Utlendinger svinger børsen

Handlemønsteret til utenlandske investorer gir ekstra næring til svingningene på børsen, mens norske investorer demper bevegelsene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske individuelle investorer roer ned svingningene i aksjeavkastning på Oslo Børs. (Foto: Stein Henningsen).

Avkastningen på aksjer varierer over tid. Svingingene på aksjeavkastning spiller en nøkkelrolle i aksjemarkedet, og er viktig for både prising av aksjer, risikokontroll, porteføljestyring og kapitalkostnader.

Endringer i prisen på aksjer (aksjekurser) kommer blant annet som et resultat av ny informasjon og hvordan denne informasjonen påvirker handlemønsteret til de som kjøper og selger aksjer. Investorene påvirker gjennom sitt handlemønster både aksjekurs, variasjonene i aksjeavkastning og andre faktorer.

Forsker Limei Che har i sitt doktorgradsarbeid ved Handelshøyskolen BI vært opptatt av å finne ut hvilke grupper av investorer som bidrar til å øke svingningene på børsen og hvilke grupper som demper svingningene.

Rikt datamateriale

Che har i sin studie benyttet månedlige data om investorenes aksjebeholdninger i samtlige aksjer notert ved Oslo Børs fra desember 1992 til september 2007. I gjennomsnitt var det 194 børsselskaper i perioden som er studert.

Det finnes fem hovedtyper av investorer på Oslo Børs: 1) Innenlandske individuelle investorer, 2) finansielle investorer, 3) selskaper som investerer, 4) statlige investorer og 5) utenlandske investorer.

I studien har Che utelatt selskaper som investerer og statlige investorer. Den første gruppen eier aksjer av strategiske hensyn, mens statlige investeringer kan være styrt av politiske motiver.

Det betyr at Limei Che har undersøkt hvordan individuelle investorer, norske finansielle investorer og utenlandske investorer påvirker svingningene i aksjeavkastning.

De individuelle investorene eier i gjennomsnitt 8,1 prosent av den totale aksjeverdien i perioden, de finansielle investorene sitter i snitt på 15 prosent av aksjeverdiene mens de utenlandske investorene i snitt eier 31,5 prosent av aksjene målt i samlet markedsverdi.

Roer ned

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Mange ser for seg at de individuelle investorene bidrar til å forstyrre handelen med aksjer og dermed bidrar til ekstra store svinginger i aksjeavkastning.

Dette inntrykket bekreftes av tidligere forskning som har sett på hvordan ulike investorer reagerer på ny informasjon i markedet.

Limei Che kommer til et helt annet, og overraskende resultat: De innenlandske individuelle investorene ved Oslo Børs bidrar til å dempe svingningene i aksjenes avkastning.

Finansforskeren har ikke bare sett på hvordan investorer reagerer på ny informasjon, men også undersøkt andre sider ved investorenes handlemønster.

– De individuelle investorene handler sjeldnere og har lengre tidshorisont på sine investeringer enn de to andre investorgruppene, fremholder hun.

I tillegg kjøper de typisk når historisk avkastning er lav og selger når tidligere avkastning er høy. Dette er et handlemønster som samlet sett bidrar til å dempe svingningene.

Utlendingene fyrer opp

BI-studien påviser at det først og fremst er de utenlandske investorene som gjennom sitt handlemønster setter fart på svingningene i aksjeavkastning.

Ifølge Che kjøper utlendingene typisk når historisk avkastning er høy og de selger når tidligere avkastning er lav.

Utlendingene handler hyppigst og har også den korteste tidshorisonten for sine investeringer. Alle de tre typene av investoratferd trekker i retning av å bidra til økt svingning for aksjeavkastning.

Hun understreker at økte svingninger ikke behøver å være negativt for aksjemarkedet.

Limei Che finner også at de innenlandske finansielle investorene bidra til å dempe svingningene på børsen, men ikke i samme grad som de innenlandske individuelle investorene.

Preferanse for ulike selskaper

Limei Che har tatt doktorgrad i finans ved BI. (Foto: Audun Farbrot).

Studien indikerer at innenlandske individuelle investorer ser ut til å foretrekke å eie aksjer i relativt små selskaper, utlendingene investerer typisk i de største selskapene mens de innenlandske finansielle investorene ser ut til å ha en forkjærlighet for mellomstore selskaper.

Individuelle investorer kjøper like gjerne aksjer som har en høy pris år aksje (målt i kroner) som aksjer som har en lav pris per aksje. De utenlandske investorer holder seg unna aksjer med høy pris pr. aksje.

Aksjer med høye priser kan være vanskeligere å omsette, og utlendingene foretrekker aksjer med høy likviditet som det er lett å selge seg ut av.

Limei Che finner også en positiv sammenheng mellom oljepris og størrelsen på utlendingens aksjebeholdning.

– Utlendingene kjøper seg trolig opp i norske aksjer når oljeprisene er høye, avslutter Che.

Referanse:

Limei Che disputerer 4. mai 2011 for doktorgraden med avhandlingen “Investors’ performance and trading behavior on the Norwegian stock market”.

Powered by Labrador CMS