Hukommelsen røyklegges

Middelaldrende røykere husker dårligere enn ikke-røykere. Også deler av ordforrådet går opp i røyk, ifølge ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Folk som er midt i livet, og har røyket siden de var unge, risikerer nedsatt hukommelse. Det hevder i hvert fall franske forskere, som har analysert en omfattende, britisk helseundersøkelse."

- Hvor i all verden har jeg gjort av røykpakka mi?

Problemstillingen lyder kanskje kjent for mange røykere. De har enda en ting å rote bort i hverdagen, i forhold til ikke-røykerne.

Bedre blir det ikke av at de som røyker i mange år, risikerer å bli ekstra glemsomme, ifølge studien, som nylig er publisert i tidsskriftet Archives of Internal Medicine.

Den viser at middelaldrende mennesker som har røyket siden de var unge, har dårligere hukommelse enn de som aldri har rørt tobakk.

Omfattende undersøkelse

De senere årene har minst tre enkeltstående studier antydet en slik forbindelse mellom røyking og hukommelse. Daataene fra den britiske helseundersøkelsen, (grunnlaget for analysen) pekker i samme retning.

- Studien vår underbygger at det er en sammenheng mellom røyking og nedsatt hukommelse, sier den franske forskeren Séverine Sabia til forskning.no.

Scorer dårligere

Sammen med forskerkolleger har hun gjennomgått data fra den britiske helseundersøkelsen Whitehall II, der over ti tusen personer mellom 35 og 55 år deltok.

"At røyking er farlig for helsa, røykerne blitt tutet ørene fulle med i lang tid. Nå får de også beskjed om at enkelte hjernefunksjoner kan bli påvirket"

Deltakerne ble fulgt opp gjennom 17 år, og blant annet en rekke kognitive funksjoner (fornuftsbestemt og erfaringsbegrunnet erkjennelse) ble testet.

Det viser seg at røykerne jevnt scoret dårligere i flere av de kognitive testene, sammenlignet med de som aldri hadde røyket.

Lister med ord

Hukommelsestestene ble utført  ved å vise deltakerne en liste med tjue tilfeldig valgte ord. Hvert ord ble vist i to sekunder.

Deretter fikk deltakerne to minutter på seg til å skrive ned så mange ord de husket.

I snitt hadde røykerne 37 prosent større sjanse for å havne i gruppen for de med dårligst hukommelse, i forhold til de som aldri hadde røyket.

Tenker treigere

Men de dårlige nyhetene for de som koser seg med røyken sin, slutter ikke der.

Ifølge studien hadde de middelaldrende røykerne også et mer begrenset ordforråd enn sine jevnaldrende ikke-røykere. Dette avslørte den såkalte Mill Hill Vocabulary Test, som deltakerne måtte utføre. 

"De som er vant til å ha en sigarett mellom fingrene, hadde i de kognitive testene større sjanse for å havne i gruppen med dårligst score." (Foto: Colourbox)


Også evnen til å resonnere skal ha vært merkbart nedsatt hos røykerne.

Nytter å kutte

For røykere som nå blir urolig for tilstanden til sine små, grå celler, finnes det likevel en trøst.

Skal vi tro de franske forskerne, nytter det nemlig å stumpe sigaretten, også med tanke på hjernefunksjonene.

Deltakerne som hadde røyket tidligere i livet, men klart å legge bort vanen minst ti år før testen ble utført, gjorde det nemlig klart bedre enn de som fortsatt dampet i vei.

- Denne gruppen med eks-røykere hadde 30 prosent mindre risiko for å ha dårlig ordforråd og nedsatte verbalfunksjoner, i forhold til de som fortsatt røykte, forklarer Séverine Sabia.

Åreforkalkning

Studien går ikke inn på hva som kan være årsaken til funnene.

- Dette må det forskes mer på, sier den franske forskeren til forskning.no

Men hun viser til en teori om at den formen for åreforkalkning (aterosklerose) som røyking medfører, også kan påvirke hjernefunksjonene.

Røyking og demens

En rekke forskere er opptatt av å finne ut om røykebetinget åreforkalkning også kan føre til demens.

- Med en stadig eldre befolkning i mange land, er det desto viktigere å finne ut mer om hva som kan være risikofaktorer for å utvikle demens, sier forskeren. 

"Selv om dødelighet ikke var fokus for studien, kunne ikke forskerne unngå å registrere tallenes klare tale. Kvinnene som røykte, hadde 2,4 ganger så stor sjanse for å dø i løpet av 17-års perioden helseundersøkelsen varte, i forhold til de ikke-røykende kvinnene."

Hun antyder at nedsatt kognitiv funksjon i voksen alder, som følge av røyking, kanskje kan være en risikofaktor for å utvikle demens senere i livet.

Livsfarlig vane

For øvrig bekreftet det omfattende tallmaterialet det som etter hvert er godt kjent: Røyking er svært farlig for helsen.

Over hele perioden på 17 år, hadde menn som røyket en dobbelt så høy risiko for å dø, i forhold til ikke-røykerne.

For kvinnelige røykere var tallene enda verre. I snitt hadde kvinnene som røyket en dødelighet som var nesten to og en halv ganger så stor som kvinner som ikke røyket.

I studien har forskerne kompensert for faktorer som inntekt, alder, kjønn, utdanning og sosial bakgrunn.

Referanse:

Smoking History and Cognitive Function in Middle Age From the Whitehall II Study. Séverine Sabia, MSc; Michael Marmot, PhD, FFPHM, FRCP; Carole Dufouil, PhD; Archana Singh-Manoux, PhD. Arch Intern Med. 2008;168(11):1165-1173.

Les mer: 

Sammendrag hos JAMAs Archives of Internal Medicine
 

Powered by Labrador CMS