Barn og unge med problemer får raskere hjelp med teknologi

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk har tatt i bruk avansert videokonferanseutstyr for raskere å hjelpe barn og unge med psykiske helseutfordringer. Hjelpen er like god, viser forskning.  

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nasjonalt senter for e-helse forskning - Les mer

Fact: Click to add text

Barn og ungdom som sliter fikk raskere oppfølging da BUP i Narvik begynte med videokonferanser. (Foto: Mitarart, Microstock)

Barne- og ungdompsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Et tilbud i spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom.

Arbeidet er organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge.

BUPs hovedoppgaver er å hjelpe barn fra 0-18 år og deres familier i form av utredning, behandling, rådgivning og tilrettelegging knyttet til psykiske vansker, atferdsvansker og læringsvansker.

Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) er lagt opp slik at mye skal godkjennes av spesialister.

Men særlig ute i distriktene er det mangel på barne- og ungdomspsykiatere. Det medfører lang ventetid både for å få behandling og diagnose. Ved BUP Narvik i Nordland brukte man ambulerende spesialister fra Tromsø.

- Barn og unge i vår region stod lenge i kø, fikk sent diagnose og forsinket pasientforløp. Det var utilfredsstillende for alle parter, sier Morten Borgen, prosjektleder for e-BUP ved NST (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) og barnevernspedagog ved BUP Narvik.

I tillegg hadde både spesialister og pasienter, som ofte kom fra distriktene, lang reisevei inn til regionens BUP.

For pasientene medførte ofte behandlingen en hel dags reise og fravær fra skole og jobb for en samtale på tre kvarter.

Dette var bakgrunnen for at man ønsket å finne ut om moderne videokonferanseutstyr kunne avhjelpe situasjonen på en god måte. BUP Narvik og NST iverksatte prosjektet e-BUP for å se om videokonferanse over Helsenettet kunne fungere.

Ventelistene ble borte

Morten Borgen, barnevernspedagog ved BUP Narvik og prosjektleder for e-BUP ved NST. (Foto: Randi Laukli)

Prosjektet ga gode resultater. Borgen forteller at ventelistene er borte. Både pasienter og spesialister fikk redusert reisebelastningen betraktelig. At pasienter får behandling der de bor, fører i noen tilfeller til mer og bedre oppfølging.

- Vår erfaring tyder på at videokonferanse fungerer like bra som et faktisk møte. Barn og unge selv synes dette er uproblematisk, sier han.

- Mange er vant til å snakke med venner på Skype. Spesialistene var mer skeptiske. Det ligger inngrodd i oss at vi må møte pasienten ansikt til ansikt på et kontor, det er nytt og ukjent å møtes via videokonferanse. Men spesialistene ser at kvaliteten på møtet er like bra.

- Alle synspunkter har blitt journalført og vi har samlet mye dokumentasjon underveis, så vi har et godt grunnlag for å mene noe om dette. Ingenting tyder på at tilbudet blir dårligere ved videokonferanse, sier Borgen.

Tekniske utfordringer

Han forteller at det har vært noen utfordringer. For at videokonferanser skal være sikre, må man bruke Helsenettet.

- Ikke alle kommunene hadde nettverk som var kompatible med den tekniske løsningen vi valgte. Datasikkerhet, taushetsplikt og personvern er problemstillinger som har dukket opp og håndtert på en skikkelig måte. Men vi har fått det til, sier Borgen.

Derfor er det  heller ingen begrensninger for hva som kan tas opp i videokonferansene.

- Alt BUP skal gjøre, kan vi gjøre i videokonferanse, sier Borgen.

e-BUP er nå rutine hos BUP Narvik. Videokonferanseenheter er plassert ute i flere kommuner og hos spesialistene. I kommunene har man jobbet med å skape gode rom for barn og unge å snakke i. Flere steder er rom på kommunens helsestasjon tatt i bruk.

Internasjonal interesse

Sikker videokonferanse i BUP-systemet har flere fordeler. Å kunne bruke kompetanse som finnes – uansett hvor den er, er en av dem.

- Vi kan dekke behov hos andre BUP i naboregionene. Når vi har kapasitet kan vi hjelpe til og slik forhindre fristbrudd hos andre. Med bruk av videokonferanse får vi mer fleksible ressurser, sier Borgen, og påpeker at bruk av denne typen teknologi faktisk forhindrer fristbrudd, er noe man har sett i dette prosjektet.

- e-BUP har et stort potensiale, sier Borgen. Barn og unge venter lenge mange steder i landet. Også utenlands er interessen stor. Både Sverige og Skottland følger e-Bup med interesse og forsøker å få til noe lignende.

- Hele poenget er å kunne hjelpe pasienten bedre og raskere. Det har vi fått til, sier Borgen.

Powered by Labrador CMS