Mangel på stoff i hjernen årsak til selvmord

Mangel på stoffet 5-HIAA kan være årsak til at noen begår selvmord eller kriminelle handlinger. Mangelen kan nemlig føre til problemer med å kontrollere aggressive impulser.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

fakta om serotonin

Serotonin er et såkalt signalsubstans i mange nervebaner, blant annet de som har å gjøre med sinnsstemning, velbefinnende, uro/angst, søvn/våkenhet, metthet og sultfornemmelse, smerteopplevelse, impulskontroll og enkelte endokrine funksjoner i nervesystemet.

Serotonin påvirker også blodkar i blant annet hjernen, og medvirker til å stanse blødninger og betennelsesreaksjoner.

Serotonin brukes i legemidler mot depresjoner og andre psykiske lidelser, enkelte kroniske smertetilstander, migrene, premenstruelle spenninger og sterk kvalme i forbindelse med cellegiftbehandling.

kilde: Store Norske Leksikon

En person som mangler dette stoffet kan dermed begå selvmord i affekt. For lite 5-HIAA kan også forklare kriminelle handlinger.

Den amerikanske professoren John Mann ved Columbia University / New York State Psychiatric Institute har funnet ut at en stor del av de som har tatt sitt eget liv hadde mindre mengder av stoffet i hjernen enn det som er normalt.

- Dette gjelder ikke alle som begår selvmord. Noen av dem som tar sitt eget liv med spesielt voldsomme metoder som for eksempel skyting, har lavere nivå av dette stoffet enn andre, sier professor Lars Mehlum, Seksjon for selvmordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo, til Aftenposten.

Måles i ryggmargsvæsken

Han sier at det er mulig å forutsi hvem som er i risikogruppen ved å måle hvor mye av stoffet de har i hjernen. Nivået av dette stoffet kan måles i ryggmargsvæsken, men det gjøres nå forsøk flere steder i verden på å finne enklere måter å gjøre dette på.

For lite 5-HIAA tyder på at personen har for lite serotonin i viktige nervesentra i hjernen og mangel på serotonin kan føre til store problemer med å kontrollere aggressive impulser.

Antagelig arvelig

Grunnen til at noen har for lite av dette stoffet er foreløpig usikkert.

- Det er antagelig arvelig. Mangelen kan bli varig ved eksponering for store belastninger eller traumer i barneårene. Men dette vet vi foreløpig lite om. Det vi vet er at denne forstyrrelsen er der enten pasienten er suicidal, deprimert eller har det helt fint. De fleste av oss kan kontrollere impulser og følelser. Har du for lite serotonin kan du være aggressiv. Det kan føre til at du handler i et øyeblikks raseri. Det gjelder ikke bare selvmord men også drap og voldshandlinger, sier Mehlum.

I 2000 var det 541 som tok sitt liv i Norge. Tallet har vært ganske stabilt, men lå noe høyere på begynnelsen av 1990-tallet (659 i 1990 og 675 i 1991).

Powered by Labrador CMS