Hjernen holder vakt når du sover på nye steder. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.)

Stadige forstyrrelser av søvnen irriterer deg mest

Humøret holder seg derimot bedre med en uforstyrret nattesøvn, selv om den er kortere enn det som er anbefalt. 

Det er ingen tvil: En lang og uavbrutt søvn er definitivt best. Men dessverre er det en uoppnåelig drøm for mange. Tidligere studier har vist at 11,7 prosent av oss nordmenn sover dårlig.

Et langt mer realistisk dilemma er valget mellom å bli jevnlig vekket opp gjennom natten eller å få nyte en kortere, men uavbrutt søvn.

Skal vi tro forskere, er det sistnevnte som er best – i alle fall for å holde humøret oppe.

Tre netter

Forskere fra Johns Hopkins Medicine har nylig publisert en studie som viser hvordan folk reagerer på ulik nattesøvn. Funnene ble publisert i tidsskriftet Sleep.

I et forholdsvis kortvarig eksperiment ble 62 forsøkspersoner delt inn i tre grupper som alle skulle sove på et eget søvnlaboratorium i tre netter. Den første gruppen ble vekket åtte ganger i løpet av natten. Den andre måtte være våken lenger på kvelden slik at søvnperioden ble kortet ned. Den siste gruppa fikk slumre så lenge de måtte ønske.

Sammenlagt sov de to første gruppene i litt over fire og én halv time. 

Hver kveld før deltakerne gikk og la seg, skulle de svare på en undersøkelse for å kartlegge følelsene sine.

I undersøkelser av søvn er det vanlig å regne under fem timer søvn som for lite. 

Alle ble gretne

Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at både gruppe én og gruppe to hadde et betydelig forverret humør etter den første natten. Men forskerne merket seg at forskjellene i oppstod etter den andre natten.

Gruppen som ble vekket flere ganger, meldte da om et mye dårligere humør enn gruppen som hadde sovet uavbrutt i en kortere periode. I tillegg viste undersøkelsen av den førstnevnte gruppen hadde mindre sympati og var generelt mindre vennlige.

Mangel på dyp søvn

Resultatene kan ha en sammenheng med hvordan søvnen vår går gjennom ulike faser. I tillegg til spørreundersøkelsene fulgte forskerne også med på deltakernes hjerneaktivitet. Når søvnen ble avbrutt, ble periodene med såkalt dyp søvn kortere.

– Når søvnen din blir forstyrret iløpet av natten, får du ikke muligheten til å gå gjennom de ulike søvnstadiene for å få den mengden med dyp søvn du trenger for å føle deg uthvilt, sier Patrick Finan i en pressemelding fra Johns Hopkins Medicine. Finan er studiens hovedforfatter.

Gjelder også søvnløshet

Det finnes mye forskning der ute på hva søvn kan gjøre med oss når vi ikke får nok av det. Én studie viste av mindre enn fem timers søvn kan gi dobbelt så stor fare for overvekt. En annen viste at 35 timer uten søvn kan gjøre folk psykisk ustabile.

Finan mener hans studie kan bidra til å forstå hva mennesker som lider av søvnløshet eller insomni.

– Mange av de som har insomni kan oppnå søvn i rykk og napp, derfor vil ikke de få den opplevelsen av å være uthvilt etter å ha sovet, sier han.

Søvn og sovemønstre

Barn på ett år trenger rundt 15 timer søvn i døgnet. I skolealder trenger barna mellom ni til tolv timer. Hos voksne er behovet nede i seks til ni timer. 

Nattesøvn kan deles i to typer søvn: NREM og REM. Disse to deles videre inn i fem stadier. 

NREM utgjør de fire første stadiene. Det første stadiet overgangen fra våken tilstand til søvn. 

I løpet av det andre stadiet har du sovnet, men er likevel lett å vekke. De neste stadiene gir en dypere og dypere søvn.

I det fjerde stadiet er hjernen i lav aktivitet: nå sover du dypest. Dette stadiet er det viktigste for å føle deg uthvilt dagen etterpå. 

REM-søvn kan starte rundt én og en halv time etter at du har sovnet og kan vare i mellom ti til 30 minutter. Hjerneaktiviteten er på samme nivå som i våken tilstand. 

Det er i REM-fasen at du som regel drømmer. 

Kilder:

snl.no og nhi.no 

Referanse:

Finan, P.H. (et al.) The Effects of Sleep Continuity Disruption on Positive Mood and Sleep Architecture in Healthy Adults. Sleep (2015) Sammendrag.

Powered by Labrador CMS