Kjempetrærne Redwood gir California både biologisk mangfold og en turistattraksjon. De er blant trærne som har blitt hardt rammet av tørke. (Foto: Shutterstock)

Trærne tørker ut

Intens tørke de siste tre årene truer Californias skoger.

I delstaten California i USA er vannmangel et problem. Både mennesker, dyr og planter trenger mer vann enn det som finnes.

De store trærne lider også. Hele 58 millioner trær som er over to meter høye har alvorlig vannmangel, viser en ny studie. Så mange som 888 millioner trær kan ha blitt rammet av tørken mellom 2012 og 2015.

Et normalt vanninnhold er viktig både for treets evne til å vokse, ta opp CO2 og for å unngå skogbrann.

Blir det mer tørke framover, står mange trær i fare for å dø, frykter amerikanske forskere.

Målinger fra lufta

Det er åpenbart at skogen tok skade av tørkeperioden. Mange knusktørre trær forsvant i skogbranner.

Men det er ikke nok å studere døde trær, mener forskerne. De ville vite hvor stor skade tørken hadde gjort på de gjenlevende trærne.

De brukte målinger fra lufta for å sjekke vanninnholdet i trærne i august i fjor. Spektrometeret, et instrument som måler strålingen som reflekteres tilbake fra overflaten, viser hvor mye vann som er i løvverket. Teknologien kalles high-fidelity imaging spectroscopy.

Det er ikke slik at forskerne tar for seg hvert enkelt tre. De farer over store skogområder. Kombinert med laserskanning får de 3D-bilder som skiller mellom trær og andre planter som gress og busker.

Mistet 30 prosent vann

Det ville vært en enorm oppgave å fly over de 13 millioner hektarene med skog i California. Derfor brukte forskerne også blant annet data fra satellittmålinger og statistiske modeller for å gange opp funnene og lage et kart over hvordan det står til med Californias skoger.

Med disse metodene har forskerne forsøkt å beregne hvilke endringer som skjedde i skogene mellom 2011 og 2015. De utelot områder der det hadde blitt meldt om skogbrann.

De kom fram til at inntil 58 millioner trær hadde mer enn 30 prosent vanntap i denne perioden. Trærne sør i California og rundt dalen Central Valley sentralt i delstaten ble mest skadet.

Disse trærne er utsatt i dag. Det er ikke bare tørken som truer, også høye temperaturer og insektangrep har vært et problem.

Forskerne kan ikke si at vanntapet de har målt fører til skogdød. Men de frykter at det kan skje dersom tørken fortsetter.

Referanse:

Gregory P. Asner mfl: Progressive forest canopy water loss during the 2012–2015 California drought. PNAS, online 28. desember 2015.

Powered by Labrador CMS