CognIT - Viljen er viktigst!

Høsten 2004 fikk det norske IT-selskapet CognIT kontrakt med kjempen Deutsche Telekom på utvikling av intelligente mobiltjenester. Teknologien gjør det mulig med skreddersydd informasjon på mobilen, for eksempel togtider dersom du befinner deg på en togstasjon.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bak slike gjennombrudd ligger en bevisst bruk av EUs forskningsprogrammer, kan forskningsleder Robert Engels i CognIT fortelle.

Bedriften er et godt eksempel på at også små og mellomstore bedrifter (SMB) har gode muligheter innenfor EU-forskningen.

- Men å komme med i et EU-prosjekt krever både tid og penger. Dersom man ønsker å delta i EU-prosjekter er det derfor viktig at styret og bedriftens ledelse virkelig er villig til å satse på det.

Kunnskap uten grenser

- Vi arbeider innenfor en kunnskapsbasert økonomi som ikke er underlagt nasjonale grenser. I vår kompetanseoppbygging har det vært helt nødvendig å søke kontakt med internasjonale partnere.

- EU-prosjektene har spilt en viktig rolle i den sammenhengen, sier Engels.

- Gjennom EU-prosjekter har vi fått tilført kompetanse, utvidet nettverkene våre og fått innpass i nye markeder.

Det er vanskelig å komme med noen allmenn oppskrift på hva som leder til en vellykket søknadsprosess, mener Engels, men erfaringene fra EU-prosjekter peker likevel mot enkelte fellesnevnere.

Gode kontakter

- Det viktigste er at man i bedriften bestemmer seg for at dette vil vi være med på, og at man er villig til å investere i den tid det medfører. En person bør øremerkes til å gjøre research og reise rundt i Europa og knytte kontakter.

- Det er viktig å sette av noen dager sammen med partnerne til å skrive søknad. I denne fasen er det viktig å være klar over at Norges forskningsråd kan bidra med økonomisk støtte til prosjektutformingen, og jeg oppfordrer alle til å ta kontakt med Forskningsrådet, sier Engels.

Rette samarbeidspartnere

- Det er også viktig å finne de rette samarbeidspartnerne. Det kan skje på flere måter, for eksempel tilbyr EU ordninger for partnersøk. Vi valgte bevisst å bruke konferanser som et forum for kontakt, hvor vi lette etter de miljøene som det kunne passe oss å samarbeide med.

Når det gjelder søknadsskrivingen er det selvsagt viktig med god dokumentasjon, mener Engels, som viser at man er faglig oppdatert.

- Men like viktig er det å finne partnere som har erfaring med søknadsskriving fra tidligere rammeprogram. Det er også en stor fordel å ha med en som behersker engelsk flytende.

Powered by Labrador CMS