Verdensbilde avgjør personligheten

Hvordan vi ser verden spiller en nøkkelrolle for hvordan vi er som personer. Verdensbilde gjenspeiler personligheten like bra som adferdsmønsteret, ifølge forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: (Illustrasjon: www.colourbox.no))

Et personlig verdensbilde er de grunnleggende antagelser eller begreper vi har om verden.

Verdensbildet strukturerer vår tenking og handling, og gir for eksempel svar på spørsmål som meningen med livet, om mennesket er godt eller ondt og om vi tror på en høyere makt eller ikke.

– Ved å kartlegge et individs personlige verdensbilde kunne vi forklare 40 prosent av personers politiske identitet i Sverige – hvor langt til høyre eller venstre i politikken han eller hun var. Til sammenligning er tallet bare 25 prosent når man bruker adferdsmønster, forteller Artur Nilsson ved Lunds universitet i Sverige.

– Dette blir av særlig interesse når man vet at psykologien tradisjonelt fokuserer på adferdsmønster for å beskrive personlighet, sier Nilsson.

– Enhetlig forståelse

Rundt 1800 deltagere, både i Sverige og USA, deltok i studien for å få kartlagt eget verdensbilde.

– De ble bedt om å gradere, på en skala fra én til sju, hvor enige eller uenige de var i forskjellige påstander på et spørreskjema, forklarer Nilsson.

Ifølge ham viser resultatet at personer som tilskriver alle mennesker egenverdi har en tendens til å betone viktigheten av fantasi og nytenking innenfor vitenskap, samt likeverd og ivaretakelse i moralske og politiske spørsmål.

De som mener at mennesker oppnår verdi i relasjon til ytre normer, har en tendens til å vektlegge objektivitet, disiplin og tradisjon.

– Det har vært forsket lite på hvordan verdensbilde former vår personlighet, fordi historisk har empirismen, som sier at all viten til syvende og sist stammer fra sanse-erfaring, vært dominerende innenfor psykologien.

Han forteller at psykologien derfor har fokusert på det man enkelt kan observere, måle eller ta og føle på og adferd eller adferdsmønster har fått stå i fokus med tanke på personlighetsforskning.

– I tillegg er verdensbilde et bredt begrep, men jeg mener at nettopp verdensbilde vil kunne bidra til å forene en fragmentert disiplin og gi oss en enhetlig forståelse av de ulike fragmentene av en persons helhet, sier Nilsson.

Å dra nytte av verdensbildet

Nilsson forklarer videre at verdensbildet vårt er kulturavhengig og inneholder langt mer enn bare grunnleggende antagelser eller begrep.

– I India har man et annet verdensbilde enn i Sverige. Ting som personlig livserfaring, arv og miljø, personlige refleksjoner, hvilke type kulturelle innflytelser samt en rekke øvrige aspekter spiller også inn og påvirker vårt verdensbilde.

– Men i min forskning ser jeg på individuelle forskjeller innenfor en gitt kulturell kontekst. Da framgår det at selv om personer har den samme bakgrunnskulturen, så finner man klare personlighetsforskjeller i deres verdensbilde, utdyper doktoren.

– Hvordan kan vi dra nytte av at verdensbildet spiller en nøkkelrolle for vår personlighet?

– Som nevnt har psykologien tradisjonelt vært god på å fragmentere individet i ulike deler, men skal man forstå individet som helhet må man også forstå verdensbilde. Ved å øke vår kunnskap om verdensbilde kan vi bedre forstå hvordan det former våre liv.

– For eksempel så finnes det mange ulike typer verdensbilder. Hvilke prosesser styrer disse, hvordan kan de sameksistere i et flerkulturelt samfunn og hvordan kan man modifisere sitt verdensbilde dersom man møter motgang i livet? spør Nilsson.

– Innen klinisk psykiatri

Dersom man opplever motgang i livet utfordres verdensbildet, noe som kan oppleves som veldig traumatisk.

Et klassisk eksempel, ifølge Nilsson, er hvis verden ikke lenger oppleves som rettferdig. Mening og sammenheng står sentralt i vårt verdensbilde, og når dette faller i grus blir man tvunget til å modifisere sitt bilde for å unngå følelsen av tomhet, meningsløshet også videre.

– Større innsikt i hvordan man utfordrer og tilpasser eget verdensbilde til å handtere motgang kan også tas i bruk og benyttes innen klinisk psykologi, forklarer han.

– Er vi bevisst vårt eget verdensbilde?

– Det kommer litt an på hvor dypt man går i seg selv, men generelt sett i hverdagen så lever man ganske ubevisst om eget verdensbilde.

– Verdensbildet vårt gjennomsyrer det vi tenker og gjør og er ofte noe vi tar for gitt enn å sette spørsmål ved dette i hverdagen, konkluderer Nilsson.

Referanse:

Artur Nilsson, The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality, doktoravhandling, Lund Universitet, juli 2013

Powered by Labrador CMS