlig smittespredning vil fortsette å være en stor utfordring i tida framover.

Reiserestriksjoner ga bare beskjedne resultater

Det er viktig å huske at kunnskapen vår om Covid-19 utvikler seg fra time til time. Nye studier kan komme til andre konklusjoner.

Men resultatene til Li og kollegaene står ikke helt alene. De stemmer med data fra en annen undersøkelse, utført av Matteo Chinazzi fra Northeastern University i USA og hans kollegaer, og nylig publisert i Science.

Den antyder at bare én av fire smittede i Kina er testet og registrert.

Dette betyr også noe for spredningen til andre land. Forskerne antar at landene i verden har registrert under halvparten av smittede personer som har kommet inn i landet.

Modellene til Chinazzi og co antyder at de strenge reiserestriksjonene fra Wuhan som ble innført 23. januar umiddelbart førte til en sterk reduksjon i spredningen til andre land. Men det var bare snakk om en kortvarig utsettelse på noen få dager eller uker.

Spredningen tok seg raskt opp igjen, men nå gikk smitten ut av Kina for det meste via reisende fra andre byer, som Shanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou og Kunming.

Det så imidlertid ut til at effekten var vesentlig større dersom reiserestriksjoner ble kombinert med andre tiltak for å hindre smitte mellom personer.

Også studien til Li og kollegaene antydet at smitteverntiltak og reiserestriksjoner så ut til å bremse spredningen av smitte.

Kan ha kommet for å bli

Så hva kan disse studiene fortelle oss om framtida?

Chinazzi og kollegaene understreker at situasjonen i verden kontinuerlig endrer seg på mange måter. Dermed er det ikke sikkert at analysene av hva som har skjedd kan spå hva som kommer til å hende framover.

Likevel skriver forskerne at studien deres gir visse hint om hva vi bør foreta oss framover.

– Vi antar at reiserestriksjoner til koronautsatte steder vil ha beskjeden virkning, men at tiltak for å redusere smitte mellom mennesker vil gi størst effekter for å bremse epidemien, skriver de.

Samtidig kan forskerne ikke si om tiltakene ulike land har innført er nok til å stoppe spredningen, eller hva som kommer til å skje med koronaviruset i framtida.

Det er mulig at viruset ikke lar seg stoppe, men oppfører seg som svineinfluensaen fra 2009. I så fall vil Covid-19 fortsette å spre seg utover kloden, og bli det femte koronaviruset som sirkulerer kontinuerlig blant menneskene.

Referanser:

Ruiyun Li, m. fl. Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2), Science, mars 2020.

Matteo Chinazzi, m. fl., The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak, Science, mars 2020.

Powered by Labrador CMS