Mye mer av hjernen bidrar til synsopplevelser med LSD, som vist i bildet av forsøksperson med lukkede øyne til høyre. Forskere har nå for første gang brukt moderne skannemetoder til å undersøke hvordan hjerneaktiviteten påvirkes av LSD. (Figur: Imperial College London/Robin Carhart-Harris)

Her er hjernen på LSD

Hjerneskann viser hvordan hallusinasjoner og oppløst personlighet oppstår.

Forbindelsene mellom nervecellene og aktiviteten øker i synssenteret i hjernen. Dette gir opphav til hallusinasjonene.

Samtidig avtar forbindelsen mellom nerveceller i andre deler av hjernen. Dette kan forklare hvorfor LSD gir endringer i bevisstheten – selvet oppløses, og følelsen av mening forandres.

Særlig denne siste virkningen kan brukes til å løsne på fastlåste reaksjonsmønstre hos folk med psykiske problemer, mener forfatterne bak studien i Proceedings of The National Academy of Sciences (PNAS).

Flere skannemetoder

Dette er første gang LSD studeres med moderne hjerneskanning, ifølge forfatterne. De har brukt tre metoder på 20 friske forsøkspersoner som enten fikk LSD eller et narrepreparat, rent saltvann.

Forskerne brukte magnetresonans (fMRI) for å måle både blodgjennomstrømning og oksygentilførsel til nerveceller – og dermed hjerneaktiviteten – i forskjellige deler av hjernen.

De målte også magnetfelt direkte fra de elektriske strømmene inn til nervecellene med en annen metode – magnetoencefalografi.

Utvidet kontakt med synssenteret

Hallusinasjonene gjenspeilte seg i skanningene ved at en type hjernebølger – alfabølger – ble svakere og raskere med LSD.

Det samme skjer vanligvis når øynene er åpne for synsinntrykk, men forsøkspersonene på LSD hadde lukkede øyne. Det de så, kom innenfra.

Hos de LSD-påvirkede bidro også langt større områder i hjernen til hallusinasjonene enn bare synssenteret, antyder forfatterne i studien.

Store områder av hjernen lyste opp på hjerneskanninger (nederst) når forsøkspersonene fikk LSD. Øverst er normale hjerneskann fra forsøkspersoner som bare fikk luremedisin, placebo. Begge grupper lukket øynene under forsøkene. (Foto: (Figur: Imperial College London/Robin Carhart-Harris))

Ego-oppløsning

Endringene av bevisstheten oppstod på andre steder og på motsatt vis – hjerneaktiviteten avtok.

Spesielt avtok forbindelsen mellom to hjerneområder, et dyptliggende og ett i hjernebarken. Begge har trolig med hukommelse å gjøre.

Senteret i hjernebarken oversetter også informasjon om hvor en selv og omgivelsene er plassert i rommet.

Forskerne tolker da også denne frakoblingen som en oppløsning av selvet, det de kaller ego-oppløsning.

Steve Jobs og LSD

Dette er en vanlig effekt av LSD som gir den helt spesielle opplevelsen av utvidet bevissthet – du blir ett med omverdenen.

Blant andre Apple-grunnlegger Steve Jobs har beskrevet sin LSD-opplevelse som en av de mest dyptgripende i sitt liv.

– Den styrket min opplevelse av hva som var viktig – å skape store ting istedenfor å tjene penger, skrev han blant annet i en memoarbok.

LSD som legemiddel

Forskerne bak studien i PNAS har også stor tro på LSD som et hjelpemiddel som kan påvirke personligheten hos folk med psykiske problemer.

I mange psykiske lidelser er hjernen fastlåst i tilstivnede mønstre, ifølge forfatterne av studien.

– Psykedelika kan (…) bryte ned slike forstyrrelser ved å ta fra hverandre aktivitetsmønstrene som de (psykiske lidelsene) hviler på, skriver de avslutningsvis.

Forskernettverk

Flere av forfatterne bak studien er med i et nettverk av forskere som tidligere er dokumentert her i forskning.no.

Førsteforfatteren Robin L. Carhart-Harris arbeider ved prestisjetunge Imperial College i London.

Han er ofte i media og støtter bruk av psykedelika som LSD og psilocybin – virkestoffet i fleinsopp – både i forskning og psykiatrisk behandling.

Robin Carhart-Harris er førsteforfatter av studien i PNAS. Han holdt dette foredraget om psykedelika i forskning og medisin på Imperial College i 2015.

Laboratoriet til Carhart-Harris støttes økonomisk av The Beckley Foundation, ledet av Amanda Fielding.

Fielding har helt siden 1960-tallet eksperimentert med psykedeliske stoffer og arbeider for en global endring av narkotikapolitikken.

Hun er også medforfatter på studien fra PNAS, sammen med andre i verket av psykedelikaforskere – David J. Nutt, Ben Sessa og David Nichols.

Referanse og lenke:

Robin L. Carhart-Harris m.fl: Neural correlates of the LSD experience revealed by multimodal neuroimaging, PNAS 11. april 2016, doi:10.1073/pnas.1518377113.

The brain on LSD revealed: first scans show how the drug affects the brain, nyhetsmelding fra Imperial College London.

Powered by Labrador CMS