Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Betennelse kan utvikle seg i årevis uten at pasienten merker noen symptomer. På sikt kan det føre til tannverk, tanntap og til alvorlige systemiske lidelser.

Tannleger kan ikke nok om rotfyllinger 

– Rotfylling må få mye større plass på tannlegestudiet, ifølge forsker.

Nesten halvparten av rotfylte tenner har en betennelse. Disse blir ofte oversett på grunn av manglende rutiner for oppfølging. 

Det er en av grunnene til at betennelsen ikke oppdages. En annen grunn er at infeksjon i rotfylte tenner er vanskelig å oppdage.

Kristin Jordal er tannlege og har spesialistutdanning innen såkalt endodonti. Det handler om å forebygge og behandle sykdom i tannmargen og i støttevevet rundt. Den vanligste endodontiske behandling er rotfylling.

Hun har forsket på hyppigheten av infeksjon i rotfylte tenner. Studien er gjennomført ved den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal.

Spesialistklinikker og universiteter anser prognosen for rotfyllinger for å være god. Men studier av befolkningen tyder på at resultatene ikke er så gode likevel. 

Tannlegestudenter bør rotfylle flere tenner for å få innarbeidet gode rutiner, mener Kristin Jordal.

Betennelse kan utvikle seg i årevis

Jordal forklarer hvorfor infeksjon i rotfylte tenner ikke alltid blir oppdaget.

– Betennelse kan utvikle seg i årevis uten at pasienten merker noen symptomer. På sikt kan det føre til tannverk, tanntap og til alvorlige systemiske lidelser, sier hun.

Slike lidelser kan være bihulebetennelse, tannbyll som sprer seg til hjernen, hudinfeksjon i munngulvet under tungen, blodpropp i hjernen og beinbetennelse.

Studie av etterutdanning

I studien har hun også undersøkt effekten av et kurs for tannleger.

Tannlegene ved den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal gjennomførte et omfattende etterutdanningskurs. Målet var å forbedre kunnskapen om rotfyllinger og behandlingsresultater. 

Tannlegene svarte på et spørreskjema før og etter kurset for å avdekke endringer i kunnskap og rutiner. De rotfylte tennene til pasienter som hadde fått rotfylling etter kurset, ble sammenlignet med andre rotfyllinger gjort av de samme tannlegene før kurset.

Til tross for etterutdanning, så forbedret ikke kurset tannlegenes kunnskap eller resultatet av rotfyllingene de utførte.

En fjerdedel av pasientene hadde rotfylte tenner med tegn på infeksjon synlig på røntgenbildene ett år etter behandlingen. Blant pasienter som hadde betennelse i tennene før behandlingen startet, så hadde halvparten fortsatt infeksjon ett år etterpå.

Liten effekt i kurs

Jordal fant ingen entydige svar på hvorfor etterutdanningen ikke fungerte.

– For det første så er det ikke gjort mange studier på effekten av kurs innenfor endodonti, men det finnes en del innenfor medisin. Kurs viser seg ofte å ha liten effekt. De kan ha effekt på kunnskap hos behandler, men når det kommer til endring i behandlingsprosedyrer og spesielt i effekten av behandlingen, så finner man gjerne manglende data eller manglende effekt, sier hun.

Et veldig omfattende kursopplegg skreddersydd til deltakernes behov og utfordringer kan muligens gi bedre effekt. 

Jordal forklarer at en da bør ha lokale opinionsledere som jobber lokalt på klinikkene. De kan hjelpe til med å endre til nye rutiner. Det bør også være praksisbesøk fra kursholder med mulighet til diskusjon rundt behandlinger.

– Studenter på grunnutdanningen må få innarbeidet gode rutiner fra starten. Det er vanskelig å endre rutiner senere. Jeg mener at endodonti må få en mye større plass på studiet. Antallet rotfylte tenner studentene må ha utført i løpet av praksisperioden under studiet, bør økes, sier Jordal.

Referanser:

Kristin Jordal mfl.: Periapical status of root-filled teeth in Norwegian children and adolescents. Acta Odontologica Scandinavica, 2014. (Sammendrag) DOI: 10.3109/00016357.2014.913193

Kristin Jordal mfl.: Effects of an individualised training course in endodontics on the knowledge and insights of dentists in Public Dental Service in Norway. Acta Odontologica Scandinavica, 2021. (Sammendrag) Doi.org/10.1080/00016357.2021.1876915

Kristin Jordal mfl.: Effects of an individualized training course on technical quality and periapical status of teeth treated endodontically by dentists in the Public Dental Service in Norway: An observational intervention study. International Endodontic Journal, 2022. Doi: 10.1111/iej.13669

Powered by Labrador CMS