Blandingsbruk øker

Blandingsbruk også med alkohol er svært utbredt i Europa, og kan føre til økt risikoatferd. Internett blir en stadig viktigere markedsplass for psykoaktive stoffer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

EUs narkotikaovervåkingssenter EMCDDA fokuserer i økende grad på blandingsbruk der også alkohol inngår.

– Blandingsbruk også med alkohol er normen i Europa i dag, sier direktør Wolfgang Götz i EUs narkotikaovervåkingssenter EMCDDA.

Blandingsbruk er særlig utbredt blant problembrukere av narkotika, og kan forverre en allerede vanskelig helsesituasjon. Det kan føre til økt risikoatferd og økt fare for dødelige overdoser.

En analyse av data fra 14 land, viste at over halvparten av alle som ble tatt inn til behandling, hadde problemer med minst ett rusmiddel i tillegg til det de søkte hjelp for.

Dette kommer fram i en årsrapport om narkotikasituasjonen i Europa som EMCDDA  legger fram.

Rapporten viser også at metamfetamin er på frammarsj, mens cannabis blir mindre populært. Kokain og heroin har fortsatt et sterkt fotfeste i narkotikamiljøene i Europa.

Rapporten for 2009 er basert på data og informasjon fra alle EU-land, Tyrkia, Kroatia og Norge. De fleste dataene er fra 2007.

Stadig nye stoffer

Internett har blitt en viktig markedsplass for psykoaktive stoffer, der forhandlere kan tilby alternativer til kontrollerte stoffer til et stort publikum. De nye stoffene kan være alt fra rusmidler som brukes i andre deler av verden, til kunstig framstilte kjemikalier.

Overvåking av utviklingen på Internett har blitt stadig viktigere for å identifisere nye narkotikatrender. I 2009 undersøkte EMCDDA 115 Internett-butikker i 17 europeiske land.

– Forsøk på å omgå narkotikakontroll ved å markedsføre uregulerte erstatningsstoffer er ikke nytt, sier Wolfgang Götz.

– Det nye er det brede spekteret av nye stoffer som dukker opp, den aggressive markedsføringen av produkter merket på en bevisst villedende måte, den økende bruken av internett og hvor raskt markedet reagerer på kontrolltiltak, ifølge Götz.

Metamfetamin på frammarsj

Historisk sett har bruken av metamfetamin i Europa vært konsentrert til Tsjekkia. Nye data viser at stoffet har blitt mer tilgjengelig i Nord-Europa, særlig i Norge og Sverige, der amfetamin tradisjonelt har vært det foretrukne sentralstimulerende stoffet.

I 2007 ble det rapportert nærmere 4 500 beslag av metamfetamin i Europa, til sammen cirka 340 kg. Norge står for det klart største antallet beslag (1 284) og den største mengden (167 kg).

Sverige sto for den nest største mengden metamfetamin som ble beslaglagt i Europa (51 kg).

Kokain og heroin holder stand

Det er lite som tyder på noen nedgang i bruken av kokain og heroin i Europa - de to stoffene som utgjør kjernen i Europas narkotikaproblem. Om lag 13 millioner europeere har prøvd kokain en eller annen gang i løpet av livet.

Av disse er 7,5 millioner unge voksne i alderen 15 til 34 år, og 3 millioner av disse har brukt kokain siste året.

EMCDDA anslår antallet problembrukere av opioider i Europa til mellom 1,2 og 1,5 millioner, og de fleste av disse er heroinbrukere. Nye data tyder også på at det fortsatt skjer nyrekruttering til heroinbruk, selv om det er i moderat omfang.

Cannabis i retur

22,5 millioner europeere har brukt cannabis i løpet av det siste året. Cannabis er altså fortsatt Europas mest utbredte illegale rusmiddel.

Etter en markert økning i bruken i løpet av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet viser imidlertid nye europeiske data at stoffet har en synkende popularitet, særlig blant de unge.

Referanse:

EMCDDAs årsrapport om narkotikasituasjonen i Europa 2009

Powered by Labrador CMS