Mikroalger kan brukes til mye, blant annet medisiner og dyrefôr. Men det er ikke alltid like lett å skille mellom skadelige organismer og ufarlige når man skal hente dem ut. Det skal denne lille brikken gjøre noe med. (Foto: Trilobite)

Denne lille brikken kan høste alger

På størrelse med en fyrstikkeske kan den rense vann og høste mikroskopiske alger til mat og drivstoff.

Mikroorganismer er overalt.  De er inne i oss, de er rundt oss og det fullt av dem i naturen. 

Noen av dem kan være skadelige, mens andre kan være nyttige.  Siden de er så små, kan det by på utfordringer å samle dem inn, og ikke minst skille dem fra hverandre. 

Forsker Birgitte K. Hønsvall ved Høgskolen i Sørøst-Norge har nå funnet en måte å høste bitte små alger på gjennom en bitte liten brikke.

Har brukt ny teknologi

En viktig oppgave for Hønsvall har vært å videreutvikle Trilobite® mikrofluid-chipen. Chip-navnet til tross, det er ingen elektronikk i den. Brikken er på størrelse med en fyrstikkeske. Inne i den er det ørsmå strukturer som leder mikroorganismene til forskjellige utganger, slik at de blir konsentrert og lettere kan analyseres.

Når man skal rense vann i vanlige filtre, vil partikler ofte hope seg opp. Det skal i teorien ikke skje med denne brikken. Her går nemlig strømmen av væske kontinuerlig forbi strukturene i brikken, i stedet for å stoppe opp.

Kan dyrkes i kloakk

I forsøkene klarte Hønsvall å skille skadelige organismer fra ufarlige organismer.

Birgitte K. Hønsvall på Institutt for mikrosystemer ved høgskolen. (Foto: Nils Høyvik)

Hun forteller at den store fordelen med mikroalger er at de vokser så fort. Og at de blant annet kan brukes til brensel, mat og medisiner.

– De vokser faktisk veldig mye raskere enn planter på land, også kan du dyrke dem i så mye rart.  Du trenger for eksempel ikke ferskvann. De trives også i saltvann og avløpsvann, litt avhengig av hva man skal bruke dem til.  

En mulighet er altså å bruke vann fra kloakk og avløp til å dyrke alger, som vi kan bruke som drivstoff.

Hønsvall har tidligere jobbet med analyser av vann ved kommunale renseanlegg, og har en master i celle og molekylær-biologi fra NTNU.

Må skille ut riktige alger

Det finnes også andre systemer for å skille ut algene. Utfordringen er ofte å få skilt ut de algene som ikke kobler seg sammen.

– Det er nok spesielt disse algene som brikken kan være nyttig for. Mange brikker kan enkelt settes i system for å få opp flere alger, forteller Hønsvall.  

Brikken er funnet opp på høgskolen, og vil bli videre utviklet av Trilobite Microsystems AS.  De jobber allerede med å bruke brikken til å rense ballastvann fra skip.

Andre bruksområder er rensing av sjøvann til drikkevann på cruiseskip, rensing av vann fra bilvaskanlegg og ikke minst rensing av drikkevann i utviklingsland. Selskapet jobber allerede med indiske myndigheter om rensing av grunnvann i tretti tusen lokalsamfunn. 

Referanse: 

Birgitte K. Hønsvall: Environmental microorganisms – microsystem approaches to separation and analysis. Doktogradsavhandling ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 2017. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS