Ottesen er skeptisk til hva utvalget kan få gjort og mener nøkkelen til å forebygge drap ligger i økt kunnskap og kompetanse, både hos det offentlige og allmennheten, noe som krever fri forskning om tematikken. (Foto: Jan Tomas Espedal, Aftenposten, NTB Scanpix)
Ottesen er skeptisk til hva utvalget kan få gjort og mener nøkkelen til å forebygge drap ligger i økt kunnskap og kompetanse, både hos det offentlige og allmennheten, noe som krever fri forskning om tematikken. (Foto: Jan Tomas Espedal, Aftenposten, NTB Scanpix)

Drapsekspert tviler på kompetansen til partnerdrapsutvalget

Det nyoppnevnte partnerdrapsutvalget har lite kompetanse om drapsforebygging mener en av Norges fremste drapseksperter. Hun er kritisk til sammensettingen.

– Jeg ser på listen over fagpersoner i utvalget, og det mangler eksperter på hva som fører til partnerdrap. Utvalget har ikke den kompetansen som skal til for å bedømme hvor det gikk galt, sier Vibeke Ottesen til Vårt Land.

Hun er den eneste i landet med doktorgrad i hva som kjennetegner drap i nære relasjoner og har i over ti år jobbet som forsker og undervist i bakgrunnen for drap for blant annet Politihøgskolen og krisesentre.

Ottesen er skeptisk til hva utvalget kan få gjort og mener nøkkelen til å forebygge drap ligger i økt kunnskap og kompetanse, både hos det offentlige og allmennheten, noe som krever fri forskning om tematikken. Det mener hun mangler i dag.

Statssekretær Knut Morten Johansen (Frp) i Justis – og beredskapsdepartementet skriver i en epost til avisen at utvalget er satt sammen av personer med fagbakgrunn som gir bred erfaring med saker som omhandler vold i nære relasjoner og partnerdrap.

Det er justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) som har satt ned utvalget som skal gjennomgå alle partnerdrapssaker i Norge. Utvalget skal være ferdig med sitt arbeid og levere en innstilling innen utgangen av september 2019.

Fra 2000 til 2016 ble 150 mennesker drept av partneren i Norge. Det tilsvarer mellom en firedel og en tredel av alle drapene i disse årene. 90 prosent av ofrene for partnerdrap er kvinner.

Powered by Labrador CMS