Stillstand for barn med Aspergers

I løpet av to år viser barn med Aspergers syndrom ingen bedring i den funksjonen i hjernen som påvirker hvordan vi oppfører oss. Likevel fungerte de bedre sosialt og emosjonelt.

Fra tidligere studier vet vi at pasienter med Aspergers syndrom kan ha store utfordringer med å omgås andre. (Foto: asife, Microstock)
Fra tidligere studier vet vi at pasienter med Aspergers syndrom kan ha store utfordringer med å omgås andre. (Foto: asife, Microstock)

Aspergers syndrom:

Oppkalt etter den østerrikske barnelegen Hans Asperger som i 1944 beskrev barn i sin praksis som manglet nonverbale kommunikasjonsevner, hadde svekket empati overfor sine jevnaldrende, og var fysisk klossete.

Sentrale kjennetegn er dårlige sosiale og kommunikative ferdigheter, snevre, stereotype atferdsmønstre og interesser.

Er en omstridt diagnose innen autismespekteret, og ble i 2013 slettet Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) og erstattet av autismespekterforstyrrelser. 

Aspergers syndrom er fortsatt med i International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems' 10. utgave fra 1994.

Kilde: Wikipedia

En vanlig samtale mellom to mennesker følger noen uskrevne regler: Du lytter til den andre, du justerer argumentene dine etter hva den andre sier, og du klarer å huske det du har tenkt å si til den andre er ferdig med å prate.

For de fleste mennesker skjer dette helt automatisk ved hjelp av det verbale arbeidsminnet, som er den funksjonen i hjernen som blant annet påvirker hvordan vi snakker, lytter og oppfører oss i sosiale sammenhenger.

Fra tidligere studier vet vi at pasienter med Aspergers syndrom kan ha store utfordringer med å omgås andre.

Siden det verbale arbeidsminnet er så viktig for hvordan vi oppfører oss sosialt, ønsket forskere ved Sykehuset Innlandet å undersøke hvordan arbeidsminnet utviklet seg over en toårsperiode hos barn med Aspergers syndrom, sammenlignet med barn med ADHD og vanlige barn.

Ingen bedring

Hovedresultatet i studien er at barn med Aspergers syndrom ikke viste noen forbedring i arbeidsminnet over to år. Tvert imot ble arbeidsminnet ørlite dårligere i løpet av perioden. Både barn med ADHD og vanlige barn utviklet og bedret arbeidsminnet i samme tidsrom.

Men studien viste også at barn med Aspergers syndrom fungerte bedre sosialt og emosjonelt etter to år, selv om forskerne ikke fant en tilsvarende bedring i arbeidsminnet. Også barn med ADHD fungerte bedre etter to år, men her kunne forskerne påvise en positiv utvikling i arbeidsminnet.

Ulik utvikling

Hva kan forklare at barn med Aspergers syndrom fungerer bedre sosialt etter to år selv om arbeidsminnet ikke har utviklet seg?

Stipendiat Per Normann Andersen ved Sykehuset Innlandet. (Foto: Sykehuset Innlandet)
Stipendiat Per Normann Andersen ved Sykehuset Innlandet. (Foto: Sykehuset Innlandet)

– Vår studie kan tyde på at barn med Aspergers syndrom har en annen modningsprosess. Kanskje funksjonene i hjernen utvikler seg annerledes hos dem? Men det er også andre funksjoner i hjernen, i tillegg til arbeidsminnet, som er viktig for hvordan de fungerer emosjonelt og sosialt. Vi skulle gjerne visst mer om hvordan de andre hjernefunksjonene utvikler seg og hva slags forhold det er mellom dem, sier stipendiat Per Normann Andersen, hovedforfatter av studien.

Deltakerne i studien var 34 barn med høytfungerende autisme, 72 barn med ADHD og 45 vanlige barn i alderen 9-16 år. Gjennomsnittsalderen var 12 år. Barna har gjennomført en undersøkelse for å kartlegge ulike funksjoner i hjernen, som ble gjentatt etter to år. I tillegg brukte forskerne flere ulike metoder for å måle hvordan barna hadde det sosialt og emosjonelt.

Spår skolevansker

Arbeidsminnet er helt sentralt i hverdagslige aktiviteter som å føre en samtale og planlegge aktiviteter, men det er også viktig for hvordan man gjør det på skolen. Arbeidsminnevansker er en sterk indikasjon på at barnet vil slite faglig på skolen.

– Barn med Aspergers syndrom bruker masse energi og hjernekraft på å forsøke å skjønne sosiale funksjoner og koder som andre oppfatter helt automatisk. Klart de blir slitne av det, understreker Andersen.

Vil trene arbeidsminnet

De siste årene er det gjort forsøk hvor målet er å trene opp arbeidsminnet hos barn med ADHD.

– Vår studie tyder på at det kan være en ide å undersøke om arbeidsminnetrening vil være effektivt også for barn med Aspergers syndrom, sier Andersen.

Han mener både helsetjenesten og skoleverket må hjelpe barna å håndtere arbeidsminnevansker. Det kan gjøres ved stadige gjentakelser, automatiserte oppgaver, dele gjøremål opp i mindre deloppgaver og gi én beskjed om gangen.

Mellom 0,7 og 1 prosent av befolkningen har en autismespekterforstyrrelse, men forskeren minner om at barn og unge med autisme kan være svært forskjellige.

– Noen fungerer dårlig i hverdagen, andre klarer seg helt fint. Vi trenger mer kunnskap om den mentale utviklingen hos barn med Aspergers syndrom slik at vi kan iverksette tiltak som gjør at flere kan fungere bedre, sier Andersen.

Referanse:

Per N. Andersen et al. Working memory arrest in children with high-functioning autism compared to children with attention-deficit/hyperactivity disorder: Results from a 2-year longitudinal study, Autism, publsert på nett 6. mars 2014. Sammendrag

 

Powered by Labrador CMS