- Leger undervurderer placeboeffekten

Leger må bli flinkere til å gi positive signaler til pasienter fordi disse utløser forventninger som kan avgjøre om pasientene blir friske, mener Bjørn Wormnes, førsteamanuensis i psykologi.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Jeg mener ikke å skjære alle leger over en kam. Mange er flinke på dette området, men de har i sin maktposisjon stor innflytelse på pasienters sykdomssituasjon. Derfor må de være bevisst på å oppmuntre pasienten i den grad det er mulig, sier han.

I artikkelen som skal trykkes i Tidsskrift for Den norske lægeforening, tar Wormnes og Ingrid Dundas, begge førsteamanuenser ved Institutt for klinisk psykologi, for seg litteratur som viser hvordan placeboeffekten gjør medisinsk behandling mer effektiv.

I tillegg går de gjennom undersøkelser som påviser hvordan behandlingseffekten er psykologisk determinert.

Kan redde liv

- Hovedpoenget er at det kognitive i behandlingen er mye viktigere for å gi håp enn det som tidligere har vært antatt, sier Wormnes.

- Dette betyr ikke at leger skal lyge for sine pasienter om deres situasjon, men tilbakemelding som “vi skal gjøre alt for at du skal bli frisk” og ” du kan faktisk bli frisk” er ofte avgjørende for sykdomssituasjonen til pasienten.

- I ytterste konsekvens kan dette være med å avgjøre hvorvidt en person overlever, sier han.

I tillegg er det slik at avslappede pasienter føler seg tryggere. Resultatet er at de ofte trenger mindre doser medisin, og har færre behandlingskomplikasjoner. Dette kommer i tillegg til den sterke psykologiske effekten som også kan bekjempe sykdommen.

- Det at pasienter føler at legene tar dem seriøst og lytter, er etter min mening svært viktige faktorer for hvordan personen takler sin situasjon. Dette er noe også pasientene mener er av stor betydning, sier Wormnes.

"- Det er ofte ikke så mye innsats som skal til fra legens side før pasienten får et bedre utgangspunkt for å styrke sin egen situasjon. Det er mye god medisin i alle mennesker, og den må bringes frem, sier førsteamanuensis Bjørn Wormnes."

Uenighet om effekten

Han er klar over at det ofte er uenighet mellom psykologi- og medisinforskere om viktigheten av placeboeffekten. Selv mener Wormnes at effekten ofte blir undervurdert av legene.

- Det er gjort veldig mange forsøk som viser at effekten er der. For eksempel har det blitt foretatt undersøkelser av operasjoner med pasienter i full narkose, sier han.

- I den ene gruppen ble pasientene operert mens legene brukte negative- og høylytte ord under operasjonen, mens det i den andre gruppen ble fokusert på at legene var positive og vennlige i tonen.

- Resultatene viste at dette hadde stor effekt på resultatet av operasjonen. Liggetid, medisinbruk og uventetede komplikasjoner ble redusert.

Wormnes mener det er viktig å være bevisst på sammenhengen av ulike faktorer, og betydningen disse har for pasientenes utvikling.

- Det er ofte ikke så mye innsats som skal til fra legens side før pasienten får et bedre utgangspunkt for å styrke sin egen situasjon. Det er mye god medisin i alle mennesker, og den må bringes frem, sier han.

Powered by Labrador CMS