Mange kvinner opplever å bli krenket i forbindelse med fødsel. Det kan handle om at du blir avvist når du ber om hjelp, eller direkte overgrep. (Foto: Tarjei E. Krogh, Samfoto/NTB scanpix)

Krenkelser fra helsepersonell setter varige spor

Når kvinner føler at helsepersonellet krenker dem under en fødsel, er det større risiko for fødselsangst og at de ber om keisersnitt neste gang.

Hva ville du følt om du ba om epidural før en fødsel, men ikke ble hørt? Hva om du spurte om å få ha med både mannen og moren din under fødselen, og så ble du møtt med et blankt nei?

Eller hva om du som nybakt mor spurte om hjelp til ammingen, og så blir du møtt med en irritert jordmor som dytter barnet hardhendt mot brystet ditt?

15 prosent opplevde krenkelser

Ifølge en studie hvor 7200 gravide kvinner fra Norge, Sverige, Danmark, Belgia, Island og Estland deltok, er det mange som opplever at helsepersonell krenker dem. En del av disse krenkelsene skjedde i forbindelse med en fødsel, men det handlet også om andre situasjoner.

Forsker og jordmor Mirjam Lukasse mener at helsepersonell trenger å være mer bevisst den maktposisjonen de har overfor pasientene. (Foto: HiOA)

Blant de som svarte, var 2500 norske kvinner som gikk til svangerskapskontroll. De svarte på forskjellige spørsmål om overgrep, blant annet om overgrep i helsevesenet.

I studien kom det frem at rundt 15 prosent av de norske kvinnene har opplevd krenkelser. Av disse var 56 prosent i ettertid plaget av disse opplevelsene. Hendelsene hadde de opplevd enten som barn eller voksen.

Har mye makt

Ett av spørsmålene i undersøkelsen lød slik:

«Har du innen helsevesenet noen gang vært utsatt for grov fornedrelse eller krenkelse, følt at noen har presset deg eller ikke vist respekt for dine synspunkter – slik at du i ettertid har vært plaget av det som skjedde?»

– Dette er et sårbart tema. Her må vi som helsepersonell innrømme at vi ikke alltid er snille og gode. Helsepersonell har mye makt samtidig som vi har mye stress og mange krav rettet mot oss, sier forsker og jordmor Mirjam Lukasse ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun har vært med i prosjektet med forskere fra de seks europeiske landene.

– Kvinnenes opplevelse er personlig, men de sitter likevel med en opplevelse av at de ikke har fått den omsorgen de skulle ha hatt.

Øker risikoen for fødselsangst

Studien til Lukasse viser at disse kvinnene vil ha økt risiko for fødselsangst og oftere ønske keisersnitt.

Hun mener at helsepersonell trenger mer bevissthet om den maktposisjonen de har ovenfor pasientene.

– Vi trenger å tørre å ta fatt i situasjoner når vi ser at en kollega behandler pasienter på en uetisk måte. Dessuten trenger vi å lytte til pasienter når de er så modige og forteller oss om krenkende opplevelser, fremhever hun.

– Når jordmødre møter gravide som ønsker fødsel med planlagt keisersnitt uten en medisinsk grunn, kan hun kanskje spørre kvinnen om tidligere opplevelser i helsevesenet. En fødsel vil kunne være en anledning til å få en positiv opplevelse i helsevesenet.

Store forskjeller mellom landene

Andelen kvinner som har opplevd at helsepersonell har krenket dem, var høyest i Estland med 30 prosent.

Deretter fulgte Danmark med 25 prosent, Island med nærmere 24 prosent, Sverige med 23 prosent, Norge med 15 prosent og Belgia med nærmere 14 prosent.

– Vi spurte de samme spørsmålene i alle land, og det var beskrivende spørsmål. Det er mulig at det som vi forskere vurderer som overgrep, ikke vurderes som overgrep av kvinnene eller til og med av helsepersonellet. Jeg tenker da spesielt på Estland hvor helsepersonellet kan være nokså autoritære. 

– Men hvorfor Danmark, Island og Sverige ligger så mye høyere enn Belgia og Norge, har jeg ingen forklaring på, sier Lukasse.

Sårbare kvinner mest utsatt

Det alvorligste spørsmålet i undersøkelsen var:

«Har du opplevd at noen innen helsevesenet med vilje har forgrepet seg fysisk eller psykisk, misbrukt deg, utnyttet kroppen din eller ditt avhengighetsforhold til egen fordel?»

Her svarte bare 0,2 prosent av de norske kvinnene at de hadde opplevd dette, enten som barn eller voksen.

Lukasse mener tallene rundt kvinnene som har opplevd alvorlige overgrep, tegner et bilde av en svært sårbar kvinne.

De kjennetegnes av at de har økonomiske problemer, og flere har tidligere opplevd andre overgrep. Det kan være snakk om emosjonelle, fysiske og seksuelle overgrep.

– De med overgrepserfaringer er mer sårbare, tilføyer hun.

Referanse:

Mirjam Lukasse mfl. Prevalence of experienced abuse in healthcare and associated obstetric characteristics in six European countries. Acta Obstet Gynecol Scand 3. mars 2015. DOI: 10.1111/aogs.12593. Sammendrag

 

Powered by Labrador CMS