Klimaendringer kan gi barkbilleboom

Barkbillene vil elske klimaendringene. De kan fordoble sine forplantningsmuligheter. Det er prognosen fra et forskningsprosjekt i Norklima.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Barkbillene formerer seg i månedene mai-juni her i Norge. Da lever de vanligvis på vindfall og døende gran, uten å gjøre videre skade.

Men i en - sett med barkbilleøyne - vellykket sesong, kan de ødelegge skogsområder og gi store økonomiske og økologiske konsekvenser.

Prognosene for fremtiden kan være dårlig nytt for skogeiere. Da kan antall generasjoner barkbiller i løpet av sommeren fordobles og utbruddene kan bli langt hyppigere.

Hyppigere utbrudd og flere generasjoner

- Vår simuleringsmodell viser at økt vind og tørke kan føre til at barkbillene vil ha langt hyppigere utbrudd, sier seniorforsker Bjørn Økland ved Norsk institutt for skog og landskap.

Sammen med seniorforsker Paal Krokene og forsker Holger Lange fra samme institutt, har Økland studert hvordan klimaendringer kan påvirke granbarkbillen.

- I tillegg ser vi at temperaturøkningen som forventes i løpet av 60-90 år kan fordoble barkbilleangrepene, sier Økland.

"Gangsystemet til granbarkbillen har gitt de kallenavnet "

- Varmere og lengre somre vil gjøre at barkbillene rekker å formere seg to ganger i løpet av sesongen, forklarer Krokene.

- Det skjer sjelden eller aldri i Norge i dag. Men i fremtiden kan dette bli regelen snarere enn unntaket i Sør og Midt Norge, slik det nå er i Danmark og lenger sør i Europa.

Økt skade

Barkbiller lager ganger og hull i barken. Billene er dessuten innsmurt med soppsporer, og når soppen vokser inn i treet kan den gjøre mer skade enn selve billene.

Alt dette kan trærne likevel forsvare seg mot hvis antallet biller er begrenset. Men når flere tusen biller angriper er det få trær som klarer å stå i mot.

Store vindfellinger kan sette i gang utbrudd fordi de er et utmerket ynglemateriale for billene, som raskt kan øke til dødelige antall. En ny generasjon biller i et varmere klima kan dessuten forverre situasjonen.

- Mer sårbare

- Trærne er mer sårbare på sensommeren. Vi tror derfor vi vil få større skader på skogen enn det vi er vant til hittil, sier Paal Krokene.

- Det er en grense for hvor mange billeangrep et tre kan tåle. Denne grensen er lavere ved langvarig tørke fordi dette svekker trærnes motstandskraft, sier Bjørn Økland.

- Mye tyder dermed på at skadeomfanget vil øke i et endret klima, men vi er usikre på hvor mye. Ambisjonene fremover er å estimere dette, samt å finne ut hva slags skogstruktur som er den beste for å begrense risikoen for utbrudd i fremtiden, avslutter Økland.

Norklima

Prosjektet er en del av programmet Norklima (Klimaendringer og konsekvenser for Norge), i Forskningsrådet.

Dette er en nasjonal satsing på klimaforskning som går frem til 2013. Økland og kollegene la frem sine resultater på Norklimas konferanse på Lillehammer 6.-7. februar.

Klimadataene som barkbilleprosjektet bygger på er utviklet i RegClim (Regional Climate Development Under Global Warming), som er et nylig avsluttet prosjekt i Norklima.

Scenariet som barkbilleprosjektet har benyttet viser blant annet en temperaturøkning på 2,5 grader i løpet av perioden 2070-2100 dersom utslippene av CO2 fordobles i forhold til dagens nivå.

Lenke:

Norklima: Hjemmeside
Skogforsk: Om granbarkbillen

Ingressbildet viser en granbarkbille (Ips typographus L.). (Foto: Norsk institutt for skog og landskap)

Powered by Labrador CMS