Boksen måler hvor langt du kjører på en bestemt veistrekning. Dette blir registret i en sentral. Så regnes det ut hvor mye du skal betale, og faktura sendes ut. (Illustrasjon: NMBU)

Ny GPS-boks kan erstatte bompenger

I nær framtid kan dagens bompenger erstattes av en ny GPS-boks. Det kan gjøre det billigere for noen å bruke bilen, og dyrere for andre.

Den nye boksen måler hvor og hvor langt du kjører, uavhengig av om du passerer bomstasjoner eller ikke. Målet er å få til en mer rettferdig avgift for bilistene, ved at de i større grad må betale for hvor mye vei de bruker.

Dagens system med bomstasjoner kan gi relativt tilfeldige utslag, uavhengig av bilistens totale veibruk.

Mer rettferdig

Det nye systemet blir mer rettferdig, ved at det måler hvor mye vei du kjører på i løpet av året, mener forskerne bak prosjektet. Mange opplever dagens veiprising som urettferdig. Bor du slik at du må passere en eller flere bompengestasjoner til jobb, betaler du uforholdsmessig mye for veibruken.

- Andre kan slippe unna mye billigere, selv om de totalt kjører en mye lengre strekning i løpet av et år, sier forsker Jon Glenn Gjevestad ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet på Ås.

Gjevestad har i samarbeid med forskere ved flere forskningsinstitusjoner i Norge, utviklet en prototype på en GPS-enhet som måler hvor mye du kjører totalt. Gjevestad jobber også med radionavigasjon ved institutt for elektronikk og teleteknikk ved NTNU. 

Slik virker brikken

Boksen måler hvor langt du kjører på en bestemt veistrekning. Dette blir registret i en sentral. Så regnes det ut hvor mye du skal betale, og faktura sendes ut.

GPS-boksen er ganske lik den GPS-en som mange har i bilen allerede. Den inneholder ikke et eget kart, men er koplet opp til en sentral.

Enheten måler posisjon, akselerasjon og retning. Dette gjør den ved hjelp av GPS og såkalte treghetssensorer.

Betaler pr meter

Det nye systemet gjør at du vil betale for hver meter du bruker.

- Dermed unngår vi mange uheldige utslag av hvor bomstasjonene nå er plassert i forhold til hvor folk bor og jobber, sier Gjevestad.

De som hittil har vært gunstig plassert i forhold til bomstasjoner, men likevel kjører en del gjennom året, kan risikere å betale mer for veibruken.

Mindre sårbar for signaler

Ut fra stedet du startet fra, finner brikken ut hvor bilen er. Den trenger ikke kontinuerlig kontakt med satellitter, og er derfor mindre sårbar for manglende signaler enn dagens GPS-er som mange har i bilen.  

Det som er problematisk med en GPS som mange har i bilen fra før, er at den ikke virker hele tiden.

De fleste har opplevd at signalene kan bli borte når man kjører inni tuneller eller man kjører blant veldig høye bygninger.

Tillit viktig

Forskerne har lagt seg i bresjen for å komme eventuell feilfakturering i forkjøpet. De har derfor lagt vekt på å finne mulige svakheter ved registreringen av kjøringen.

- Det er fordi troverdigheten er viktig for at befolkningen skal ha tillit til at brikken virker, sier Gjevestad.

Dette har ført til at forskerne har lagt seg på en veldig konservativ linje når det gjelder måling.

- Vi må være helt sikre på at brikkene ikke måler feil kjørelengde, derfor er det lagt inn sikkerhetsmarginer i bilistens favør i de tilfellene der målingen spriker, forteller Gjevestad.

Prøvd ut av lastebiler

Prosjektet har fått navnet satellittbasert posisjonering for effektiv veiprising, og patentet er allerede i boks.

- Det endelige produktet blir ferdigstilt i juni neste år, forteller forskeren.

Slike brikker har hittil vært prøvd ut på lastebiler i andre land i Europa, og i Finland og Sverige diskuterer man å innføre slike brikker for lastebiler. Foreløpig bare på landeveien.

Det er selskapet Q-free i Trondheim som har stått for utviklingen. Prosjektet er gjort ved hjelp av midler fra Forskningsrådet og til utviklingen har de leid inn ekspertise fra NTNU, SINTEF og Norsk regnesentral.

Rushtidsavgift

Blir brikken tatt i bruk, vil det enkelt kunne innføres ulike takster avhengig av om du kjører i rushtiden eller ikke.

På sikt kan brikken også tenkes brukt til å betale for parkering.

Gjevestad regner med at det vil ta et par år å rulle ut produktet som erstatning for bompengebrikker over hele landet.

Personvern

Brikken vil kunne registrere akkurat hvor du er til enhver tid, og det kan true bilistenes personvern.

- Det er klart det vil medføre en større teoretisk mulighet for overvåking. Men dette er ikke noe verre enn dagens sporbare data som registreres ved bruk av bankkort, mobiler og bompengeringer. Dessuten kreves hjemmel fra retten for at politiet skal kunne få ut slik informasjon, påpeker Gjevestad.

Jamming et problem

Et problem med ordningen er at GPS-teknologien baserer seg på ekstremt svake signaler, som gjør den relativt enkel å sabotere.

- Vi kjenner til at noen har importert ulovlige produkter som blokkerer GPS signalene, for å slippe å betale, sier Gjevestad.

Han gjør oppmerksom på at bruk av slik ulovlig utstyr kan medføre stor fare, særlig i nærheten av flyplasser.

Det finnes flere eksempler fra blant annet USA, hvor flytrafikk har blitt hindret av slikt ulovlig utstyr.

Avhengig av politisk vilje

Men selv om teknologien er klar, er innføring av brikken avhengig av at det er politisk vilje til å implementere den som erstatning for bompengeringene.

- Ja, det gjenstår å se om det er politisk flertall for å innføre dette, sier Gjevestad.

Så langt kjenner ikke forskning.no til om det er politisk vilje til å innføre denne GPS-brikken som erstatning for bompenger.

Forskerne har nettopp tatt patent på brikken, og har ikke publisert noen fagfellevurdert studie av prosjektet ennå.

Powered by Labrador CMS