I disse landene ble mennesker drept i 2014 som et resultat av organisert vold. (Bilde: Fra UCDP/Uppsala universitet sin konfliktdatabase.)

2014 var rekordår for konflikter

Fjoråret var trolig det mest voldelige i verden siden den kalde krigen tok slutt. 

Uppsala-databasen

 

Uppsala Conflict Data Program (UCDP) har som mål å samle informasjon om all organisert vold i form av drap i verden og gjøre den offentlig kjent gjennom nettsiden sin.

Databasen samler både kvantitative (tall) og kvalitative data. Det siste er for eksempel kunnskap om hvordan noen ble drept, hvor det skjedde og hvem som sto bak.

Databasen ble etablert i 1970 og samlet i begynnelsen bare data om væpnede konflikter mellom stater, der flere enn 25 var blitt drept. Senere begynte UCDP også å samle data for ikke-statlige konflikter.

Stadig færre konflikter i verden har vært mellom stater. Flere konflikter er i stedet borgerkriger eller andre typer konflikter innad i stater.

Om lag 15 forskere og forskningsassistenter arbeider med databasen ved Uppsala universitetet i Sverige. Langt flere forskere bruker dataene.

UCDP samarbeider nært med Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO).

Kilder: UCDP og Wikipedia

I 2014 var det mer organisert vold med flere drepte enn verden har opplevd på to tiår, viser data samlet av Uppsala Conflict Data Program (UCDP).

UCDP opererer med tre ulike typer konflikter – væpnede konflikter mellom stater, konflikter mellom ikke-statlige grupper og massakrer på sivile. Sammenlagt ble langt over 100 000 mennesker drept i 2014. Ikke siden folkemordet i Rwanda i 1994 har dødstallet vært høyere.

Syria og Irak

– De siste fem årene har vi sett en dramatisk økning i organisert vold, spesielt i Midtøsten, sier Therése Petterson, prosjektleder ved UDCP.

Samtidig er det viktig å huske at verden fortsatt er et langt fredeligere og tryggere sted enn den var under mye av 1900-tallet.

UCDP sine tall viser store regionale forskjeller over hvor i verden det er blitt mer voldelig. Den økte volden i 2014 er i stor grad et resultat av konfliktene i Syria og Irak. Afrika er blitt mye fredeligere enn kontinentet var på 1990-tallet.

Her kan du selv lage grafikker som viser hvilke land som har vært rammet av hva slags konflikter, ulike år.

I Sør-Amerika, Nord-Amerika og Øst-Asia går utviklingen klart i retning av færre drepte i organisert vold. I Europa og Sør-Asia er bildet mer sammensatt, med framgang for freden noen steder og tilbakegang andre steder.

Verden et fredeligere sted

– Samtidig som vi må rette oppmerksomhet mot de siste årenes negative utvikling og den kraftig forverrede situasjonen i Syria-Irak, og i et afrikansk land som Nigeria, må vi også huske på at verden tross alt er blitt et mye fredeligere sted enn den var under verdenskrigene og under den kalde krigen, sier professor Erik Melander, leder for UCDP.

Han mener det er viktig at vi fortsetter å analysere og skaffe oss kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til å skape en positiv utvikling mange steder i verden, og at vi bruker denne kunnskapen til å skape mer fred andre steder.

Les mer på UCDP sine nettsider.

Powered by Labrador CMS