Stor kartlegging av norsk arbeidsliv

Mer enn 6000 ansatte i norske virksomheter deltar i en stor landsomfattende arbeidslivsundersøkelse som strekker seg fram til 2011.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Størrelsen og tidsperspektivet til undersøkelsen gjør dette til et stort prosjekt også i internasjonal sammenheng.

Med professor Stein Knardahl i spissen har forskere fra flere forskningsmiljøer satt seg fore å bringe til torgs ny viten om hvordan psykologiske, sosiale og organisatoriske arbeidsfaktorer påvirker arbeidstakeres helse, fravær og deltakelse i arbeidslivet.

Knardahl, som er forskningssjef ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), leder prosjektet: Den nye arbeidsplassen. Arbeid, helse og deltakelse. En prospektiv, longitudinell undersøkelse.

– Ved å høste data fra flere kartlegginger over en lengre periode, får vi mulighet for sikrere konklusjoner om årsaker til tilfredshet, helse, fravær og tidlig pensjonering enn noen har gjort tidligere, forteller Knardahl.

Hva slags helse gir arbeidsplassen?

Hvordan arbeidsinnhold, arbeidsmiljø, organisering og omstillinger spiller inn på den enkelte arbeidstaker, er blant de mange faktorene i arbeidslivet som forskerne vet for lite om, mener Knardahl.

– Hvis en arbeidstaker med ryggproblemer mistrives på jobben, skyldes mistrivselen da ryggproblemene, eller skyldes ryggproblemer jobben? spør Knardahl.

Han viser til behovet for presis kunnskap om hva som styrer motivasjon, trivsel, helse og arbeidstakernes ønsker å bli værende i en bedrift.

– Vi vil også kartlegge hvordan endringer i arbeidssituasjonen påvirker helse, og hvordan endringer i helse påvirker arbeidssituasjonen. Tidsperspektivet vil gi oss mange nye muligheter, fastslår Knardahl.

Fagmiljø av internasjonal kvalitet

STAMI-forsker Stein Knardahl.

Knardahl har med seg STAMI-forskerne Bjørn Lau og Petter Kristensen, i tillegg til Kari Anne Holte fra IRIS og Aslaug Mikkelsen fra Universitetet i Stavanger. Tre doktorgradsstipendiater arbeider med data som hittil er kommet fra undersøkelsen.

– Vi har som delmål å etablere et miljø for langsiktig forskning av internasjonal kvalitet, sier Knardahl.

Han konstaterer at den internasjonale forskningen på det aktuelle området er begrenset, og at vi trenger store undersøkelser som gir kunnskap om norsk arbeidsliv.

– Gjennom undersøkelsen tilstreber vi å gi et fullstendig bilde av arbeidsinnhold og arbeidsmiljø.

– Forskningsprosjektet vil se bredt på arbeidssituasjonen – og dermed si mer om psykologiske og sosiale forhold som påvirker folks yrkesliv, mener professoren.

Skreddersøm til deltakerbedrifter

Bedriftene som deltar i undersøkelsen, får en individuell rapport av arbeidsinnhold, arbeidsmiljø, organisering og endringer som virker inn på de ansattes trivsel, helse og tanker om å slutte.

En slik analyse kan bedriftene bruke til forbedringsarbeid, noe Knardahl mener bør fungere som en gulrot på respondentene.

– Vi har i hvert fall mange deltakere og et formidabelt datagrunnlag, sier Knardahl, som samtidig holder opp et lite tankekors:

– Vi vet at såkalte survey feedback-metoder kan forbedre arbeidsforhold og redusere fravær. Jeg håper at arbeidsgiverne og ledelsen ikke er tilbakeholdne med å gripe fatt i utfordringene som analysen beskriver.

– De bør bruke den som en mulighet til å avkrefte rykter og feiloppfatninger om negative forhold og forebygge helseproblemer og avgjørelser om å slutte, avslutter Knardahl.

Lenke:

Den nye arbeidsplassen. Arbeid, helse og deltakelse. En prospektiv, longitudinell undersøkelse

Powered by Labrador CMS