Kastrert og stresset

Sterilisering av hunder og katter medfører stress med økt risiko for infeksjon og blodproppdannelse etter inngrepet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kastrering kan i verste fall bli en stor belastning på både hund og katt. (Foto: Elena Moldal)

Hannkatter som får lokalbedøvelse i testiklene i tillegg til generell bedøvelse, utvikler mindre stress under inngrepet. Men stressresponsen etter inngrepet er upåvirket av operasjonsmetode og bruk av lokalbedøvelse.

Kirurgiske inngrep utføres jevnlig på hund og katt, men kunnskapen om kirurgisk stressrespons hos disse dyra har vært heller liten.

Man vet at menneker kan få den samme responsen, deriblant infeksjoner og blodproppdannelse, i forbindelse med komplikasjoner etter kirurgiske inngrep

Monitorerte hjerte og blod

Elena R. Moldal har i sitt doktorgradsarbeid ved Norges veterinærhøgskole undersøkt utviklingen av kirurgisk stressrespons etter rutineinngrep hos hund og katt.

Henholdsvis 42 tisper og 39 hannkatter som skulle steriliseres og kastreres, var med i undersøkelsen, fordelt på to kliniske studier.

Elena R. Moldal. (Foto: Norges veterinærhøgskole)

I den første studien ble tispene delt inn i to grupper, hvor den ene gruppa bare fikk eggstokkene fjernet, mens den andre fikk fjernet både livmor og eggstokker.

I den andre studien ble hannkattene delt i to grupper. Begge gruppene fikk full bedøvelse, men den ene gruppa fikk i tillegg lokalbedøvelse injisert i testiklene.

Mens kattene var bedøvd, registrerte man fysiologiske indikatorer på aktivitet i den delen av nervesystemet som behandler smerteimpulser, herunder puls, blodtrykk og variasjon i hjertefrekvens.

- Det ble registrert mindre aktivitet i dette systemet hos kattene som hadde fått lokalbedøvelse enn hos de andre, sier Moldal.

Blodprøver for måling av betennelsesmarkører og ulike koagulasjonsparametre ble tatt av alle tispene og hannkattene til faste tidspunkter opp til 28 timer etter inngrepet.

Anbefaler lokalbedøvelse

- Den postoperative stressresponsen hos tisper var den samme, uavhengig av om bare eggstokkene ble fjernet eller livmoren ble fjernet i tillegg, sier Moldal og fortsetter:

- Det var heller ingen forskjell i denne responsen mellom katter som bare fikk generell bedøvelse og de som fikk lokalbedøvelse i tillegg.

- Basert på resultater fra dette doktorgradsarbeidet kan man anbefale bruk av lokalbedøvelse med et medikament som heter lidokain som, et supplement til generell bedøvelse hos katt for å gi bedre smertestillende effekt under kastrasjonen, sier Moldal.

Både tromboelastografi, som brukes til å måle blodets koagulasjonsevne, og hjertefrekvensvariabilitet viser seg å være nyttige verktøy for forskning på kirurgisk stressrespons hos hund og katt.

- Håpet er at man kan bruke funnene fra dette arbeidet til videre undersøkelser av komplikasjoner som oppstår etter kirurgiske inngrep hos hund og katt, sier Moldal.

Bakgrunn:

Elena R. Moldal disputerte 14. mai 2012 for doktorgraden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen ”Characterization of the surgical stress response in dogs and cats”.

Powered by Labrador CMS