Terror-rammede skal gi forskere råd

AUF og 22. juli-støttegruppen er på vei inn i den nasjonale funksjonen som skal beskytte rammedes interesser i forskning på terrorangrepene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo en halv time etter at bomben sprengte i regjeringskvartalet 22. juli 2011. (Foto: Wikimedia Commons)

Overvåke og beskytte

Hensikten med den nasjonale koordinerende funksjonen for forskning på 22. juli, er å motvirke at rammede opplever deltakelse i forskning som en ekstra belastning.

Pågangen overlevende og pårørende opplever fra forskjellige hold, deriblant forskere og media, er stor.

Blant viktige oppgaver for funksjonen blir å overvåke belastningen på de rammede, avpasse trykket de skal skal utsettes for, og samkjøre forskningsmiljøer for å hindre unødig overlapping.

Foreslåtte aktører:

Forslag til aktører som inviteres inn i koordineringsgruppen:

De regionale helseforetak
Universitetene
Relevante høyskoler
Folkehelseinsituttet
Instituttsektoren
Forskningsrådet
Kunnskapssenteret
Helsedirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
Senter for krisepsykologi
KS
AUF
Nasjonal støttegruppe for 22. juli-hendelsen

Kilde: Notat fra Helsedirektoratet

Det er tydelig at helsemyndighetene vil at ikke bare forskernes ekspertstemmer vektlegges, men også at brukerperspektivet ivaretas.

- Jeg kan vanskelig se for meg at det ikke er plass til AUF og Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene i den koordinerende funksjonen, selv om mandatet ennå formelt sett ikke er vedtatt.

Det sier fungerende ass. helsedirektør Knut-Inge Klepp i Helsedirektoratet til forskning.no.

- Få med de mest sentrale

Forslaget om å inkludere både AUF og støttegruppen i laget som skal koordinere forskning på 22. juli, kommer fram i et av Helsedirektoratets interne notater.

Knut-Inge Klepp, Helsedirektoratet. (Foto: Pressebilde fra direktoratet)

 Nå antyder Klepp at bare formaliteter gjenstår: 

- Intensjonen med sammensetningen er å få med de mest sentrale aktørene.

- Det vil både gjelde de forskningsinstitusjoner som kan tenkes å drive forskning, og de sentrale berørte, altså AUF og Nasjonal støttegruppe etter 22.juli-hendelsene, sier Klepp.

Nå foregår finpussingen på mandatet. De Nasjonale forskningsetiske komiteer vil få et øverste ansvar. I tillegg vil en rekke sentrale institusjoner bli representert.

Blant annet vil funksjonen omfatte representanter fra Forskningsrådet, universitetene, Folkehelseinstituttet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Viktige spørsmål og problemstillinger

- Vi ønsker en så god dialog som mulig i oppfølgingen av 22. juli, og da vil også forskningen stå sentralt.

- De sentrale brukergruppene kan komme med flere perspektiver og problemstillinger som vil være nyttige å jobbe med, sier Klepp.

Ikke bare vil det være naturlig å vite mer om de berørtes opplevelse av alle henvendelsene som kommer.

Rosetoget i Oslo etter terrorangrepet mot Oslo og Utøya 22. juli 2011 (Foto: Erik F. Brandsborg, Aktiv I Oslo.no)

- I tillegg kan de bidra med viktige spørsmål som forskere selv ikke har tenkt på, som kan gå rett inn i studier, fortsetter han.

Oppfordring, ikke meldeplikt

Interessen for å forske på effekter og konsekvenser av 22. juli er stor. Norske fagfolk er allerede i gang med intervjuer av terror-rammede.

- Vi ser på dette som en hastesak, den formelle opprettelsen vil skje snarlig. Vi har hatt flere møter og føler at vi har en ganske god oversikt og kontakt, men vi må få det formelle på plass, sier Klepp.

I direktoratets utkast legges det ikke opp til noen meldeplikt med formelle sanksjoner, dersom forskere som jobber med 22. juli-relaterte studier lar være å si fra om dette.

I stedet vil man nøye seg med en tydelig oppfordring.

- De relevante institusjoner, bevilgende organer og forskere oppfordres på det sterkeste til å bidra til at koordineringsfunksjonen kan virke på sitt beste, heter det i utkastet til mandat.

-

AUF meddelte forskning.no torsdag kveld at organisasjonen da ikke hadde mulighet til å kommentere saken.

forskning.no har også vært i kontakt med leder for støttegruppen, som foreløpig ikke har bekreftet at den vil medvirke i den koordinerende funksjonen.

Powered by Labrador CMS