De aller fleste pasienter foretrekker psykologisk behandling i stedet for medisinsk, men det er mangel på kvalifiserte behandlere. (Foto: Colourbox)

Terapi virker bedre enn sovemedisin

Langt flere pasienter med alvorlige søvnproblemer burde få psykisk hjelp i stedet for sovepiller. Terapi er minst like effektivt og har ingen bivirkninger, er konklusjonen i en ny rapport.

Mange med søvnproblemer burde få psykologisk behandling i stedet for piller, mener en gruppe søvnforskere.

– Vi er ikke begeistret for bruken av legemidler til å behandle søvnproblemer. Vi mener at de bare skal brukes i kort tid av svært få pasienter, sier Poul Jennum, professor ved Københavns Universitet og overlege ved Dansk Senter for Søvnmedicin.

Jennum har stått i spissen for gruppen av forskere som har gjennomgått forskningen på søvnproblemer. De har lagt frem sine konklusjoner og anbefalinger i en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse.

Alvorlige bivirkninger

Forskerne bak den nye rapporten er svært kritisk til bruken av sovemedisiner.

– Disse medisinene er ikke særlig effektive. Selv om du får sove litt mer, løser det ikke det underliggende problemet, sier Bobby Zachariae, som er professor i helsepsykologi ved Aarhus Universitet.

Pillene medfører også en rekke bivirkninger:

  • Medisinene virker dårligere etter hvert.
  • Fysisk og psykisk avhengighet.
  • Dårligere hukommelse, konsentrasjon og motorikk. 
  • Kanskje en økt risiko for demens.

– Det er ikke noe galt med å ta en sovepille enkelte ganger, men å bruke det fast er en veldig dårlig idé, sier Zachariae.

Terapi er mer effektivt

Sovepillene bør bare brukes nå psykisk hjelp ikke er nok, viser forskningen.

– Det er minst like gode effekter av psykisk behandling, men uten bivirkningene, sier Zachariae.

Særlig på langt sikt virker psykisk hjelp best.

– Medisinene har en umiddelbar effekt, men den forsvinner etter hvert. Derfor er den kognitive behandlingen overlegen, sier Poul Jennum.

Kan leveres via internett

82 prosent av pasientene foretrekker faktisk psykologisk behandling. Likevel er utbredelsen begrenset.

Det skyldes primært at det ikke gis tilskudd til psykisk søvnbehandling, og at det ikke er nok kvalifiserte terapeuter, konkluderer forskerne i rapporten.

De peker på at et alternativ kunne være selvhjelp – altså bøker eller lydfiler med instruksjoner.

Psykisk behandling kan også leveres over internett. Noen små forsøk med dette har gitt positive resultater. Bobby Zachariae arbeider med en slik løsning for kreftpasienter som har problemer med å sove.

Referanse:

Poul Jennum mfl.: Rapport om Søvn og Helse – Vidensråd for Forebyggelse

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS