En ny studie kan tyde på at langvarig bruk av paracetamol når moren er gravid, kan se ut til å påvirke fosterets regulering av gener som er involvert i utvikling av ADHD.  (Foto: Colourbox)
En ny studie kan tyde på at langvarig bruk av paracetamol når moren er gravid, kan se ut til å påvirke fosterets regulering av gener som er involvert i utvikling av ADHD. (Foto: Colourbox)

Barn kan få ADHD hvis mor tar mye paracetamol

Mye paracetamol i svangerskapet kan se ut til å påvirke gener som har betydning for utvikling av ADHD. Norske forskere fant forandringer hos barn av gravide som tok paracetamol i minst 20 dager i svangerskapet.

Slik ble studien utført

Det var 384 barn og deres mødre som var med på studien. Disse ble inndelt i fire grupper, for systematisk å kunne studere sammenhengen mellom paracetamol og ADHD.

1. Barn som var eksponert for paracetamol uten ADHD.

2. En kontrollgruppe av ueksponerte barn uten ADHD.

3. Barn som ikke var eksponert for paracetamol med ADHD.

4. Og barn som var eksponert for paracetamol med ADHD.

Epigenetiske endringer ble undersøkt ved 480 000 posisjoner i genomet i navlestrengsprøver.

Informasjon om paracetamol-bruk ble hentet fra MoBa-spørreskjemaer og informasjon om ADHD-diagnoser ble hentet fra Norsk Pasientregister. 

Hva er epigenetikk?

Kromosomer består av DNA-spiraler, som igjen består av gener. Langt fra alle genene er aktive samtidig.

Epigenetikk er et forskningsfelt som prøver å kartlegge hvordan ulike faktorer kan påvirke hvilke gener som er skrudd av eller på, hvor aktive de er og hvordan kroppen leser av genene til enhver tid.

Kjemiske endringer i kroppen, forurensning, kosthold og stress er eksempel på slike påvirkningsfaktorer.

Epigenetiske endringer kan skje allerede fra fosterlivet og gjennom hele vårt voksne liv og kan gå i arv både i ett individ gjennom celledeling, og fra generasjon til generasjon.

Flere befolkningsstudier har vist at det er en sammenheng mellom langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet og økt risiko for utviklingsforstyrrelser i hjernen, som ADHD.

Men hvordan paracetamol kan forstyrre fosterutviklingen, har hittil vært ukjent.

Nå viser en norsk studie for første gang en sammenheng mellom paracetamol og endringer i reguleringen av gener, såkalte epigenetiske mekanismer.

– Banebrytende

Kristina Gervin ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. (Foto: privat)
Kristina Gervin ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. (Foto: privat)

Resultatene tyder på at langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet kan påvirke hvordan visse gener hos barnet kan slås av og på under fosterutviklingen. Dette er gener som er involvert i utvikling av ADHD. 

Dette er banebrytende, ifølge en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

– Studien tyder på at mengden paracetamol mor tok, kan ha betydning for barn som i utgangspunktet er sårbare for å få ADHD, sier forskeren Kristina Gervin ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo til forskning.no.

For forskerne fant ikke forandringer hos alle barna med ADHD, kun hos barna med mødre som hadde tatt mye paracetamol.

De fant heller ikke disse forandringene hos barn med ADHD som ikke var utsatt for paracetamol. 

Analyserte navlestreng-blod

Forskerne brukte opplysninger om mødrenes medisinbruk i spørreskjemaer fra den norske Mor og Barn-undersøkelsen (MoBa) og kombinerte dette med ADHD-diagnoser fra Norsk pasientskaderegister.

Så analyserte de blod fra navlestrengen hos barna for å se om noen av dem hadde genforandringer som igjen kan påvirke om gener skrus av eller på gjennom fosterutviklingen.

Fant endringer koblet til ADHD

Hos barn med ADHD fant forskerne sammenheng mellom mors bruk av paracetamol og genforandringer hos barna. Men bare dersom mor hadde brukt paracetamol i 20 dager eller mer mens hun var gravid. 

De genene som viste størst forskjeller, har med oksidativt stress og nevrologiske prosesser å gjøre. Slike gener er involvert i ADHD, viser tidligere studier. 

– Dette er komplekse sammenhenger, men dette er for eksempel gener som har med utvikling av nevroner i hjernen å gjøre, og overføring av nervesignaler, forklarer Gervin.

Justert for mulige andre årsaker

Paracetamol brukes som smertestillende og febernedsettende legemiddel.

– Kan dere utelukke at forskjellene skyldes grunnen til at noen mødre tok så mye smertestillende, for eksempel sykdom hos moren?

– Vi har prøvd å justere så godt vi kan for mulige andre årsaker hos mor, sier Gervin.

Men forskerne kan ikke utelukke at det kan være andre forhold som de ikke har justert for, som kan spille inn. 

Dette kan for eksempel være mors sykdom, eller arvelige og familiære forhold. 

– Slike sammenhenger er som regel veldig kompliserte, og det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner om årsaksforhold, sier Gervin. 

Uvisst når i svangerskapet mødre tok medisin

Forskerne kunne ikke avdekke når i svangerskapet bruken av paracetamol var spesielt uheldig.

– Det var fordi mødrene med høyt paracetamolbruk, brukte det jevnlig gjennom hele svangerskapet, sier Gervin.

Det er derfor ikke klart om fostrene har blitt påvirket i utviklingen tidlig eller sent i svangerskapet.

Inntak av paracetamol 20 ganger i løpet av 40 uker tilsvarer at mødrene tok paracetamol én gang annenhver uke gjennom hele svangerskapet.

For tidlig å advare

Bør gravide slutte helt med å ta paracetamol?

– Det er ikke noe som tilsier at sporadisk bruk av paracetamol er uheldig for fosteret, og det er fortsatt førstevalget ved behov for smertestillende i svangerskapet. 

Alternative smertestillende slik som Ibux og Naproxen er dårligere alternativer for gravide. 

– Det er altfor tidlig å komme med endringer av anbefalinger om hva gravide kan ta og ikke ta av legemidler. For å gjøre det, trenger vi flere slike studier, sier hun.

Forsker på stamceller

Gervin er nå i gang med laboratoriestudier på stamceller for å finne ut hvordan paracetamol faktisk påvirker cellene og nevrologisk utvikling.

Vi kjenner til at mange medisiner virker gjennom epigenetiske mekanismer, som for eksempel kreftmedisiner.

– Men uønskede epigenetiske bivirkninger av legemidler vet vi foreløpig svært lite om, sier Gervin.

Denne studien ble utført av avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet.

Referanse:

K. Gervin mf: Long-term prenatal exposure to paracetamol is associated with DNA methylation differences in children diagnosed with ADHD. BioMed Central. 2. august 2017. doi: 10.1186/s13148-017-0376-9

Powered by Labrador CMS