Artikkelen er produsert og finansiert av Vestre Viken HF - les mer.

Vestre Viken HF tilbyr nå yoga som et supplement i rusbehandling. Tilbakemeldingene fra pasientene har vært gode. (Foto: Stein J. Bjørge)

Tar i bruk yoga i rusbehandling:
– Pasientene lærer å skape en indre ro

Ved Avdeling for rus og avhengighet i Vestre Viken HF har de gode erfaringer med å bruke yoga i rusbehandling.

Hvis du blir innlagt på Avdeling for rus og avhengighet i Vestre Viken, vil yoga stå på behandlingsmenyen. Her vil du få tilbud om å delta på spesialtilpassede yogaprogram som er utviklet av personer som selv har vært rusavhengige og fått hjelp fra yoga. Programmet er et supplement til annen behandling.

Tilbudet har oppstått i samarbeid med stiftelsen Yoga for livet. Stiftelsens initiativtaker, Alexander Medin, utviklet et tilbud målrettet mot personer med rusproblemer. Det er med begeistring han nå ser at spesialisthelsetjenesten får øynene opp for potensialet i yoga.

– Når spesialisthelsetjenesten satser på yoga i behandlingen av rusavhengighet skapes det historie i helsenorge, sier Alexander Medin.

– Initiativet viser at man har forstått betydningen av å motivere og inspirere pasientene. Her får de et større ansvar for egen tilfriskning gjennom personlig selvinnsikt, og ikke bare en pasifisering av underliggende symptomer, rastløshet eller ubehag, poengterer han.

Medisinfri behandling

De siste tiårene har medisiner vært en sentral del i spesialisthelsetjenestens behandling av rusavhengighet. Fokuset har vært på å lindre symptomene.

– I våre avrusningsseksjoner har vi normalt hatt stort forbruk av medisiner for å dempe abstinenser. Yoga er et fantastisk, medikamentfritt alternativ som bidrar til å kontrollere disse symptomene, forteller avdelingssjef ved Avdeling for rus og avhengighet i Vestre Viken, Halstein Oskarsen.

– Yogatilbudet har ingen bivirkninger og pasientene er svært fornøyde. Metoden har positiv effekt på stress, indre uro, søvnproblemer og psykiske plager som vi uten yoga ville brukt medisiner i stor grad for å behandle, forklarer han.

Nye føringer fra helsemyndighetene etterspør mer helhetlige og medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern med fokus på fysisk aktivitet.

Et redskap til selvhjelp

Yoga brukt som terapi skal knytte sammen kropp og sinn. I likhet med mange andre fysiske øvelser gir yoga økt bevegelighet, balanse og muskelstyrke.

– Det unike er at i yoga kombineres de fysiske øvelsene med oppmerksomt nærvær og pust, sier FoU-rådgiver i Vestre Viken HF, Hilde Nybakk Nymoen.

Det løser opp i kroppslige ubalanser og blokkeringer og skaper fysisk og mental balanse, mener Nymoen.

– Pasienter med rus og psykiske lidelser har ofte problemer med å takle stress og regulere følelser. Gjennom yoga lærer de teknikker for selv å skape indre ro og å være tilstede i øyeblikket. Dette er forutsetninger for stressmestring og å komme i kontakt med egne følelser, utdyper hun.

God effekt

Evaluering av yoga brukt mot rus i Vestre Viken bekrefter at yoga er et godt supplement til den tradisjonelle behandlingen ved rusavhengighet. Pasientenes tilbakemeldinger er blitt systematisk innsamlet ved hjelp av spørreskjema og blodtrykksmålinger. De viser at hele 92 prosent var roligere etter yogatimen og 70 prosent opplevde at de var mer fokuserte og mer tilstede i det de tenkte og følte i øyeblikket.

Som et resultat av dette har fem ansatte ved Avdeling for rus og avhengighet i Vestre Viken nå fått opplæring som yogainstruktører, og yogatilbudet går over i ordinær drift og blir et fast tilbud ved Vestre Vikens to avrusningsseksjoner.

«Det føles som å røyke ei bønne», var tilbakemeldingen fra en av pasientene som deltok.

Forskning på yoga og rusbehandling

Internasjonale studier viser at yoga har effekt ved flere typer rus- og psykiske lidelser.

Et av de felles kjennetegnene ved pasientgruppa er at de er sårbare for stress. En oppsummeringsartikkel basert på 25 kontrollerte studier viser at yoga reduserer stress og gir et mer stabilt stemningsleie.

Det er sterkest evidens for effekten av yoga mot depresjon. Å redusere stress og oppnå stabilt stemningsleie er også sentrale mål i møte med depresjon.

Det er noe svakere evidens for at yoga har effekt mot angst og søvnforstyrrelser. To oppsummeringsartikler tyder også på at yoga har en har god effekt som en komplementær terapiform ved ADHD, schizofreni og rusmiddelproblemer.

Kilder:

• Pascoe MC, Bauer IE. A systematic review of randomised control trials on the effects of yoga on stress measures and mood. J Psychiatric Res. 2015 september;68:270–82.

• Balasubramaniam M, Telles S, Doraiswamy PM. Yoga on our minds: a systematic review of yoga for neuropsychiatric disorders. Front Psychiatry. 2012;3:117.

• da Silva TL, Ravindran LN, Ravindran AV. Yoga in the treatment of mood and anxiety disorders: a review. Asian J Psychiatr. 2009 mars;2(1):6–16.

• Khanna S, Greeson JM. A narrative review of yoga and mindfulness as complementary therapies of addiction. Complementary Ther Med. 2013;21:244–52.

Powered by Labrador CMS