13 millioner kinesere kan reddes fra røyke-døden

Det vil ha enorm betydning hvis Kina snart innfører WHOs rammeverk for røyke-forebygging fullt ut, ifølge forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Kina har opplevd sin sterkeste økonomiske framgang noensinne de senere årene, og er et lokomotiv i verdensøkonomien.

Men helsemessig står det ikke like bra til i det kommunistiske regimet.

En ting er at stormakten har mange flere demente og Alzheimers-rammede enn tidligere antatt, noe som vil bli en kritisk utfordring for helsevesenet.

En annen utfordring er at sigarettrøyken ligger tjukk i landet.

Over halvparten av alle kinesiske menn røyker sigaretter, og samlet er hver tredje av verdens røykere hjemmehørende i Kina.

På toppen av det hele er kineserne med sine statlige tobakksfabrikker verdens største produsent, påpeker forskere i British Medical Journal.

Kina har rett og slett ikke satt røykerne i den samme moralske og juridiske skrustikke som vestlige land har gjort de siste tiårene.

Sa ja uten å innføre

Flere enn 50 millioner kinesere antas å dø som følge av røyking fra nå og fram til 2050, med dagens noe magre forebyggende innsats og begrensede lovgivning, ifølge forskerne. 

De tror det vil ha veldig mye å si, både for den enkelte røyker og på folkehelsenivå, at Kina raskt innfører WHOs Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) på en skikkelig måte.

Rammeverket rommer dels økonomiske tiltak som å øke skattene på tobakk og å heve utsalgsprisen på røyk betraktelig.

Men det handler også mye om innføre røykeslutt-kampanjer, begrense steder der røyking tillates, merke pakker med skaderisiko og hindre salg til mindreårige.

Mye å spare

Det er forskere fra USA, Spania og Frankrike som har vurdert de potensielle helseeffektene fra 2015 til 2050 med FCTC.

De har tatt utgangspunkt i en modell for forekomst av røyking og dødsfall. Så har man lagt til kinesiske andeler og tall, og skuet framover. Modellen omfatter aldersgruppen 15 til 74 år.

For eksempel anslås det at en kraftig skatteøkning vil redusere andelen røykere både blant kvinner og menn med 10 prosent allerede i 2015.

Bare det å innføre intensive anti-røykekampanjer vil føre til over én million færre røyke-dødsfall i 2050, påpeker forskerne.

Men det er naturlig nok en bred satsing med oppstart i 2015 som vil monne mest, med rundt 40 prosent færre røykere i Kina i 2050.

Dermed kan flere enn 12,8 millioner dødsfall spares, tror forskerne. I tillegg vil det på folkehelsenivå bety 154 millioner sparte leveår som ellers ville gått tapt i sykdom og død.

Gode intensjoner opp i røyk

Kina sa faktisk ja til FCTC tilbake i 2003, uten at det har fått de helt store praktiske konsekvensene.

Man kan være fristet til å si at gode intensjoner gikk opp i røyk.

Selv om sigaretter ble skattlagt hardere i 2009, har ikke dette ført til høyer priser for forbrukerne.

Det eneste forbudet som er innført mot røyking I landet gjelder på kollektivtransport, bemerker forskerne.

- WHOs tiltak er kostandseffektive. Hvis ikke Kina innfører omfattende endringer for kampen mot røyking, vil man arve virkningene av dagens røyking i tiårene som kommer, påpeker de.

Referanse:

David Levy, m.fl. The potential effects of tobacco control in China: projections from the China SimSmoke simulation model BMJ 2014; 348 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g1134 18. februar 2014.

Powered by Labrador CMS