Lykkelig barnløs selskapsløve

Et godt sosialt nettverk er viktigere for eldres lykke, enn det å ha barn og barnebarn, antyder en britisk studie. Norske eldre blir heller ikke lykkeligere med barn, ifølge ny doktorgrad.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Å ha et sosialt nettverk kan være viktigere for en lykkelig pensjonisttilværelse, enn å ha barn og barnebarn, ifølge en britisk studie. (Foto: www.colorbox.no)

I motsetning til hva mange kanskje antar, blir man ikke nevneverdig lykkeligere med barn og barnebarn utover i livet, ifølge nye studier.

I stedet kan det å være aktiv sosialt være en viktigere nøkkel til en lykkelig pensjonisttilværelse, antyder en ny britisk undersøkelse.

I studien av 279 britiske pensjonister, oppga ikke de barn- og barnebarnløse å være noe mindre lykkelige enn de som var foreldre og besteforeldre.

Derimot var det knyttet lykke til å ha en partner, og et nettverk.

Like lykkelige norske barnløse

At barnløse eldre er like lykkelige som de med barn, samsvarer med norsk forskning på lykke i andre halvdel av livet.

Psykolog og forsker ved forskningsinstituttet NOVA, Thomas Hansen, avla nylig sin doktorgrad om lykke og tilfredshet i andre del av livet, basert på svar fra 5589 nordmenn mellom 40 og 80 år.

Funnene hans antyder at heller ikke norske barnløse i denne aldersgruppa er nevneverdig mindre tilfredse med livet, enn de som er foreldre.

- Vi målte om det var forskjeller på følelse av tilfredshet, positive og negative følelser, hos barnløse og foreldre. For menn spilte det ingen rolle, og for kvinner spilte det liten eller ingen rolle, sier Hansen.

Dataene til avhandlingen er hentet fra den norske undersøkelsen om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Om norske eldre, i likhet med de britiske, heller ikke blir lykkeligere av å være besteforeldre, kan ikke den norske undersøkelsen si noe om.

- Vi antar at barnebarn er viktig. Når man snakker med eldre folk, nevner mange det positive ved å bli besteforeldre, men vi har ikke klart å skille denne effekten i undersøkelsen, sier Hansen.

”Stuck for life”

- Det med sosialt nettverk er kanskje den mest sikre faktoren for tilfredshet i andre halvdel av livet, samtykker NOVA-forskeren.

Psykolog og forsker ved NOVA, Thomas Hansen, har avlagt doktorgrad om lykke og tilfredshet i andre halvdel av livet. (Foto: NOVA)

- Fordelen med venner er at du kan droppe dem, hvis relasjonen skjærer seg, mens med nær familie er du ”stuck for life”.

Det er ikke bare enkelt å være forelder, og bekymringer kan følge med relasjonen til personen man har satt til verden.

- Noen har dårlig forhold til barna, og det er en tung negativ faktor for livskvaliteten. Du kan skille deg fra kona, men du kan ikke skille deg fra barna.

- Både dårlig relasjon til barna, men også at de har problemer eller bor langt unna, er negative faktorer, sier Hansen.

Lykke kan ikke kjøpes = ikke naiv myte

I følge Hansen avhandling er heller ikke finansiell rikdom viktig for den generelle lykken utover i livet. Men å ha en slump med penger i banken var forbundet med en viss tilfredshet blant de spurte - antakelig ikke på grunn av sosial status.

- Det med penger i banken er nok en trygghetsgreie. De pengene er ikke så synlige for andre, så jeg tror ikke den sosiale anseelsen er så viktig. Det virker som det er viktig å ha litt penger til overs, sier Hansen.

Et overraskende funn ifølge ham, var at selv minstepensjonistene i studien oppga å være ganske tilfredse med økonomien.

- Det som er interessant blant eldre, er at uansett hva du tjener, er du rimelig fornøyd.

- Kanskje er det noe med den eldste generasjonen som er oppvokst i tøffe år, eller at man generelt når man blir eldre, tilpasser seg situasjonen, og heller sammenligner seg med de som har det verre.

Tilfredsheten blant minstepensjonister kan også skyldes at mange av dem er kvinner, som aldri har hatt en egen inntekt før de begynte å motta pensjon, tror Hansen.

- Man kan tenke seg at dette gir en ny uavhengighetsfølelse, og en faktor som bidrar til tilfredsheten, sier han.

Trives og tilpasser seg

- Mange antar kanskje at det å ha barn gjør deg lykkeligere, kanskje spesielt for kvinner. Og man antar kanskje at du er ulykkelig som barnløs, sier Hansen.

Dette avkreftes til en viss grad i avhandlingen hans. Han mener dessuten at funnene hans overrasker på enda en måte.

- Mye av den internasjonale forskningen viser at du faktisk har det bedre uten barn. Vi fant i hvert fall ikke noen negativ effekt.

- Det virker som at den samme tendensen gjelder for hele Norden, så kanskje er det opplevd som lettere å være foreldre her enn andre steder, sier han.

Han mener funnene i avhandlingen viser at folk generelt har en god evne til å tilpasse seg livet sitt.

- De viser at folk har en tendens til å trives uansett. Hvis man mangler det ene, finner man lykken i det andre. Folk klarer å finne trivselen på egne måter, sier han til forskning.no.

Referanser:

Hansen, T. (2010) Subjective well-being in the second half of life The influence of family and household resources. Doktoravhandling, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Friends, not children, could be key to a happy retirement. Pressemelding fra British Psychological Society. 15.april 2010.
 

Powered by Labrador CMS