Studentene må i år ha 4 i matematikk fra videregående for å bli tatt opp ved lærerutdanningen. (Foto: Colourbox.)

Nedlatende undervisning om religion

En svensk studie viser at både elever og lærere ofte omtaler religion som unødvendig for det moderne mennesket. Det kan gi elevene et snevert syn på andre kulturer, mener forskeren bak studien.

Forsker Karin Kittelmann Flensner mener religiøse mennesker ofte blir beskrevet i religionsundervisningen som uintelligente og lettlurte.

Flensner har observert flere hundre slike undervisningstimer på svenske videregående skoler med tre ulike lærere i 24 ulike klasser.

– Å være religiøs ble fremstilt i undervisningen som vanskelig å forene med å være et moderne, rasjonelt, individualistisk og selvstendig tenkende menneske, sier Flensner i en pressemelding.

Det kan hindre at elevene utvikler en bedre forståelse og respekt for andres måter å tenke og leve på, mener hun.

Ulike holdninger

Flensner så typiske holdninger i måten elevene og lærerne diskuterte religion på. Den holdningen som sto sterkest var at religion er utdatert og lite nyttig for dagens samfunn. Her ble ateisme fremstilt som synonymt med rasjonalitet og kritisk tenkning.

Denne holdningen ble likevel utfordret av et mer åndelig synspunkt, som var den andre holdningen Flensner fant i studien sin.

– Om diskusjonene kom inn på mer allmenne eksistensielle spørsmål, var det mer åpent for å innta posisjoner som kan beskrives som åndelige, sier hun.

– Det kunne for eksempel omfatte forestillinger om eksistensen av en guddommelig dimensjon eller at livet fortsetter i en eller annen form etter døden, fortsetter Flensner.  

Trenger mer forståelse

Likevel dukket religiøse holdninger ofte opp da elevene diskuterte Sveriges historie og hva det vil si å være svensk i dag. Elevene knyttet gjerne svensk tradisjon og kultur til kristendommen.

Den svenske forskeren så også at islam ofte ble diskutert i sammenheng med ekstremisme, mens buddhismen ble på sin side beskrevet som helt forenelig med sekulære holdninger.

Ifølge den svenske læreplanen skal studentene få muligheten til å reflektere over menneskers verdier og trosretninger slik at de får respekt og forståelse for andre måter å tenke og leve på.

Men Flensner mener dette er umulig dersom den sekulære holdningen hun beskriver ovenfor skal prege undervisningen. Hun vil nå at lærere tenker mer over hvordan de formidler faget sitt. 

– Gjennom at lærere blir mer klar over måten man snakker om religion og troende mennesker i klasserommet, mener jeg at undervisning kan gi rom for økt forståelse av ulike posisjoner, sier hun.

Referanse:

Flensner, K.K. (2015) Religious education in contemporary pluralistic Sweden, doktoravhandling, University of Gothenburg, 2015

Powered by Labrador CMS