De grønne trues

En av fem av verdens planter trues med utryddelse, viser ny kartlegging. - Vi kan ikke sitte å se på at plantearter forsvinner. Planter er selve grunnlaget for alt liv på jorden, sier professor.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Siden 2002 har St. Helena-oliven (Nesiota elliptica) vært utryddet fra naturen, og kun eksistert i ett oppdyrket eksemplar. Nå har også denne ene planten gitt tapt, og dermed er arten fullstendig utdødd. (Foto: Rebecce Cirns-Wicks / RBG Kew)

Norske truede planter

I Norsk Rødliste (2006) er 217 av 385 rødlistede karplanter fordelt på de tre kategoriene kristisk truet (51), sterkt truet (87) og sårbar (79).

Blant de kritisk truede finner vi flere orkideer, som Sibirnattfiol - en av de minste og sjeldneste i Norge. En annen er Honningblom.

Resten av de rødlistede befinner seg i mindre utsatte kategorier. Det totale antall registrerte karplantearter i Norge er 2834.

Karplanter
omfatter for eksempelvis  blomsterplanter, busker, trær, bregner og gress. 

På Svalbard er 16 arter vurdert som kritisk truet, 9 er sterkt truet og 10 er klassifisert som sårbare.

Kilde: Norsk Rødliste 2006

Nå foreligger omfattende beregning av hvor utsatt plantene er.

Forskere har vurdert et representativt utvalg på 4 000 vekster, for i sin tur å beskrive tilstanden til de rundt 380 000 kjente planteartene på verdensbasis.

Studien er dyster lesning; 22 prosent trues av utryddelse. Faktisk er planter nå mer truet enn fugler, og like truet som pattedyr, ifølge et presseskriv.

Samtidig har vi for lite kunnskap om mange av plantene til å kunne vite hvilke bevaringstiltak som har best effekt.

Se klikkbart kart fra siden til Royal Botanic Gardens, Kew.

- Viktigere enn noen sinne

Den tropiske regnskogen peker seg ut som det mest utsatte habitatet, ifølge kartleggingen, som har navnet The Sampled Red List Index for Plants.

- Planter er selve grunnlaget for alt liv på jorden. De gir oss ren luft, mat og energi. Alt dyre- og fugleliv er avhengig av dem, og det er vi menneskeer også.

Den sjeldne gressarten Agrostis trachychlaena er truet, og finnes kun innenfor et området på 16 km² - på to øyer i Sør-Atlanteren; Inaccessible Island og Nightingale Island. Den norske botaniker Erling Christophersen ledet i 1938 en flernasjonal ekspedisjon, som var de første til å bringe eksemplarer av arten fra øya. (Foto: RBG Kew)

- Å ha verktøy og kunnskap til å snu utviklingen med tap av artsmangfold, er viktigere enn noensinne, og The Sampled Red List Index for Plants er et slikt verktøy, både for forskere og naturvernere.

Det sier professor Steven Hopper, som er direktør ved The Royal Botanic Gardens, Kew i England.

Bekrefter mistanker

Hopper mener at det nye forskningsarbeidet bekrefter det han og andre forskere lenge har mistenkt.

- Planter er truet og at hovedårsaken er tap av leveområder på grunn av menneskers aktivitet, sier han i pressemeldingen.

Forskernes arbeid legges fram få uker før beslutningstakere verden over samles i Nagoya i Japan for å meisle ut nye mål og strategier på FNs toppmøte om artsmangfoldet på jorda, United Nations Biodiversity Summit.

- 2020-målent for artsmangfold som skal diskuteres i Nagoya er ambisiøst, men i en tid der artsmangfoldet skrumper inn, er det helt på sin plass at vi anstrenger oss mer.

- Betydningen planter har i usikre klimatiske, økonomiske og politiske tider har vært oversett alt for lang tid, sier Hopper.

- Representanter for alle verdens planter

Beregningen er utført i et samarbeid mellom Natural History Museum i London og naturvernorganisasjonen International Union for the Conservation of Nature (IUCN) og Royal Botanic Gardens, Kew.

Tempeltreet (Ginkgo biloba) tilhører en gruppe trær (Ginkgoopsida) som er eldre enn dionsaurene. Det kan den dag i dag ses i Europa og Asia, i såvel bymiljøer som botaniske hager. I sitt opprinnelsesland, Kina, har det status som truet. (Foto: RBG Kew)

Forskerne har blant annet brukt den meget omfattende botaniske tilgjengelige informasjonen som finnes i Kew. Her er blant annet åtte millioner plante- og sopparter  bevart.

- For å kunne svare på viktige spørsmål som hvor raskt plantearter forsvinner, og hva vi kan gjøre for å hindre det, så trenger vi å etablere en grunnlinje, et startpunkt, så vi har noe å måle endringer opp mot.

- Det er nettopp hva The Sampled Red List Index for Plants gjør, ved at den vurderer hvor truet et stort utvalg planter faktisk er. Disse plantene kan ses på som representanter for den samlede mengden av alle verdens plantearter, sier Hopper.

Les mer:


Royal Botanic Gardens, Kew

Powered by Labrador CMS